xchat-2.0.0pre1

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-11-15 22:12:20

I min genomgång av gamla saker som jag aldrig han titta på när de kom
har jag nu kommit fram till denna som kom i år, om än i början av
året. Det kan ju hända att de här meddelandena ändå är ändrade nu,
men om inte:

>  #: src/common/outbound.c:2588
>  msgid ""
> N "SERVER [-ssl] <host> [<port>] [<password>], connects to a server, the "
> N "default port is 6667 for normal connections, and 9999 for ssl connections"
>  msgstr ""
> N "SERVER [-ssl] <värd> [<port>] [<lösenord>], ansluter till en server, "
> N "standardporten är 6667 för normala anslutningar, och 994 för ssl-anslutningar"

Du har bytt standardporten för ssl-anslutningar från 9999 till 994.
Det var nog inte meningen.

>  #: src/fe-gtk/fe-gtk.c:137
>  msgid ""
> N "Options:\n"
> N " -d, --cfgdir DIRECTORY  use a different config dir\n"
> N " -a, --no-auto      don't auto connect\n"
> N " -v, --version      show version information\n"
> N "\n"
> N "URL:\n"
> N " irc://server:port/channel\n"
>  "\n"
>  msgstr ""
> N "Flaggor:\n"
> N "\n"
> N " -d, --cfgdir KATALOG   använd en annan konfigurationskatalog\n"
> N " -a, --noauto       anslut inte automatiskt\n"
> N " -v, --version      visa versionsinformation\n"
> N "\n"
> N "URL:\n"
> N " irc://server:port/kanal\n"
>  "\n"

Det är en extra nyrad under "Flaggor" jämfört med orginalet. Jag
antar att det inte heller var meningen.

>  #. 32
>  #: src/fe-gtk/menu.c:1190
> N msgid "S_ettings"
> N msgstr "_Inställningar"
> N 
>  #. 33
>  #: src/fe-gtk/menu.c:1191
> N msgid "Preferences..."
> N msgstr "Inställningar..."

Det blir inte problem med att dessa två ord översätts till samma?

>  #: src/fe-gtk/servlistgui.c:1055
> N msgid "Cycle until connected"
> N msgstr "Byt server tills ansluten"

Är det verkligen det det betyder? Det är inte "cycle" i den här
meningen?

> N msgid "CYCLE, parts current channel and immediately rejoins"
> N msgstr "CYCLE, lämnar aktuell kanal och går omedelbart in i den igen"

För i så fall är det ju inte olika servrar.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.