Re: xchat-2.0.0pre1

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-30 00:21:35

ons 2003-01-29 klockan 22.18 skrev Tor-björn Claesson:
> > > G msgid "/DISCON, Disconnects from server\n"
> > > G msgstr "/DISCON, kopplar från servern\n"
> > >   #: src/common/outbound.c:2489
> > > N msgid "DISCON, Disconnects from server"
> > > N msgstr "DISCON, kopplar från servern"
> > > Lite oklart vad man egentligen gör med servern, kan man inte skriva kopplar ner?
> > 
> > Det blir väl lite syftningsfel då... det är ju inte servern som kopplas
> > ner (den finns fortfarande kvar och är ansluten till nätverket), utan
> > jag som med detta kommando frånkopplas från servern. Kanske lite
> > otydligt, men otydligheten upplever jag också finns i originalet.
>
> förlåt, jag var lite otydlig där, vad jag menade var att man kunde skriva "kopplar ner från
> servern", för jag tyckte att "kopplar från servern" lät som att man koplade från servern från
> nätverket.

Vi brukar ju översätta "disconnect" med "koppla från".. jag är osäker på
"ner" i detta sammanhang. Jag förstår vad du syftar på, men jag tror
inte jag ändrar.

Tack ändå.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.