gnome-control-center (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-14 00:45:45

HÀr Àr de 535 meddelandena i gnome-control-center. Ta gÀrna en titt.

Filen finns Àven pÄ
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/gnome-2.1-core/po/gnome-control-center.HEAD.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for gnome-control-center.
 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
 # Martin Wahlen <mva@sbbs.se>, 1998, 1999.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002, 2003.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.115 2003/01/12 00:37:29 andersca Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-control-center\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-06-02 01:54+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-06-02 01:54+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-01-13 12:06+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2003-01-12 01:37+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
G msgid "_Enable keyboard accessibility"
G msgstr "_AnvÀnd tangentbordshjÀlpmedel"
 #: capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:238
 #, c-format
N msgid "There was an error launching the mouse preferences dialog: %s"
N msgstr "Ett fel intrÀffade vid visande av musinstÀllningsdialogen: %s"
 
 
 #: capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.desktop.in.h:2
G msgid "Keyboard Accessibility Properties"
G msgstr "Egenskaper för tangentbordshjÀlpmedel"
N msgid "Set your keyboard accessibility preferences"
N msgstr "StÀll in dina instÀllningar för tangentbordshjÀlpmedel"
N 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.c:57
N msgid ""
N "This system does not seem to have the XKB extension. The keyboard "
N "accessibility features will not operate without it."
N msgstr ""
N "Detta system verkar inte ha tillÀgget XKB. "
N "TangentbordshjÀlpmedelsfunktionerna kommer inte att fungera utan det."
 
G msgid "<b>Test</b>"
G msgstr "<b>Test</b>"
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:1
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:1
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:1
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:1
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:2
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:1
 #: capplets/theme-switcher/theme-install.glade.h:1
N msgid "*"
N msgstr "*"
 
G msgid "B_eep when modifier is pressed"
G msgstr "_Pip dÄ modifieraren trycks ned"
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:2
N msgid "Basic"
N msgstr "GrundlÀggande"
N 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:3
N msgid "Beep if key is re_jected"
N msgstr "Pip om tangenten för_kastas"
N 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:4
N msgid "Beep when _features turned on or off from keyboard"
N msgstr "Pip dÄ _funktioner slogs pÄ eller av frÄn tangentbordet"
N 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:5
N msgid "Beep when _modifier is pressed"
N msgstr "Pip dÄ _modifierare trycks ned"
 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:6
 msgid "Beep when an LED is turned on and two beeps when one is turned off."
G msgstr ""
G "Avge en ljudsignal nÀr en lysdiod sÀtts pÄ och tvÄ ljudsignaler nÀr en "
G "stÀngs av."
N msgstr "Pip nÀr en lysdiod sÀtts pÄ och pip tvÄ gÄnger nÀr en stÀngs av."
 
G msgid "Beep when:"
G msgstr "Pip dÄ:"
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:7
N msgid "Beep when key is:"
N msgstr "Pip nÀr tangenten Àr:"
 
G msgid "Enable Slo_w Keys"
G msgstr "AnvÀnd l_Ängsamma tangenter"
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:8
N msgid "Del_ay:"
N msgstr "_Fördröjning:"
 
G msgid "Enable _Bounce Keys"
G msgstr "AnvÀnd s_tudsande tangenter"
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:9
N msgid "Delay between keypress and pointer mo_vement:"
N msgstr "Fördröjning mellan tangenttryckning och pekarfl_ytt:"
 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:10
N msgid "Disa_ble if two keys pressed together"
N msgstr "_Inaktivera om tvÄ tangenter trycks samtidigt"
N 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:11
N msgid "E_nable Toggle Keys"
N msgstr "Aktivera _vÀxlingsknappar"
N 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:12
N msgid "Enable Bo_unce Keys"
N msgstr "Aktivera st_udsande tangenter"
N 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:13
N msgid "Enable Slo_w Keys"
N msgstr "Aktivera l_Ă„ngsamma tangenter"
N 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:14
 msgid "Enable _Mouse Keys"
G msgstr "AnvÀnd _mustangenter"
N msgstr "Aktivera _mustangenter"
 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:15
 msgid "Enable _Sticky Keys"
G msgstr "AnvÀnd _klistriga tangenter"
N msgstr "Aktivera _klistriga tangenter"
N 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:16
N msgid "Features"
N msgstr "Funktioner"
 
G msgid "Enable _Toggle Keys"
G msgstr "AnvÀnd _vÀxlingsknappar"
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:17
N msgid "Filters"
N msgstr "Filter"
 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:18
N msgid "I_gnore duplicate keypresses within:"
N msgstr "I_gnorera dublettangenttryckningar inom:"
N 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:19
 
G msgid "Keyboard Accessibility Configuration (AccessX)"
G msgstr "Konfiguration av tangentbordshjÀlpmedel (AccessX)"
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:20
N msgid "Keyboard Accessibility Preferences (AccessX)"
N msgstr "InstÀllningar för tangentbordshjÀlpmedel (AccessX)"
 
 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:22
 #: capplets/mouse/mouse.desktop.in.h:1
N msgid "Mouse"
N msgstr "Mus"
N 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:23
N msgid "Mouse _Preferences..."
N msgstr "Mus_instÀllningar..."
N 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:24
 
G msgid "Start mo_ving this long after keypress :"
G msgstr "Börja flytta sÄ hÀr lÄng tid efter tangentnedtryckning:"
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:26
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:16
N msgid "S_peed:"
N msgstr "Hasti_ghet:"
 
G msgid "Time to _accelerate to max speed :"
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:27
N msgid "Time to acce_lerate to maximum speed:"
 msgstr "Tid att a_ccelerera till maximal hastighet:"
 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:28
N msgid "Toggle Keys"
N msgstr "VĂ€xlingsknappar"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:29
 
G msgid "_Beep when enabling/disabling keyboard accessibility features"
G msgstr "_Pip vid aktivering/inaktivering av tangentbordshjÀlpmedel"
G 
G msgid "_Disable if unused for "
G msgstr "I_naktivera om oanvÀnd i "
G 
G msgid "_Ignore keypresses within :"
G msgstr "_Ignorera tangenttryckningar inom:"
G 
G msgid "_Import CDE AccessX file"
G msgstr "_Importera CDE AccessX-fil"
G 
G msgid "_Keyboard"
G msgstr "_Tangentbord"
G 
G msgid "_Misc"
G msgstr "_Diverse"
G 
G msgid "_Only accept keypress after :"
G msgstr "_Godtag endast tangenttryckningar efter:"
G 
G msgid ""
G "_Turn off Sticky Keys when\n"
G "two keys pressed simultaneously"
G msgstr ""
G "_SlÄ av klistriga tangenter dÄ\n"
G "tvÄ tangenter trycks ned samtidigt"
G 
G msgid "key is _accepted"
G msgstr "tangenten Àr _godtagen"
G 
G msgid "key is _pressed"
G msgstr "tangenten Àr _nedtryckt"
G 
G msgid "key is _rejected"
G msgstr "tangenten Àr _förkastad"
G 
G msgid "key is re_jected"
G msgstr "tangenten Àr för_kastad"
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:30
N msgid "_Disable if unused for:"
N msgstr "_Inaktivera om oanvÀnd i:"
N 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:31
N msgid "_Enable keyboard accessibility features"
N msgstr "_Aktivera tangentbordshjÀlpmedelsfunktioner"
N 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:32
N msgid "_Import Feature Settings..."
N msgstr "_Importera funktionsinstÀllningar..."
N 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:33
N msgid "_Only accept keys held for:"
N msgstr "_Godtag endast tangenttryckningar som hÄlls under:"
N 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:34
N msgid "_Repeat Keys"
N msgstr "_Repeteringstangenter"
N 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:35
N msgid "_Type to test settings:"
N msgstr "_Skriv för att testa instÀllningar:"
N 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:36
N msgid "_accepted"
N msgstr "_godtagen"
N 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:37
N msgid "_pressed"
N msgstr "_nedtryckt"
N 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:38
N msgid "_rejected"
N msgstr "_förkastad"
N 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:39
N msgid "characters/second"
N msgstr "tecken/sekund"
 
G msgid "msecs"
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:40
N msgid "milliseconds"
 msgstr "millisekunder"
 
G msgid "pixels/sec"
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:41
N msgid "pixels/second"
 msgstr "bildpunkter/sekund"
 
 
 #. solid
 #: capplets/background/background-properties-capplet.c:228
G msgid "C_olor"
G msgstr "F_Ă€rg"
N msgid "C_olor:"
N msgstr "F_Ă€rg:"
 
 #. horiz
 #: capplets/background/background-properties-capplet.c:232
G msgid "_Left Color"
G msgstr "_VÀnster fÀrg"
N msgid "_Left Color:"
N msgstr "_VÀnster fÀrg:"
 
 #: capplets/background/background-properties-capplet.c:233
G msgid "_Right Color"
G msgstr "_Höger fÀrg"
N msgid "_Right Color:"
N msgstr "_Höger fÀrg:"
 
 #. vert
 #: capplets/background/background-properties-capplet.c:236
G msgid "_Top Color"
G msgstr "_Övre fĂ€rg"
N msgid "_Top Color:"
N msgstr "_Övre fĂ€rg:"
 
 #: capplets/background/background-properties-capplet.c:237
G msgid "_Bottom Color"
G msgstr "_Nedre fÀrg"
N msgid "_Bottom Color:"
N msgstr "_Nedre fÀrg:"
 
 
 #: capplets/background/background-properties-capplet.c:433
G msgid "_Picture"
G msgstr "_Bild"
N msgid "Select _picture:"
N msgstr "VĂ€lj _bild:"
 
 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:4
G msgid "Bor_der the picture with a:"
G msgstr "Gör _ram runt bilden med en:"
N msgid "Background _Style:"
N msgstr "Bakgrunds_stil:"
 
 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:12
 msgid "The background picture's file name."
G msgstr "Filnamnet för bakgrundsbilden."
N msgstr "Bakgrundsbildens filnamn."
 
