Re: gnome-terminal (GNOME2.2)

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-02-03 18:41:37

 > > Antikva, kursiv och grotesk är tre huvudtyper av typsnitt. Fraktur är en
 > > annan.
 > 
 > Hellmarks bok är nog det enda svenskspråkiga jag läst i detta ämne.
 > Vad han skriver verkar inte helt stämma med ditt språkbruk.  Han
 > skriver att det finns två huvudgrupper av typsnitt, och de kallar han
 > "antikva" och "sanserif" (sammanskrivet).  "Kursiv stil" kallar han
 > "typsnittsvariant.  ("Grotesk" har jag inte hittat att han nämner.)

Jaja, han är lite historielös bara. Kursiver utvecklades i renässansens
Italien framför allt till boktryckning. De var väldigt populära eftersom de
tog mindre plats än de vanliga stilarna :) Inte förrän mot mitten av
1500-talet började de användas tillsammans med antikvor som vi gör i dag.

Ursprungligen använde man helt sonika en kursiv och en antikva som utvecklats
separat, det var inte förrän i mitten av 1600-talet som man började skapa
kursiver som komplement och varianter till redan befintliga stilar, som i dag.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.