Re: gawk-3.1.1k (87%, 38 untranslated)

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-02-04 11:45:06

 >  #: awkgram.y:427 awkgram.y:447
 >  #, c-format
 >N msgid "`%s' used in %s action"
 >N msgstr "\"%s\" använd i %s-åtgärd"

Jag skulle som vanligt vilja ha bestämd form: %s-åtgärden

 >  #: awkgram.y:2580
 >N msgid "there were shadowed variables."
 >N msgstr "det fanns överskuggade variabler."

Hmm, är "överskuggade" tydligt? Kanske det räcker med "skuggade"?

 >  #: builtin.c:609 builtin.c:612
 >N msgid "must use `count$' on all formats or none"
 >N msgstr "måste använda \"count$\" på alla format eller inga"

"...på alla eller inga format" ser bättre ut på svenska.

 >  #: builtin.c:1231
 >  #, c-format
 >N msgid "substr: length %g too big for string indexing, truncating to
 >%g"
 >N msgstr "substr: längden %g är för stor för strängindexering, trunkerat
 >till %g"

Jag skulle föredra "trunkeras till".

 >  #: builtin.c:1257
 >  #, c-format
 >G msgid "substr: start index %d is past end of string"
 >G msgstr "substr: startindex %d är bortom slutet på strängen"
 >N msgid "substr: start index %g is past end of string"
 >N msgstr "substr: startindex %g är bortom slutet på strängen"

Borde egentligen vara "bortom strängens slut", eftersom detta är genitiv, men 
det kanske är tydligare så här?

 >  #: builtin.c:1249
 >  #, c-format
 >N msgid "substr: length %g at start index %g exceeds length of first
 >argument (%lu)"
 >N msgstr "substr: längden %g vid startindex %g överskrider längden av
 >första argumentet (%lu)"

Men den här köper jag inte! Samma fenomen som ovan, "x of y" är genitiv i
denna konstruktion, och det ska följaktligen stå "överskrider det första
argumentets längd (%lu)". Observera även bestämd artikel "det", som här utgör
formellt subjekt. Helt nödvändigt!

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.