 
 #: capplets/background/background.desktop.in.h:2
G msgid "Change the desktop background"
G msgstr "Ändra skrivbordsbakgrunden"
N msgid "Customize your desktop background"
N msgstr "Anpassa din skrivbordsbakgrund"
 
 
 #: capplets/default-applications/default-applications.desktop.in.h:2
N msgid "Select your default applications"
N msgstr "VĂ€lj dina standardprogram"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.c:105
 
 #: capplets/desktop-links/Accessibility.directory.in.in.h:1
 msgid "Accessibility"
G msgstr "Åtkomlighet"
N msgstr "TillgÀnglighet"
 
 #: capplets/desktop-links/Accessibility.directory.in.in.h:2
 msgid "Accessibility Settings"
G msgstr "InstÀllningar för Ätkomlighet"
N msgstr "TillgÀnglighetsinstÀllningar"
 
 
 #: capplets/desktop-links/Sawfish/appearance-properties.desktop.in.h:2
G msgid "Configure window appearance"
G msgstr "Konfigurera fönsterutseende"
N msgid "Select themes and fonts for your windows"
N msgstr "VÀlj teman och typsnitt för dina fönster"
 
 #: capplets/desktop-links/Sawfish/bindings-properties.desktop.in.h:1
G msgid "Configure key shortcuts"
G msgstr "Konfigurera snabbtangenter"
N msgid "Customize shortcut keys for your windows"
N msgstr "Anpassa snabbtangenter för dina fönster"
 
 
 #: capplets/desktop-links/Sawfish/focus-properties.desktop.in.h:1
G msgid "Configure window focusing"
G msgstr "Konfigurera fönsterfokusering"
N msgid "Configure how to give focus to windows"
N msgstr "Konfigurera hur fönster fÄr fokus"
 
 
 #: capplets/desktop-links/Sawfish/match-properties.desktop.in.h:1
G msgid "Configure window properties"
G msgstr "Konfigurera fönsteregenskaper"
N msgid "Configure matched windows to have particular characteristics"
N msgstr "Konfigurera matchade fönster till att ha vissa egenskaper"
 
 
 #: capplets/desktop-links/Sawfish/maximize-properties.desktop.in.h:1
G msgid "Configure window minimization and maximization"
G msgstr "Konfigurera minimering och maximering av fönster"
N msgid "Configure how to minimize, maximize, and restore windows"
N msgstr ""
N "Konfigurera hur minimering, maximering och ÄterstÀllning av fönster ska ske"
 
 
G msgid "Configure miscellaneous window features"
G msgstr "Konfigurera diverse fönsterfunktioner"
 #: capplets/desktop-links/Sawfish/meta-properties.desktop.in.h:2
N msgid "Select your Sawfish user level"
N msgstr "VÀlj din Sawfish-anvÀndarnivÄ"
 
 
 #: capplets/desktop-links/Sawfish/misc-properties.desktop.in.h:2
N msgid "Select miscellaneous window options"
N msgstr "VÀlj diverse fönsteralternativ"
N 
 #: capplets/desktop-links/Sawfish/move-properties.desktop.in.h:1
G msgid "Configure window move/resize"
G msgstr "Konfigurera flyttning och storleksförÀndring av fönster"
N msgid "Configure how windows move and resize"
N msgstr "Konfigurera hur fönster flyttas och storleksÀndras"
 
 
 #: capplets/desktop-links/Sawfish/placement-properties.desktop.in.h:1
G msgid "Configure window placement"
G msgstr "Konfigurera fönsterplacering"
N msgid "Configure positioning of windows on the desktop"
N msgstr "Konfigurera positionering av fönster pÄ skrivbordet"
 
 
 #: capplets/desktop-links/Sawfish/sound-properties.desktop.in.h:1
G msgid "Enable window manager sound events"
G msgstr "AnvÀnd fönsterhanterarens ljudhÀndelser"
N msgid "Associate sounds with window manager events"
N msgstr "Associera ljud med fönsterhanterarhÀndelser"
 
 
 #: capplets/desktop-links/Sawfish/workspace-properties.desktop.in.h:1
G msgid "Configure workspaces"
G msgstr "Konfigurera arbetsytor"
N msgid "Configure your workspaces and viewports"
N msgstr "Konfigurera dina arbetsytor och skrivbordsvyer"
 
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:3
G msgid "Add _service..."
G msgstr "LÀgg till _tjÀnst..."
N msgid "Add _File Type..."
N msgstr "LĂ€gg till _filtyp..."
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:4
G msgid "Default action"
G msgstr "StandardÄtgÀrd"
N msgid "Add _Service..."
N msgstr "LÀgg till _tjÀnst..."
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:5
G msgid "Edit file type"
G msgstr "Redigera filtyp"
N msgid "C_hoose..."
N msgstr "_VĂ€lj..."
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:6
G msgid "File types and Internet Services"
G msgstr "Filtyper och InternettjÀnster"
N msgid "Cate_gory:"
N msgstr "Kate_gori:"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:7
G msgid "Filename extensions"
G msgstr "FilnamnstillÀgg"
N msgid "D_efault action:"
N msgstr "S_tandardÄtgÀrd:"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:8
G msgid "Look at content"
G msgstr "Titta pÄ innehÄll"
N msgid "Default _action:"
N msgstr "Standard_ÄtgÀrd:"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:9
G msgid "Needs _terminal"
G msgstr "Behöver _terminal"
G 
G msgid "Program to run"
G msgstr "Program att köra"
 #: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:208
N msgid "Edit file type"
N msgstr "Redigera filtyp"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:11
G msgid "Run a program"
G msgstr "Kör ett program"
N msgid "Filename extensions:"
N msgstr "FilnamnstillÀgg:"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:12
G msgid "Use category _defaults"
G msgstr "AnvÀnd _kategoristandardvÀrden"
N msgid "Look at content"
N msgstr "Titta pÄ innehÄll"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:13
G msgid "Use parent category _defaults"
G msgstr "AnvÀnd _kategoristandardvÀrden för förÀlder"
N msgid "P_rogram:"
N msgstr "_Program:"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:14
G msgid "Viewing component"
G msgstr "Visningskomponent"
N msgid "Program to Run"
N msgstr "Program att köra"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:15
G msgid "_Add"
G msgstr "_LĂ€gg till"
N msgid "Run a program"
N msgstr "Kör ett program"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:16
G msgid "_Category"
G msgstr "_Kategori"
N msgid "Run in _Terminal"
N msgstr "Kör i _terminal"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:17
G msgid "_Choose..."
G msgstr "_VĂ€lj..."
N msgid "Use parent category _defaults"
N msgstr "AnvÀnd _kategoristandardvÀrden för förÀlder"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:18
G msgid "_Description"
G msgstr "_Beskrivning"
N msgid "_Add:"
N msgstr "_LĂ€gg till:"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:19
G msgid "_Edit..."
G msgstr "_Redigera..."
N msgid "_Description:"
N msgstr "_Beskrivning:"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:20
G msgid "_MIME Type"
G msgstr "_MIME-typ"
N msgid "_Edit..."
N msgstr "_Redigera..."
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:21
G msgid "_Name"
G msgstr "_Namn"
G 
G msgid "_Program"
G msgstr "_Program"
N msgid "_MIME type:"
N msgstr "_MIME-typ:"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:23
G msgid "_Program to run"
G msgstr "_Program att köra"
N msgid "_Program to run:"
N msgstr "_Program att köra:"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:24
G msgid "_Protocol name"
G msgstr "_Protokollnamn"
N msgid "_Protocol:"
N msgstr "_Protokoll:"
 
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:26
N msgid "_Viewer component:"
N msgstr "_Visarkomponent:"
N 
 #: capplets/file-types/file-types.desktop.in.h:1
N msgid "File types and programs"
N msgstr "Filtyper och program"
N 
 #: capplets/file-types/file-types.desktop.in.h:2
N msgid "Specify which programs are used to open or view each type of file"
N msgstr "Ange vilka program som anvÀnds för att öppna eller visa varje filtyp"
N 
 #: capplets/file-types/mime-category-edit-dialog.c:138
 
G msgid "Add file type"
 #: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:320
N msgid "Add File Type"
 msgstr "LĂ€gg till filtyp"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha "_Övrigt" hĂ€r
 # Jag vill ha "Diverse"
 #
 #: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:434
 #: capplets/file-types/mime-type-info.c:673
N msgid "Misc"
N msgstr "Diverse"
N 
 #: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:483
 #: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:542
 
 #: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:852
 msgid ""
G "Invalid MIME type. Please enter a valid MIME type, or leave the field blank "
G "to have one generated for you."
N "Please enter a valid MIME type. It should be of the form class/type and may "
N "not contain any spaces."
 msgstr ""
G "Ogiltig MIME-typ. Ange en giltig MIME-typ, eller lÀmna detta fÀlt tomt för "
G "att fÄ en genererad Ät dig."
N "Ange en giltig MIME-typ. Den bör vara pÄ formen klass/typ och fÄr inte "
N "innehÄlla nÄgra blanksteg."
 
