Re: gawk-3.1.1k (87%, 38 untranslated)

Författare: Martin Sjögren (md9ms_at_mdstud.chalmers.se)
Datum: 2003-02-04 10:06:15

Med tanke på att diff:en blev större än hela po-filen *host* så har jag
försökt plocka ut relevanta bitar istället. Hela filerna finns på
http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/po/

Borde jag använda msgmerge istället för att helt enkelt diffa mellan min
gamla fil och den nya jag får från TP? Använder inte de å andra sidan
msgmerge innan de skickar filen? Jag är tämligen säker på att
majoriteten av storleken av diffen beror på att meddelanden flyttats
runt i filen. :(


 #: awkgram.y:199
 #, c-format
N msgid "%s blocks must have an action part"
N msgstr "%s-block måste ha en åtgärdsdel"
N 
 #: awkgram.y:202
N msgid "each rule must have a pattern or an action part"
N msgstr "varje regel måste ha ett mönster eller en åtgärdsdel"
N 
 #: awkgram.y:427 awkgram.y:447
 #, c-format
N msgid "`%s' used in %s action"
N msgstr "\"%s\" använd i %s-åtgärd"
N 
 #: awkgram.y:515 awkgram.y:522
N msgid "`delete(array)' is a non-portable tawk extension"
N msgstr "\"delete(array)\" är en icke portabel tawk-utökning"
N 
 #: awkgram.y:1007
N msgid "unexpected newline or end of string"
N msgstr "oväntat nyradstecken eller slut på strängen"
N 
 #: awkgram.y:2127
 #, c-format
N msgid "%s third parameter is not a changeable object"
N msgstr "%s: tredje argumentet är inte ett ändringsbart objekt"
N 
 #: awkgram.y:2182
N msgid "use of dcngettext(_\"...\") is incorrect: remove leading
underscore"
N msgstr "användandet av dcngettext(_\"...\") är felaktigt: ta bort det
inledande understrykningstecknet"
N 
 #: awkgram.y:2580
N msgid "there were shadowed variables."
N msgstr "det fanns överskuggade variabler."
N 
 #: awkgram.y:2862
N msgid "or used as a variable or an array"
N msgstr "\"or\" använt som variabel eller vektor"
N 
 #: builtin.c:609 builtin.c:612
N msgid "must use `count$' on all formats or none"
N msgstr "måste använda \"count$\" på alla format eller inga"
N 
 #: builtin.c:722
 #, c-format
G msgid "arg count %d greater than total number of supplied arguments"
G msgstr "argumentantalet %d är större än antalet givna argument"
N msgid "arg count %ld greater than total number of supplied arguments"
N msgstr "argumentantalet %ld är större än antalet givna argument"
 #: builtin.c:1219
 #, c-format
N msgid "substr: length %g is < 0"
N msgstr "substr: längden %g är < 0"
N 
 #: builtin.c:1231
 #, c-format
N msgid "substr: length %g too big for string indexing, truncating to
%g"
N msgstr "substr: längden %g är för stor för strängindexering, trunkerat
till %g"
N 
 #: builtin.c:1257
 #, c-format
G msgid "substr: start index %d is past end of string"
G msgstr "substr: startindex %d är bortom slutet på strängen"
N msgid "substr: start index %g is past end of string"
N msgstr "substr: startindex %g är bortom slutet på strängen"
 #: builtin.c:1249
 #, c-format
G msgid "substr: length %d at start index %d exceeds length of first
argument (%d)"
G msgstr "substr: längden %d vid startindex %d överskrider längden av
första argumentet (%d)"
N msgid "substr: length %g at start index %g exceeds length of first
argument (%lu)"
N msgstr "substr: längden %g vid startindex %g överskrider längden av
första argumentet (%lu)"


Det var ungefär här som jag tröttnade på att göra manuell diff :( Ni får
gärna kolla i de fullständiga filerna men jag ville inte skicka dem när
de var så pass stora.

Undrar om det går att göra podiff smartare? Jag gillar heller inte att
man får saker som:
===
G msgid "substr: length %d at start index %d exceeds length of first
argument (%d)"
G msgstr "substr: längden %d vid startindex %d överskrider längden av
första argumentet (%d)"
N msgid "substr: start index %g is past end of string"
N msgstr "substr: startindex %g är bortom slutet på strängen"
 
G msgid "substr: start index %d is past end of string"
G msgstr "substr: startindex %d är bortom slutet på strängen"
N msgid "substr: length %g at start index %g exceeds length of first
argument (%lu)"
N msgstr "substr: längden %g vid startindex %g överskrider längden av
första argumentet (%lu)"
===
Det är liksom i fel ordning. Men det kanske beror på utdatan från diff?
Jag pratar inte Perl, så jag begriper inte vad podiff gör.


/M
Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.