Re: gnome-media (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-30 00:34:07

ons 2003-01-29 klockan 21.44 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: gnome-cd/callbacks.c:530
> >  #, c-format
> > N msgid "Playing %s - %s"
> > N msgstr "Spelar %s - %s"
> >  
> >  #: gnome-cd/callbacks.c:534 grecord/src/gui.c:824
> > N msgid "Playing"
> > N msgstr "Uppspelning"
> 
> Det är inte så att detta bara är varianter av samma sak? Så att det
> andra också skall vara "Spelar"?

Det ska det nog. Jag fixar.


> >  #: gnome-cd/cdrom.c:373
> >  #, c-format
> >  msgid ""
> >  "%s does not appear to point to a valid CD device. This may be because:\n"
> > G "a) CD support is not compiled into Linux\n"
> > N "a) CD support is not present in your machine\n"
> >  "b) You do not have the correct permissions to access the CD drive\n"
> >  "c) %s is not the CD drive.\n"
> >  msgstr ""
> >  "%s verkar inte peka till en giltig cd-enhet. Detta kan bero på att:\n"
> > G "a) Cd-stöd är inte inkompilerad i Linux\n"
> > N "a) Cd-stöd är inte inkompilerad i din maskin\n"
> >  "b) Du har inte rätt rättigheter för att komma åt cd-enheten\n"
> >  "c) %s är inte cd-enheten.\n"
> 
> Man skulle kunna byta "är inte inkompilerad" mot "finns inte" för att
> komma närmare orginalet. Annars skall du åtminstone byta till
> "inkompileraT".

Ah, jag hade missat den andra ändringen. Visst ska det vara "finns
inte". Tack!


> >  #: gnome-cd/gnome-cd.schemas.in.in.h:8
> > N msgid ""
> > N "What action should the CD player perform on exit? 0 = Nothing, 1 = Stop "
> > N "playing, 2 = Eject the CD, 3 = Attempt to close the tray"
> > N msgstr ""
> > N "Vilken åtgärd ska cd-spelaren utföra vid avslut? 0 = ingenting, 1 = stoppa "
> > N "spelande, 2 = mata ut cd-skivan, 3 = försök stänga luckan"
> 
> >  #: gnome-cd/gnome-cd.schemas.in.in.h:9
> > N msgid ""
> > N "What action should the CD player perform on start up? 0 = Nothing, 1 = Start "
> > N "playing, 2 = Stop playing"
> > N msgstr ""
> > N "Vilken åtgärd ska cd-spelaren utföra vid uppstart? 0 = ingenting, 1 = starta "
> > N "spelande, 2 = stoppa spelande"
> 
> Vore det inte bättre med "börja spela" respektive "sluta spela".

Jo. Jag ändrar.


> >  # Osäker
> >  #: gstreamer-properties/gstreamer-properties.glade.h:7
> > N msgid "Default Sink"
> > N msgstr "Standardslask"
> 
> Av sammanhanget skulle jag snarare tro att det anger vart strömmen
> skall skickas. "Mål" och "utgång" är de ord jag kommer på, men inget
> är riktigt bra. Någon annan?

"utgång" får det bli. Tack!


> >  #: gstreamer-properties/gstreamer-properties.glade.h:12
> > N msgid "Testing Pipeline"
> > N msgstr "Testpipeline"
> 
> Testar står det att den gör.

Visst. Tack så mycket för granskningen!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.