G msgid "There already exists a MIME type of that name."
G msgstr "Det finns redan en MIME-typ med det namnet."
 #: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:859
N msgid "A MIME type with that name already exists, overwrite ?."
N msgstr "En MIME-typ med det namnet finns redan, skriva över?"
 
 
G msgid "Misc"
G msgstr "Diverse"
 #: capplets/file-types/mime-type-info.c:667
N msgid "Images"
N msgstr "Bilder"
N 
 #: capplets/file-types/mime-type-info.c:669
N msgid "Video"
N msgstr "Grafik"
N 
 #: capplets/file-types/mime-type-info.c:671
N msgid "Audio"
N msgstr "Ljud"
 
 
 #: capplets/file-types/service-edit-dialog.c:225
G msgid "Add service"
N msgid "Add Service"
 msgstr "LÀgg till tjÀnst"
 
 
 #: capplets/font/font-properties.desktop.in.h:2
N msgid "Select fonts for the desktop"
N msgstr "VÀlj typsnitt för skrivbordet"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:1
N msgid "Best _shapes"
N msgstr "BĂ€sta _former"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:2
N msgid "Best co_ntrast"
N msgstr "BĂ€sta ko_ntrast"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:3
N msgid "De_tails..."
N msgstr "De_taljer..."
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:4
 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:5
N msgid "Font Rendering"
N msgstr "Typsnittsrendering"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:6
N msgid "Font Rendering Details"
N msgstr "Typsnittsrenderingsdetaljer"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:7
N msgid "G_rayscale"
N msgstr "G_rÄskala"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:8
N msgid "Hinting:"
N msgstr "Hintning:"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:9
N msgid "N_one"
N msgstr "I_ngen"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:10
N msgid "Resolution (_dots per inch):"
N msgstr "Upplösning (_punkter per tum):"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:11
 
G msgid "Standard _application font:"
G msgstr "Standard_typsnitt för program:"
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:13
N msgid "Set the monospace font for terminals and similar applications"
N msgstr ""
N "StÀll in typsnitt med fast breddsteg för terminaler och liknande program"
 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:14
N msgid "Smoothing:"
N msgstr "UtjÀmning:"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:15
N msgid "Sub_pixel (LCDs)"
N msgstr "Under_bildpunkt (LCD-skÀrmar)"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:16
N msgid "Sub_pixel smoothing (LCDs)"
N msgstr "Under_bildpunktsutjÀmning (LCD-skÀrmar)"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:17
N msgid "Subpixel order:"
N msgstr "Underbildpunktsordning:"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:18
N msgid "VB_GR"
N msgstr "VB_GR"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:19
N msgid "_Application font:"
N msgstr "_Programtypsnitt:"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:20
N msgid "_BGR"
N msgstr "_BGR"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:21
 
G msgid "Accelerator modifiers"
G msgstr "Snabbtangentsmodifierare"
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:22
N msgid "_Full"
N msgstr "_FullstÀndig"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:23
N msgid "_Medium"
N msgstr "_Mellan"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:24
N msgid "_Monochrome"
N msgstr "_EnfÀrgad"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:25
N msgid "_None"
N msgstr "_Ingen"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:26
N msgid "_RGB"
N msgstr "_RGB"
N 
 # OsÀker
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:27
N msgid "_Slight"
N msgstr "_Lite"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:28
N msgid "_Terminal font:"
N msgstr "_Terminaltypsnitt:"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:29
N msgid "_VRGB"
N msgstr "_VRGB"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:30
N msgid "_Window title font:"
N msgstr "_Fönstertiteltypsnitt:"
 
 
 #: capplets/keybindings/eggcellrendererkeys.c:170
 #: capplets/keybindings/eggcellrendererkeys.c:171
N msgid "Accelerator modifiers"
N msgstr "Snabbtangentsmodifierare"
N 
 #: capplets/keybindings/eggcellrendererkeys.c:180
N msgid "Accel Mode"
N msgstr "SnabbtangentslÀge"
N 
 #: capplets/keybindings/eggcellrendererkeys.c:181
N msgid "The type of accelerator."
N msgstr "Typen av snabbtangent."
N 
 #: capplets/keybindings/eggcellrendererkeys.c:219
 #: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:204
 #: libbackground/applier.c:588
 msgid "Disabled"
G msgstr "Avslagen"
N msgstr "Inaktiverad"
 
 
 #: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:698
 #, c-format
N msgid ""
N "The shortcut \"%s\" is already used for:\n"
N " \"%s\"\n"
N msgstr ""
N "GenvÀgen \"%s\" anvÀnds redan för:\n"
N " \"%s\"\n"
N 
 #: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:729
 #, c-format
 
 #: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.glade.h:4
N msgid "_Text editing shortcuts:"
N msgstr "_TextredigeringsgenvÀgar:"
N 
 #: capplets/keybindings/keybinding.desktop.in.h:1
G msgid "Associate keyboard shortcuts with panel actions"
G msgstr "Associera tangentborsgenvÀgar med panelÄtgÀrder"
N msgid "Assign shortcut keys to commands"
N msgstr "Associera snabbtangenter med kommandon"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:162
 #, c-format
N msgid "There was an error launching the keyboard capplet : %s"
N msgstr ""
N "Ett fel intrÀffade vid visande av kontrollpanelsprogrammet för tangentbord: %"
N "s"
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:269
 msgid "_Accessibility"
G msgstr "_Åtkomlighet"
N msgstr "_TillgÀnglighet"
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:286
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:288
 #: capplets/sound/sound-properties-capplet.c:145
 #: capplets/sound/sound-properties-capplet.c:147
 msgid ""
 "Just apply settings and quit (compatibility only; now handled by daemon)"
 msgstr ""
G "VerkstÀll bara Àndringar och avsluta (endast kompatibilitet; hanteras nu av "
G "demon)"
N "VerkstÀll bara Àndringar och avsluta (endast för kompatibilitet; hanteras nu "
N "av demon)"
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:2
G msgid "<i>fast</i>"
G msgstr "<i>snabb</i>"
N msgid "<small><i>Fast</i></small>"
N msgstr "<small><i>Snabb</i></small>"
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:3
G msgid "<i>loud</i>"
G msgstr "<i>ljudlig</i>"
N msgid "<small><i>Long</i></small>"
N msgstr "<small><i>LĂ„ng</i></small>"
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:4
G msgid "<i>quiet</i>"
G msgstr "<i>tyst</i>"
N msgid "<small><i>Short</i></small>"
N msgstr "<small><i>Kort</i></small>"
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:5
G msgid "<i>slow</i>"
G msgstr "<i>lÄngsam</i>"
N msgid "<small><i>Slow</i></small>"
N msgstr "<small><i>LĂ„ngsam</i></small>"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:6
N msgid "Bee_p"
N msgstr "_Pip"
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:7
G msgid "Cursor"
G msgstr "Markör"
N msgid "C_ustom:"
N msgstr "A_npassad:"
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:8
G msgid "Cursor _blinks in text fields"
G msgstr "Markören _blinkar i textfÀlt"
N msgid "Clic_k on keypress"
N msgstr "_Klicka vid tangenttryckning"
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:9
G msgid "Fast"
G msgstr "Snabb"
G 
G msgid "Key_press makes sound"
G msgstr "Tangenttryck ger ljud"
N msgid "Cursor Blinks"
N msgstr "Markörblink"
 
 
G msgid "Keyboard bell _enabled"
G msgstr "AnvÀnd tangentbordssignal"
G 
G msgid "Keyboard bell _off"
G msgstr "Tangentbordssignal _av"
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:14
N msgid "Keypress Click"
N msgstr "Tangentklick"
 
G msgid "Keyclick Volume"
G msgstr "Tangentklicksvolym"
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:15
N msgid "Repeat Keys"
N msgstr "Repeteringstangenter"
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:18
G msgid "Long"
G msgstr "LĂ„ng"
N msgid "_Accessibility..."
N msgstr "_TillgÀnglighet..."
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:19
G msgid "Medium"
G msgstr "Mellan"
N msgid "_Blinks in text boxes and fields"
N msgstr "_Blinkar i textrutor och textfÀlt"
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:20
G msgid "Repeat Rate"
G msgstr "Repeteringshastighet"
N msgid "_Delay:"
N msgstr "_Fördröjning:"
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:21
G msgid "Repeat s_peed:"
G msgstr "Repeterings_hastighet:"
N msgid "_Off"
N msgstr "_Av"
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:22
G msgid "Set the speed the cursor blinks in text fields."
G msgstr "StÀll in den hastighet med vilken markören blinkar i textfÀlt."
N msgid "_Speed:"
N msgstr "_Hastighet:"
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:23
G msgid "Set the volume of the clicking sound made when pressing a key"
G msgstr "StÀll in volymen pÄ klickljudet som görs dÄ en tangent trycks ned"
N msgid "_Volume:"
N msgstr "_Volym:"
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:24
G msgid "Short"
G msgstr "Kort"
N msgid "loud"
N msgstr "ljudlig"
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:25
G msgid "Slow"
G msgstr "LĂ„ngsam"
N msgid "quiet"
N msgstr "tyst"
N 
 #: capplets/keyboard/keyboard.desktop.in.h:2
N msgid "Set your keyboard preferences"
N msgstr "StÀll in dina tangentbordsinstÀllningar"
 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:437
 #, c-format
 msgid ""
G "The keyboard bell is the <i>beep</i> sound heard when the system wants to "
G "get your attention."
N "<b>Unknown Cursor</b>\n"
N "%s"
 msgstr ""
G "Tangentbordssignalen Àr <i>pipljudet</i> som hörs dÄ systemet vill pÄkalla "
G "din uppmÀrksamhet."
G 
G msgid "Very Fast"
G msgstr "Mycket snabb"
N "<b>OkÀnd muspekare</b>\n"
N "%s"
 
