Re: gnome-terminal (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-03 16:41:26

Tomas Gradin writes:
>  > > En antikva, som alltså är motsatsen
>  > > till kursiv,
>  > 
>  > Enligt Christer Hellmarks "Typografisk handbok" är "antikva" motsatsen
>  > till "sanserif".
> 
> Öh, jo det kan man ju också säga. Motsats är fel ord helt enkelt.
> 
> Nu heter det ju inte "sanserif" utan "sans serif" (franska för "utan seriff"),
> och det heter det inte heller utan det korrekta namnet är grotesk :)
> 
> Antikva, kursiv och grotesk är tre huvudtyper av typsnitt. Fraktur är en
> annan.

Hellmarks bok är nog det enda svenskspråkiga jag läst i detta ämne.
Vad han skriver verkar inte helt stämma med ditt språkbruk.  Han
skriver att det finns två huvudgrupper av typsnitt, och de kallar han
"antikva" och "sanserif" (sammanskrivet).  "Kursiv stil" kallar han
"typsnittsvariant.  ("Grotesk" har jag inte hittat att han nämner.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.