gnome-control-center (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-26 21:41:19

>   #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:7
> N msgid "Beep when key is:"
> N msgstr "Pip när tangenten är:"

Det beror lite på vad som följer, men jag gissar att det inte rör sig
om en bestämd tangent, utan vilken som helst.  Då bör det vara "Pip
när (en) tangent är:"

>   #: capplets/keybindings/keybinding.desktop.in.h:1
> G msgid "Associate keyboard shortcuts with panel actions"
> G msgstr "Associera tangentborsgenvägar med panelåtgärder"
> N msgid "Assign shortcut keys to commands"
> N msgstr "Associera snabbtangenter med kommandon"

I övrigt verkar har du översatt "shortcut" med "genväg".  Men det
kanske var avsiktligt, du kanske tyckte det blev klumpigt med
"genvägstangenter"?

> N msgstr ""
> N "Upplösning som används för att konvertera typsnittsstorlekar till "
> N "bildpunktsstorlekar, i punkter per tum"
> N 
>   #: schemas/desktop_gnome_font_rendering.schemas.in.h:6
> N msgid ""
> N "The order of subpixel elements on an LCD screen; only used when antialiasing "
> N "is set to \"rgba\". Possible values are: \"rgb\" - red on left, most common. "
> N "\"bgr\" - blue on left. \"vrgb\" - red on top. \"vbgr\" - red on bottom."
> N msgstr ""
> N "Ordningen för underbildpunktselement på en LCD-skärm. Används endast då "
> N "alntialiasing är satt till \"rgba\". Möjliga värden är: \"rgb\" - röd till "
> N "vänster, vanligast. \"bgr\" - blå till vänster. \"vrgb\" - röd överst. \"vbgr"
> N "\" - röd nederst."

"antialiasing" har ett "l" för mycket.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.