G msgid "Very Short"
G msgstr "Mycket kort"
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:538
N msgid ""
N "<b>Default Cursor - Current</b>\n"
N "The default cursor that ships with X"
N msgstr ""
N "<b>Standardmuspekare - Aktuell</b>\n"
N "Standardmuspekaren som kommer med X"
 
 
 #: capplets/mouse/mouse.desktop.in.h:2
G msgid "Mouse Properties"
G msgstr "Egenskaper för mus"
N msgid "Set your mouse preferences"
N msgstr "StÀll in dina musinstÀllningar"
 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.desktop.in.h:1
G msgid "Network"
G msgstr "NĂ€tverk"
N msgid "Network proxy"
N msgstr "NĂ€tverksproxyserver"
 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.desktop.in.h:2
G msgid "Network Preferences"
G msgstr "NÀtverksinstÀllningar"
N msgid "Network proxy preferences"
N msgstr "InstÀllningar för nÀtverksproxyserver"
 
G msgid "HTTP Proxy Settings"
G msgstr "HTTP-proxyinstÀllningar"
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:1
N msgid "   "
N msgstr "   "
N 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:3
N msgid "<b>_Automatic proxy configuration</b>"
N msgstr "<b>_Automatisk konfiguration av proxyserver</b>"
 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:4
G msgid "P_ort:"
G msgstr "P_ort:"
N msgid "<b>_Direct internet connection</b>"
N msgstr "<b>_Direkt Internetanslutning</b>"
 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:5
G msgid "Pass_word:"
G msgstr "L_ösenord:"
N msgid "<b>_Manual proxy configuration</b>"
N msgstr "<b>_Manuell konfiguration av proxyserver</b>"
 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:6
G msgid "Pro_xy requires a username and password"
G msgstr "Pro_xyservern krÀver ett anvÀndarnamn och lösenord"
N msgid "<b>_Use authentication</b>"
N msgstr "<b>_AnvÀnd autentisering</b>"
 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:7
G msgid "User_name:"
G msgstr "AnvÀndar_namn:"
N msgid "Autoconfiguration _URL:"
N msgstr "_URL för automatisk konfiguration:"
 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:8
G msgid "_Location:"
G msgstr "_Plats:"
N msgid "HTTP Proxy Details"
N msgstr "Detaljer för HTTP-proxyserver"
 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:9
G msgid "_Use HTTP proxy"
G msgstr "_AnvÀnd HTTP-proxy"
N msgid "Network Proxy Configuration"
N msgstr "Konfiguration av nÀtverksproxyserver"
N 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:10
N msgid "Port:"
N msgstr "Port:"
N 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:11
N msgid "S_ocks host:"
N msgstr "S_ocks-vÀrd:"
N 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:12
N msgid "_Details"
N msgstr "_Detaljer"
N 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:13
N msgid "_FTP proxy:"
N msgstr "_FTP-proxyserver:"
N 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:14
N msgid "_HTTP proxy:"
N msgstr "_HTTP-proxyserver:"
N 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:15
N msgid "_Password:"
N msgstr "_Lösenord:"
N 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:16
N msgid "_Secure HTTP proxy:"
N msgstr "_Proxyserver för sÀker HTTP:"
N 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:17
N msgid "_Username:"
N msgstr "_AnvÀndarnamn:"
 
 
 #: capplets/sound/sound-properties.glade.h:2
G msgid "Sound _Events"
G msgstr "Ljud_hÀndelser"
N msgid "General"
N msgstr "AllmÀnt"
 
 #: capplets/sound/sound-properties.glade.h:3
G msgid "_General"
G msgstr "_AllmÀnt"
N msgid "Sound Events"
N msgstr "LjudhÀndelser"
 
 #: capplets/sound/sound-properties.glade.h:4
N msgid "Sound Preferences"
N msgstr "LjudinstÀllningar"
N 
 #: capplets/sound/sound-properties.glade.h:5
 
 #: capplets/sound/sound.desktop.in.h:1
G msgid "Configure GNOME's use of sound"
G msgstr "Konfigurera GNOME:s anvÀndning av ljud"
N msgid "Enable sound and associate sounds with events"
N msgstr "AnvÀnd ljud och associera ljud med hÀndelser"
 
 
 #: capplets/theme-switcher/gtk-theme-selector.desktop.in.h:1
G msgid "Change the appearance of buttons, scrollbars, etc"
G msgstr "Ändra utseendet pĂ„ knappar, rullningslister m.m."
N msgid "Select themes for various parts of the desktop"
N msgstr "VÀlj teman för diverse delar av skrivbordet"
 
 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:2
G msgid "Gtk+ Theme Preferences"
G msgstr "Gtk+temainstÀllningar"
N msgid "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Save theme to disk</span>"
N msgstr "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Spara tema till disk</span>"
 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:3
G msgid "Install new theme"
G msgstr "Installera nytt tema"
N msgid "Apply _Background"
N msgstr "AnvÀnd _bakgrund"
 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:4
G msgid "Installed Themes"
G msgstr "Installerade teman"
N msgid "Apply _Font"
N msgstr "AnvÀnd _typsnitt"
 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:5
G msgid "List of available GTK+ themes"
G msgstr "Lista med tillgÀngliga GTK+-teman"
N msgid "Controls"
N msgstr "Kontroller"
 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:6
N msgid "Icons"
N msgstr "Ikoner"
N 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:7
 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:8
N msgid "Short _Description:"
N msgstr "Kort _beskrivning:"
N 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:9
N msgid "Theme Details"
N msgstr "Temadetaljer"
N 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:10
N msgid "Theme Preferences"
N msgstr "TemainstÀllningar"
N 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:11
N msgid ""
N "This theme suggests a\n"
N "background:"
N msgstr ""
N "Detta tema föreslÄr en\n"
N "bakgrund:"
N 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:13
N msgid ""
N "This theme suggests a\n"
N "font and background"
N msgstr ""
N "Detta tema föreslÄr ett\n"
N "typsnitt och en bakgrund"
N 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:15
N msgid ""
N "This theme suggests a\n"
N "font:"
N msgstr ""
N "Detta tema föreslÄr ett\n"
N "typsnitt:"
N 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:17
N msgid "Window Border"
N msgstr "Fönsterram"
N 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:18
N msgid "_Details..."
N msgstr "_Detaljer..."
N 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:19
 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:20
N msgid "_Install theme..."
N msgstr "_Installera tema..."
N 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:21
N msgid "_Save theme"
N msgstr "_Spara tema"
N 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:22
N msgid "_Theme name:"
N msgstr "_Temanamn:"
N 
 #: capplets/theme-switcher/theme-install.glade.h:2
N msgid "Install new theme"
N msgstr "Installera nytt tema"
N 
 #: capplets/theme-switcher/theme-install.glade.h:3
 
 #: capplets/theme-switcher/gnome-theme-details.c:329
 #: capplets/theme-switcher/gnome-theme-manager.c:606
N msgid ""
N "No themes could be found on your system. This probably means that your "
N "\"Theme Preferences\" dialog was improperly installed, or you haven't "
N "installed the \"gnome-themes\" package."
N msgstr ""
N "Inga teman kunde hittas pÄ ditt system. Detta betyder troligtvis att din "
N "\"TemainstÀllningar\"-dialog inte installerades korrekt, eller att du inte "
N "har installerat paketet \"gnome-themes\"."
N 
 #: capplets/theme-switcher/gnome-theme-manager.c:662
 #: capplets/theme-switcher/gnome-theme-manager.c:722
N msgid "Custom theme"
N msgstr "Anpassat tema"
N 
 #: capplets/theme-switcher/gnome-theme-manager.c:662
 #: capplets/theme-switcher/gnome-theme-manager.c:722
N msgid "You can save this theme by pressing the Save Theme button."
N msgstr "Du kan spara detta tema genom att trycka pÄ knappen Spara tema."
N 
 #: capplets/ui-properties/behavior.desktop.in.h:1
G msgid "Change how toolbars and menus are displayed"
G msgstr "Ändra hur verktygsrader och menyer visas"
N msgid "Customize the appearance of toolbars and menubars in applications"
N msgstr "Anpassa utseendet pÄ verktygsrader och menyrader i program"
 
 #: capplets/ui-properties/behavior.desktop.in.h:2
G msgid "Toolbars & Menus"
G msgstr "Verktygsrader och menyer"
N msgid "Menus & Toolbars"
N msgstr "Menyer och verktygsrader"
 
