Re: gnome-terminal (GNOME2.2)

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-02-02 23:50:11

 > > En antikva, som alltså är motsatsen
 > > till kursiv,
 > 
 > Enligt Christer Hellmarks "Typografisk handbok" är "antikva" motsatsen
 > till "sanserif".

Öh, jo det kan man ju också säga. Motsats är fel ord helt enkelt.

Nu heter det ju inte "sanserif" utan "sans serif" (franska för "utan seriff"),
och det heter det inte heller utan det korrekta namnet är grotesk :)

Antikva, kursiv och grotesk är tre huvudtyper av typsnitt. Fraktur är en
annan.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.