 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:3
N msgid "C_ut"
N msgstr "Klipp _ut"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:4
 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:5
G msgid "Item 2"
G msgstr "Objekt 2"
N msgid "Menu and Toolbar Preferences"
N msgstr "Meny- och verktygsradsinstÀllningar"
 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:6
G msgid "Item 3"
G msgstr "Objekt 3"
N msgid "Menus"
N msgstr "Menyer"
 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:7
G msgid "Menu Item 1"
G msgstr "Menyobjekt 1"
N msgid "New File"
N msgstr "Ny fil"
 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:8
G msgid "Menu Item 2"
G msgstr "Menyobjekt 2"
N msgid "Open File"
N msgstr "Öppna fil"
 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:9
G msgid "Menu Item 3"
G msgstr "Menyobjekt 3"
N msgid "Sample menubar:"
N msgstr "Exempelmenyrad:"
 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:10
G msgid "Menu Item 4"
G msgstr "Menyobjekt 4"
N msgid "Sample toolbar:"
N msgstr "Exempelverktygsrad:"
 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:11
G msgid "Menu Item 5"
G msgstr "Menyobjekt 5"
N msgid "Save File"
N msgstr "Spara fil"
 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:12
G msgid "Menu items can have _icons"
G msgstr "Menyobjekt kan ha _ikoner"
N msgid "Select the toolbar style."
N msgstr "VÀlj stilen pÄ verktygsrader."
 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:13
G msgid "Menus"
G msgstr "Menyer"
N msgid "Show _icons in menus"
N msgstr "Visa _ikoner i menyer"
 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:14
G msgid "New File"
G msgstr "Ny fil"
N msgid "Text Below Icons"
N msgstr "Text under ikoner"
 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:15
G msgid "Open File"
G msgstr "Öppna fil"
N msgid "Text Beside Icons"
N msgstr "Text bredvid ikoner"
 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:16
G msgid "Priority Text Beside Icons"
G msgstr "Prioritetstext bredvid ikoner"
N msgid "Text Only"
N msgstr "Endast text"
 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:17
G msgid "Sample Menubar"
G msgstr "Exempelmenyrad"
N msgid "Toolbar"
N msgstr "Verktygsrad"
 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:18
G msgid "Sample Toolbar"
G msgstr "Exempelverktygsrad"
N msgid "Toolbars can be _detached and moved around"
N msgstr "Verktygsrader kan _tas loss och flyttas runt"
 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:19
G msgid "Save File"
G msgstr "Spara fil"
N msgid "_Button Labels: "
N msgstr "_Knappetiketter: "
 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:20
G msgid "Text Below Icons"
G msgstr "Text under ikoner"
N msgid "_Copy"
N msgstr "_Kopiera"
 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:21
G msgid "Text Only"
G msgstr "Endast text"
N msgid "_Edit"
N msgstr "_Redigera"
 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:22
G msgid "Toolbar"
G msgstr "Verktygsrad"
 #: control-center/gnomecc-ui.xml.h:5
N msgid "_File"
N msgstr "_Arkiv"
 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:23
G msgid "Toolbar and Menu Preferences"
G msgstr "InstÀllningar för verktygsrader och menyer"
N msgid "_New"
N msgstr "_Ny"
 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:24
G msgid "Toolbars can be _detached and moved around"
G msgstr "Verktygsrader kan _tas loss och flyttas runt"
N msgid "_Open"
N msgstr "_Öppna"
 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:25
G msgid "_Menu"
G msgstr "_Meny"
N msgid "_Paste"
N msgstr "Klistra _in"
 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:26
G msgid "_Toolbars have: "
G msgstr "_Verktygsrader har: "
N msgid "_Print"
N msgstr "Skriv _ut"
 
G msgid "Protocol"
G msgstr "Protokoll"
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:27
N msgid "_Quit"
N msgstr "_Avsluta"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:28
N msgid "_Save"
N msgstr "_Spara"
 
G msgid "Command"
G msgstr "Kommando"
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.c:378
 #, c-format
N msgid ""
N "<b>Cannot start the preferences application for your window manager</b>\n"
N "\n"
N "%s"
N msgstr ""
N "<b>Kan inte starta instÀllningsprogrammet för din fönsterhanterare</b>\n"
N "\n"
N "%s"
 
G msgid "URL Handlers"
G msgstr "URL-hanterare"
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.c:624
N msgid "Control"
N msgstr "Control"
N 
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.c:629
N msgid "Alt"
N msgstr "Alt"
N 
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.c:635
N msgid "Hyper"
N msgstr "Hyper"
N 
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.c:642
N msgid "Super (or \"Windows logo\")"
N msgstr "Super (eller \"Windows-logotypen\")"
 
G msgid "handler:"
G msgstr "hanterare:"
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:1
N msgid "To _move a window, press-and-hold this key then grab the window:"
N msgstr ""
N "För att _flytta ett fönster trycker du pÄ denna tangent och tar sedan tag i "
N "fönstret:"
 
G msgid "Netscape"
G msgstr "Netscape"
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:2
N msgid "Window Preferences"
N msgstr "FönsterinstÀllningar"
 
G msgid "Netscape (new window)"
G msgstr "Netscape (nytt fönster)"
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:3
N msgid "_Double-click titlebar to perform this action:"
N msgstr "_Dubbelklicka pÄ titelraden för att utföra denna ÄtgÀrd:"
 
G msgid "Help browser"
G msgstr "HjÀlplÀsare"
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:4
N msgid "_Interval before raising:"
N msgstr "_Fördröjning innan upphöjning:"
 
G msgid "Help browser (new window)"
G msgstr "HjÀlplÀsare (nytt fönster)"
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:5
N msgid "_Raise selected windows after an interval"
N msgstr "_Höj markerade fönster efter en fördröjning"
 
G msgid "Set"
G msgstr "Ange"
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:6
N msgid "_Select windows when the mouse moves over them"
N msgstr "_Markera fönster nÀr muspekaren rör sig över dem"
 
G msgid "Configure which programs are used to display URLs"
G msgstr "Konfigurera vilka program som anvÀnds för att visa URL:er"
 #: capplets/windows/window-properties.desktop.in.h:1
N msgid "Window Properties"
N msgstr "Fönsteregenskaper"
 
G msgid "Initialize session settings"
G msgstr "Initiera sessionsinstÀllningar"
 #: capplets/windows/window-properties.desktop.in.h:2
N msgid "Windows"
N msgstr "Fönster"
 
 #: control-center/capplet-dir-view-list.c:324
 #, c-format
G msgid ""
G "Starting %s\n"
G "(%d seconds left before operation times out)"
G msgstr ""
G "Startar %s\n"
G "(%d sekunder kvar innan ÄtgÀrden nÄr tidsgrÀnsen)"
N msgid "GNOME Control Center: %s"
N msgstr "GNOME-kontrollpanelen: %s"
 
G msgid " (Not found)"
G msgstr " (Hittades inte)"
 #: control-center/capplet-dir-view.c:158
N msgid "Layout"
N msgstr "Layout"
 
G msgid ""
G "wm-properties-capplet: Unable to initialize window manager.\n"
G "\tAnother window manager is already running and could not be killed\n"
G msgstr ""
G "wm-egenskaper-capplet: Det gÄr inte att initiera fönsterhanteraren.\n"
G "\tEn annan fönsterhanterare körs redan och den kan inte stÀngas\n"
 #: control-center/capplet-dir-view.c:159
N msgid "Layout to use for this view of the capplets"
N msgstr "Layout att anvÀnda för denna vy av kontrollpanelprogrammen"
N 
 #: control-center/capplet-dir-view.c:165
N msgid "Capplet directory object"
N msgstr "Objekt i kontrollpanelprogramkatalog"
N 
 #: control-center/capplet-dir-view.c:166
N msgid "Capplet directory that this view is viewing"
N msgstr "Kontrollpanelprogramkatalog som denna vy visar"
N 
 #: control-center/capplet-dir-view.c:348
N msgid "translator_credits"
N msgstr ""
N "Christian Rose\n"
N "Martin Wahlén\n"
N "Skicka synpunkter pÄ översÀttningen till sv@li.org"
N 
 #: control-center/capplet-dir-view.c:357 control-center/gnomecc.desktop.in.h:1
N msgid "GNOME Control Center"
N msgstr "GNOME-kontrollpanelen"
N 
 #: control-center/capplet-dir-view.c:360
N msgid "Desktop properties manager."
N msgstr "Hanteraren av skrivbordsegenskaper."
N 
 #: control-center/capplet-dir-view.c:498
 #, c-format
N msgid "Gnome Control Center : %s"
N msgstr "Gnome-kontrollpanelen: %s"
N 
 #: control-center/gnomecc-ui.xml.h:1
N msgid "About this application"
N msgstr "Om detta program"
N 
 #: control-center/gnomecc-ui.xml.h:2
N msgid "Overview of the control center"
N msgstr "Översikt av kontrollpanelen"
N 
 #: control-center/gnomecc-ui.xml.h:3
N msgid "_About"
N msgstr "_Om"
N 
 #: control-center/gnomecc-ui.xml.h:4
N msgid "_Contents"
N msgstr "_InnehÄll"
N 
 #: control-center/gnomecc-ui.xml.h:6
N msgid "_Help"
N msgstr "_HjÀlp"
N 
 #: control-center/gnomecc.desktop.in.h:2
N msgid "The GNOME configuration tool"
N msgstr "Konfigurationsverktyget för GNOME"
N 
 #: control-center/main.c:43
N msgid "Use shell even if nautilus is running."
N msgstr "AnvÀnd skal Àven om nautilus kör."
N 
 #: gnome-settings-daemon/factory.c:32
N msgid "Could not initialize Bonobo"
N msgstr "Kunde inte initiera Bonobo"
N 
 #: gnome-settings-daemon/gnome-settings-font.c:74
 #, c-format
N msgid ""
N "Cannot create the directory \"%s\".\n"
N "This is needed to allow changing cursors."
N msgstr ""
N "Kan inte skapa katalogen \"%s\".\n"
N "Detta krÀvs för att möjliggöra Àndring av muspekare."
N 
 #: gnome-settings-daemon/gnome-settings-keybindings.c:146
 #, c-format
N msgid "Key Binding (%s) has its action defined multiple times\n"
N msgstr "Tangentbindningen (%s) har dess ÄtgÀrd definierad flera gÄnger\n"
N 
 #: gnome-settings-daemon/gnome-settings-keybindings.c:159
 #, c-format
N msgid "Key Binding (%s) has its binding defined multiple times\n"
N msgstr "Tangentbindningen (%s) har dess bindning definierad flera gÄnger\n"
N 
 #: gnome-settings-daemon/gnome-settings-keybindings.c:165
 #, c-format
N msgid "Key Binding (%s) is incomplete\n"
N msgstr "Tangentbindningen (%s) Àr ofullstÀndig\n"
N 
 #: gnome-settings-daemon/gnome-settings-keybindings.c:193
 #, c-format
N msgid "Key Binding (%s) is invalid\n"
N msgstr "Tangentbindningen (%s) Àr ogiltig\n"
N 
 #: gnome-settings-daemon/gnome-settings-keybindings.c:281
 #, c-format
N msgid "Key Binding (%s) is already in use\n"
N msgstr "Tangentbindningen (%s) anvÀnds redan\n"
N 
 #: gnome-settings-daemon/gnome-settings-keybindings.c:357
 #, c-format
N msgid ""
N "Error while trying to run (%s)\n"
N "which is linked to the key (%s)"
N msgstr ""
N "Fel vid försök att köra (%s)\n"
N "som Àr lÀnkad till tangenten (%s)"
N 
 #: gnome-settings-daemon/gnome-settings-screensaver.c:92
 #, c-format
N msgid ""
N "There was an error starting up the screensaver:\n"
N "\n"
N "%s\n"
N "\n"
N "Screensaver functionality will not work in this session."
N msgstr ""
N "Det intrÀffade ett fel vid uppstart av skÀrmslÀckaren:\n"
N "\n"
N "%s\n"
N "\n"
N "SkÀrmslÀckarfunktionen kommer inte att fungera under denna session."
N 
 #: gnome-settings-daemon/gnome-settings-screensaver.c:102
N msgid "_Do not show this message again"
N msgstr "_Visa inte detta meddelande igen"
N 
 #: gnome-settings-daemon/gnome-settings-sound.c:128
 #, c-format
N msgid "Couldn't load sound file %s as sample %s"
N msgstr "Kunde inte lÀsa in ljudfilen %s som prov %s"
N 
 #: gnome-settings-daemon/gnome-settings-xsettings.c:184
 #, c-format
N msgid "GConf key %s set to type %s but its expected type was %s\n"
N msgstr ""
N "GConf-nyckeln %s Àr satt till typen %s men dess förvÀntade typ var %s\n"
N 
 #: libbackground/applier.c:254
N msgid "Type"
N msgstr "Typ"
N 
 #: libbackground/applier.c:255
N msgid ""
N "Type of bg_applier: BG_APPLIER_ROOT for root window or BG_APPLIER_PREVIEW "
N "for preview"
N msgstr ""
N "Typ av bg_applier: BG_APPLIER_ROOT för rotfönstret eller BG_APPLIER_PREVIEW "
N "för förhandsgranskning"
N 
 #: libbackground/applier.c:262
N msgid "Preview Width"
N msgstr "Förhandsvisningsbredd"
N 
 #: libbackground/applier.c:263
N msgid "Width if applier is a preview: Defaults to 64."
N msgstr "Bredd om verkstÀllaren Àr en förhandsgranskning: Som standard 64."
N 
 #: libbackground/applier.c:270
N msgid "Preview Height"
N msgstr "Förhandsvisningshöjd"
N 
 #: libbackground/applier.c:271
N msgid "Height if applier is a preview: Defaults to 48."
N msgstr "Höjd om verkstÀllaren Àr en förhandsvisning: Som standard 48."
N 
 #: libbackground/applier.c:279
N msgid "Screen"
N msgstr "SkÀrm"
N 
 #: libbackground/applier.c:280
N msgid "Screen on which BGApplier is to draw"
N msgstr "SkÀrm som BGApplier ska rita pÄ"
N 
 #: libbackground/preview-file-selection.c:207
N msgid "Can't find an hbox, using a normal file selection"
N msgstr "Kan inte hitta en hbox, anvÀnder normal filmarkering"
N 
 #: libsounds/sound-view.c:122
N msgid "The sound file for this event does not exist."
N msgstr "Ljudfilen för denna hÀndelse finns inte."
N 
 #: libsounds/sound-view.c:124
N msgid ""
N "The sound file for this event does not exist.\n"
N "You may want to install the gnome-audio package\n"
N "for a set of default sounds."
N msgstr ""
N "Ljudfilen för denna hÀndelse finns inte.\n"
N "Du kanske vill installera paketet gnome-audio\n"
N "för att fÄ en samling med standardljud."
N 
 #: libsounds/sound-view.c:216
N msgid "Event"
N msgstr "HĂ€ndelse"
N 
 #: libsounds/sound-view.c:223
N msgid "File to play"
N msgstr "Fil att spela"
N 
 #: libsounds/sound-view.c:238
N msgid "_Sounds"
N msgstr "_Ljud"
N 
 #: libsounds/sound-view.c:252
N msgid "_Play"
N msgstr "_Spela"
N 
 #: libsounds/sound-view.c:258
N msgid "Select sound file"
N msgstr "VĂ€lj en ljudfil"
N 
 #: libwindow-settings/gnome-wm-manager.c:320
 #, c-format
N msgid "Window manager \"%s\" has not registered a configuration tool\n"
N msgstr ""
N "Fönsterhanteraren \"%s\" har inte registrerat ett konfigurationsverktyg\n"
N 
 #: libwindow-settings/metacity-window-manager.c:373
N msgid "Maximize"
N msgstr "Maximera"
N 
 #: libwindow-settings/metacity-window-manager.c:374
N msgid "Roll up"
N msgstr "Rulla upp"
N 
 #: schemas/apps_gnome_settings_daemon_default_editor.schemas.in.h:1
N msgid ""
N "If true, the mime handlers for text/plain and text/* will be kept in sync"
N msgstr ""
N "Om sant kommer mime-hanterarna för text/plain och text/* att hÄllas "
N "synkroniserade"
N 
 #: schemas/apps_gnome_settings_daemon_default_editor.schemas.in.h:2
N msgid "Sync text/plain and text/* handlers"
N msgstr "Synkronisera text/plain- och /text/*-hanterare"
N 
 #: schemas/apps_gnome_settings_daemon_screensaver.schemas.in.h:1
N msgid "Display a dialog when there are errors running XScreenSaver"
N msgstr ""
N "Visa ett dialogfönster nÀr det uppstÄr fel vid körandet av XScreenSaver"
N 
 #: schemas/apps_gnome_settings_daemon_screensaver.schemas.in.h:2
N msgid "Run XScreenSaver at login"
N msgstr "Kör XScreenSaver vid inloggning"
N 
 #: schemas/apps_gnome_settings_daemon_screensaver.schemas.in.h:3
N msgid "Show Startup Errors"
N msgstr "Visa uppstartsfel"
N 
 #: schemas/apps_gnome_settings_daemon_screensaver.schemas.in.h:4
N msgid "Start XScreenSaver"
N msgstr "Starta XScreenSaver"
N 
 #: schemas/desktop_gnome_font_rendering.schemas.in.h:1
N msgid "Antialiasing"
N msgstr "KantutjÀmning"
N 
 #: schemas/desktop_gnome_font_rendering.schemas.in.h:2
N msgid "DPI"
N msgstr "DPI"
N 
 #: schemas/desktop_gnome_font_rendering.schemas.in.h:3
N msgid "Hinting"
N msgstr "Hintning"
N 
 #: schemas/desktop_gnome_font_rendering.schemas.in.h:4
N msgid "RGBA Order"
N msgstr "RGBA-ordning"
N 
 #: schemas/desktop_gnome_font_rendering.schemas.in.h:5
N msgid ""
N "Resolution used for converting font sizes to pixel sizes, in dots per inch"
N msgstr ""
N "Upplösning som anvÀnds för att konvertera typsnittsstorlekar till "
N "bildpunktsstorlekar, i punkter per tum"
N 
 #: schemas/desktop_gnome_font_rendering.schemas.in.h:6
N msgid ""
N "The order of subpixel elements on an LCD screen; only used when antialiasing "
N "is set to \"rgba\". Possible values are: \"rgb\" - red on left, most common. "
N "\"bgr\" - blue on left. \"vrgb\" - red on top. \"vbgr\" - red on bottom."
N msgstr ""
N "Ordningen för underbildpunktselement pÄ en LCD-skÀrm. AnvÀnds endast dÄ "
N "alntialiasing Àr satt till \"rgba\". Möjliga vÀrden Àr: \"rgb\" - röd till "
N "vÀnster, vanligast. \"bgr\" - blÄ till vÀnster. \"vrgb\" - röd överst. \"vbgr"
N "\" - röd nederst."
N 
 #: schemas/desktop_gnome_font_rendering.schemas.in.h:7
N msgid ""
N "The type of antialiasing to use when rendering fonts. Possible values are: "
N "\"none\" - no antialiasing. \"grayscale\" - standard grayscale antialiasing. "
N "\"rgba\" - subpixel antialiasing. (LCD screens only)."
N msgstr ""
N "Typen av kantutjÀmning att anvÀnda vid rendering av typsnitt. Möjliga vÀrden "
N "Àr: \"none\" - ingen kantutjÀmning. \"grayscale\" - standard "
N "grÄskalekantutjÀmning. \"rgba\" - underbildpunktskantutjÀmning (endast LCD-"
N "skÀrmar)."
N 
 #: schemas/desktop_gnome_font_rendering.schemas.in.h:8
N msgid ""
N "The type of hinting to use when rendering fonts. Possible values are: \"none"
N "\" - no hinting, \"slight\", \"medium\", and \"full\" - as much hinting as "
N "possible; may cause distortion of letter forms."
N msgstr ""
N "Typen av hintning att anvÀnda vid rendering av typsnitt. Möjliga vÀrden Àr: "
N "\"none\" - ingen hintning, \"slight\", \"medium\" och \"full\" - sÄ mycket "
N "hintning som möjligt; kan orsaka förvrÀngning av bokstavsformer."
N 
 #~ msgid "Custom Theme\n"
 #~ msgstr "Anpassat tema\n"
N 
 #~ msgid "Custom Theme"
 #~ msgstr "Anpassat tema"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "The type of antialiasing to use when rendering fonts. Possible values "
 #~ "are: \"none\" - no antialiasing. \"grayscale\" - standard grayscale "
 #~ "antialiasing. \"rgba\" - subpixel antialising. (LCD screens only)."
 #~ msgstr ""
 #~ "Typen av kantutjÀmning att anvÀnda vid rendering av typsnitt. Möjliga "
 #~ "vÀrden Àr: \"none\" - ingen kantutjÀmning. \"grayscale\" - standard "
 #~ "grÄskalekantutjÀmning. \"rgba\" - underbildpunktskantutjÀmning (endast "
 #~ "LCD-skÀrmar)."
N 
 #~ msgid "Theme name must be present"
 #~ msgstr "Det mÄste finnas ett temanamn"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "The order of elements subpixel elements on an LCD screen; only used when "
 #~ "antialising is set to \"rgba\". Possible values are: \"rgb\" - red on "
 #~ "left, most common. \"bgr\" - blue on left. \"vrgb\" - red on top. \"vbgr"
 #~ "\" - red on bottom."
 #~ msgstr ""
 #~ "Ordningen för element underbildpunktselement pÄ en LCD-skÀrm. AnvÀnds "
 #~ "endast dÄ alntialiasing Àr satt till \"rgba\". Möjliga vÀrden Àr: \"rgb\" "
 #~ "- röd till vÀnster, vanligast. \"bgr\" - blÄ till vÀnster. \"vrgb\" - röd "
 #~ "överst. \"vbgr\" - röd nederst."
N 
 #~ msgid "Save theme to disk"
 #~ msgstr "Spara tema till disk"
N 
 #~ msgid "That accelerator key is already in use by: %s\n"
 #~ msgstr "Den snabbtangenten anvÀnds redan av: %s\n"
N 
 #~ msgid "Current modified"
 #~ msgstr "Aktuellt Àndrat"
N 
 #~ msgid "Super"
 #~ msgstr "Super"
N 
 #~ msgid "To _move windows, click while holding down:"
 #~ msgstr "För att _flytta fönster, klicka och hÄll nere:"
N 
 #~ msgid "_Tenths of a second before raising the window:"
 #~ msgstr "_Tiondelar av en sekund innan fönstret höjs:"
N 
 #~ msgid "Filename extensions"
 #~ msgstr "FilnamnstillÀgg"
N 
 #~ msgid "_Automatic proxy configuration"
 #~ msgstr "_Automatisk konfiguration av proxyserver"
N 
 #~ msgid "_Direct internet connection"
 #~ msgstr "_Direkt Internetanslutning"
N 
 #~ msgid "_Manual proxy configuration"
 #~ msgstr "_Manuell konfiguration av proxyserver"
N 
 #~ msgid "_Use authentication"
 #~ msgstr "_AnvÀnd autentisering"
N 
 #~ msgid "This theme suggests a background:"
 #~ msgstr "Detta tema föreslÄr en bakgrund:"
N 
 #~ msgid "This theme suggests a font and background"
 #~ msgstr "Detta tema föreslÄr ett typsnitt och en bakgrund"
N 
 #~ msgid "This theme suggests a font:"
 #~ msgstr "Detta tema föreslÄr ett typsnitt:"
N 
 #~ msgid "Shift"
 #~ msgstr "Skift"
N 
 #~ msgid "_About..."
 #~ msgstr "_Om..."
N 
 #~ msgid "Beep when enabling/disabling _keyboard accessibility features"
 #~ msgstr "Pip vid aktivering/inaktivering av _tangentbordshjÀlpmedel"
N 
 #~ msgid "Beep when:"
 #~ msgstr "Pip dÄ:"
N 
 #~ msgid "Repeat Key Pre_ferences"
 #~ msgstr "Inst_Àllningar för tangentbordsupprepning"
N 
 #~ msgid "Start mo_ving this long after keypress :"
 #~ msgstr "Börja flytta sÄ hÀr lÄng tid efter tangentnedtryckning:"
N 
 #~ msgid "Testing Area"
 #~ msgstr "TestomrÄde"
N 
 #~ msgid "Toggle and Repeat Keys"
 #~ msgstr "VĂ€xlings- och upprepningstangenter"
N 
 #~ msgid "_Import CDE AccessX file"
 #~ msgstr "_Importera CDE AccessX-fil"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "_Turn off Sticky Keys when\n"
 #~ "two keys pressed simultaneously"
 #~ msgstr ""
 #~ "_SlÄ av klistriga tangenter dÄ\n"
 #~ "tvÄ tangenter trycks ned samtidigt"
N 
 #~ msgid "msecs"
 #~ msgstr "millisekunder"
N 
 #~ msgid "Add:"
 #~ msgstr "LĂ€gg till:"
N 
 #~ msgid "_Category"
 #~ msgstr "_Kategori"
N 
 #~ msgid "_Delete"
 #~ msgstr "_Ta bort"
N 
 #~ msgid "_Name"
 #~ msgstr "_Namn"
N 
 #~ msgid "Associate applications with file types"
 #~ msgstr "Associera program med filtyper"
N 
 #~ msgid "Network Preferences"
 #~ msgstr "NÀtverksinstÀllningar"
N 
 #~ msgid "Pro_xy requires username and password"
 #~ msgstr "Pro_xyservern krÀver anvÀndarnamn och lösenord"
N 
 #~ msgid "_Location:"
 #~ msgstr "_Plats:"
N 
 #~ msgid "_General"
 #~ msgstr "_AllmÀnt"
N 
 #~ msgid "Installed Themes"
 #~ msgstr "Installerade teman"
N 
 #~ msgid "List of available GTK+ themes"
 #~ msgstr "Lista med tillgÀngliga GTK+-teman"
N 
 #~ msgid "Titlebar Font"
 #~ msgstr "Titelradstypsnitt"
N 
 #~ msgid "Window Border Appearance"
 #~ msgstr "Fönsterramsutseende"
N 
 #~ msgid "Window Manager:"
 #~ msgstr "Fönsterhanterare:"
N 
 #~ msgid "_Contents..."
 #~ msgstr "_InnehÄll..."
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid ""
 #~ "Starting %s\n"
 #~ "(%d seconds left before operation times out)"
 #~ msgstr ""
 #~ "Startar %s\n"
 #~ "(%d sekunder kvar innan ÄtgÀrden nÄr tidsgrÀnsen)"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid ""
 #~ "wm-properties-capplet: Unable to initialize window manager.\n"
 #~ "\tAnother window manager is already running and could not be killed\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "wm-egenskaper-capplet: Det gÄr inte att initiera fönsterhanteraren.\n"
 #~ "\tEn annan fönsterhanterare körs redan och den kan inte stÀngas\n"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill anvÀnda ''
 # Jag vill anvÀnda \"\" som i alla andra GNOME-översÀttningar
 #
 #~ msgid ""
 #~ "wm-properties-capplet: Unable to initialize window manager.\n"
 #~ "\t'%s' didn't start\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "wm-egenskaper-capplet: Det gÄr inte att initiera fönsterhanteraren.\n"
 #~ "\t\"%s\" startade inte\n"
N 
 #~ msgid "Previous window manager did not die\n"
 #~ msgstr "FöregÄende fönsterhanterare dog inte\n"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill anvÀnda ''
 # Jag vill anvÀnda \"\" som i alla andra GNOME-översÀttningar
 #
 # Sun vill ha "fönsterhanterare'%s'\n"
 # Jag vill ha "fönsterhanteraren \"%s\"\n"
 #
 #~ msgid ""
 #~ "Could not start '%s'.\n"
 #~ "Falling back to previous window manager '%s'\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Det gick inte att starta \"%s\".\n"
 #~ "ÅtergĂ„r till tidigare fönsterhanteraren \"%s\"\n"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Could not start fallback window manager.\n"
 #~ "Please run a window manager manually. You can\n"
 #~ "do this by selecting \"Run Program\" in the\n"
 #~ "foot menu\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Kunde inte starta den alternativa fönsterhanteraren.\n"
 #~ "Kör en fönsterhanterare manuellt. Det gör du\n"
 #~ "genom att vÀlja \"Kör\" i fotmenyn\n"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "OK"
 #~ msgstr "OK"
N 
 #~ msgid "Edit Menu"
 #~ msgstr "Redigerameny"
N 
 #~ msgid "_Menu"
 #~ msgstr "_Meny"
N 
 #~ msgid "Accelerator Mode"
 #~ msgstr "SnabbtangentslÀge"
N 
 #~ msgid "The type of accelerator"
 #~ msgstr "Typen av snabbtangent"
N 
 #~ msgid "Documents"
 #~ msgstr "Dokument"
N 
 #~ msgid "Word Processor"
 #~ msgstr "Ordbehandlare"
N 
 #~ msgid "Published Materials"
 #~ msgstr "Publicerade material"
N 
 #~ msgid "Spreadsheet"
 #~ msgstr "Kalkylblad"
N 
 #~ msgid "Presentation"
 #~ msgstr "Presentation"
N 
 #~ msgid "Diagram"
 #~ msgstr "Diagram"
N 
 #~ msgid "TeX"
 #~ msgstr "TeX"
N 
 #~ msgid "Vector Graphics"
 #~ msgstr "Vektorgrafik"
N 
 #~ msgid "World Wide Web"
 #~ msgstr "World Wide Web (WWW)"
N 
 #~ msgid "Plain Text"
 #~ msgstr "Vanlig text"
N 
 #~ msgid "Extended Markup Language (XML)"
 #~ msgstr "Extended Markup Language (XML)"
N 
 #~ msgid "Information"
 #~ msgstr "Information"
N 
 #~ msgid "Financial"
 #~ msgstr "Ekonomi"
N 
 #~ msgid "Calendar"
 #~ msgstr "Kalender"
N 
 #~ msgid "Contacts"
 #~ msgstr "Kontakter"
N 
 #~ msgid "Packages"
 #~ msgstr "Paket"
N 
 #~ msgid "Software Development"
 #~ msgstr "Programvaruutveckling"
N 
 #~ msgid "Source Code"
 #~ msgstr "KĂ€llkod"
N 
 #~ msgid "faster"
 #~ msgstr "snabbare"
N 
 #~ msgid "Item 2"
 #~ msgstr "Objekt 2"
N 
 #~ msgid "Item 3"
 #~ msgstr "Objekt 3"
N 
 #~ msgid "Menu Item 1"
 #~ msgstr "Menyobjekt 1"
N 
 #~ msgid "Menu Item 2"
 #~ msgstr "Menyobjekt 2"
N 
 #~ msgid "Menu Item 3"
 #~ msgstr "Menyobjekt 3"
N 
 #~ msgid "Menu Item 4"
 #~ msgstr "Menyobjekt 4"
N 
 #~ msgid "Menu Item 5"
 #~ msgstr "Menyobjekt 5"
N 
 #~ msgid "Add"
 #~ msgstr "LĂ€gg till"
N 
 #~ msgid "Sample menubar"
 #~ msgstr "Exempelmenyrad"
N 
 #~ msgid "Sample toolbar"
 #~ msgstr "Exempelverktygsrad"
N 
 #~ msgid "_Button Labels:"
 #~ msgstr "_Knappetiketter:"
N 
 #~ msgid "_Add..."
 #~ msgstr "_LĂ€gg till..."
N 
 #~ msgid "<i>fast</i>"
 #~ msgstr "<i>snabb</i>"
N 
 #~ msgid "<i>loud</i>"
 #~ msgstr "<i>ljudlig</i>"
N 
 #~ msgid "<i>quiet</i>"
 #~ msgstr "<i>tyst</i>"
N 
 #~ msgid "<i>slow</i>"
 #~ msgstr "<i>lÄngsam</i>"
N 
 #~ msgid "Cursor"
 #~ msgstr "Markör"
N 
 #~ msgid "Fast"
 #~ msgstr "Snabb"
N 
 #~ msgid "Key_press makes sound"
 #~ msgstr "Tangenttryck ger ljud"
N 
 #~ msgid "Keyboard bell _enabled"
 #~ msgstr "AnvÀnd tangentbordssignal"
N 
 #~ msgid "Keyboard bell _off"
 #~ msgstr "Tangentbordssignal _av"
N 
 #~ msgid "Keyclick Volume"
 #~ msgstr "Tangentklicksvolym"
N 
 #~ msgid "Long"
 #~ msgstr "LĂ„ng"
N 
 #~ msgid "Repeat s_peed:"
 #~ msgstr "Repeterings_hastighet:"
N 
 #~ msgid "Set the speed the cursor blinks in text fields."
 #~ msgstr "StÀll in den hastighet med vilken markören blinkar i textfÀlt."
N 
 #~ msgid "Set the volume of the clicking sound made when pressing a key"
 #~ msgstr "StÀll in volymen pÄ klickljudet som görs dÄ en tangent trycks ned"
N 
 #~ msgid "Short"
 #~ msgstr "Kort"
N 
 #~ msgid "Slow"
 #~ msgstr "LĂ„ngsam"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "The keyboard bell is the <i>beep</i> sound heard when the system wants to "
 #~ "get your attention."
 #~ msgstr ""
 #~ "Tangentbordssignalen Àr <i>pipljudet</i> som hörs dÄ systemet vill "
 #~ "pÄkalla din uppmÀrksamhet."
N 
 #~ msgid "Very Fast"
 #~ msgstr "Mycket snabb"
N 
 #~ msgid "Very Short"
 #~ msgstr "Mycket kort"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha:
 # "&lt;b&gt;Tips:&lt;/b&gt; Du kan konfigurera tangentbordets ///accessibility "
 # "features//hjÀlpmedelsfunktioner/// genom att öppna egenskapsdialogfönstret "
 # "'InstÀllningar för tillgÀnglighet' eller genom att trycka pÄ knappen till höger."
 #
 # Jag vill ha:
 # "Du kan konfigurera tangentbordets hjÀlpmedelsfunktioner genom att öppna "
 # "egenskapsdialogfönstret \"InstÀllningar för tillgÀnglighet\" eller genom att "
 # "trycka pÄ knappen till höger."
 #
 #~ msgid ""
 #~ "You can configure the keyboards accessibility features by bringing up the "
 #~ "'Accessibility Settings' property dialog, or pressing the button on the "
 #~ "right."
 #~ msgstr ""
 #~ "Du kan konfigurera tangentbordets hjÀlpmedelsfunktioner genom att öppna "
 #~ "egenskapsdialogfönstret \"InstÀllningar för tillgÀnglighet\" eller genom "
 #~ "att trycka pÄ knappen till höger."
N 
 #~ msgid "_Blink speed:"
 #~ msgstr "_Blinkningshastighet:"
N 
 #~ msgid "_Custom keyboard bell:"
 #~ msgstr "_Egen tangentbordssignal:"
N 
 #~ msgid "Toolbars & Menus"
 #~ msgstr "Verktygsrader och menyer"
N 
 #~ msgid "Menu items can have _icons"
 #~ msgstr "Menyobjekt kan ha _ikoner"
N 
 #~ msgid "_Toolbars have: "
 #~ msgstr "_Verktygsrader har: "
N 
 #~ msgid "Picture bor_der:"
 #~ msgstr "Bild_ram:"
N 
 #~ msgid "Configure your workspaces"
 #~ msgstr "Konfigurera dina arbetsytor"
N 
 #~ msgid "Choose the applications used by default"
 #~ msgstr "VÀlj de program som anvÀnds som standard"
N 
 #~ msgid "Configure window appearance"
 #~ msgstr "Konfigurera fönsterutseende"
N 
 #~ msgid "Configure key shortcuts"
 #~ msgstr "Konfigurera snabbtangenter"
N 
 #~ msgid "Configure window properties"
 #~ msgstr "Konfigurera fönsteregenskaper"
N 
 #~ msgid "Configure window manager configuration properties"
 #~ msgstr "Konfigurera fönsterhanterarens konfigurationsegenskaper"
N 
 #~ msgid "Configure window placement"
 #~ msgstr "Konfigurera fönsterplacering"
N 
 #~ msgid "File types and Internet Services"
 #~ msgstr "Filtyper och InternettjÀnster"
N 
 #~ msgid "Needs _terminal"
 #~ msgstr "Behöver _terminal"
N 
 #~ msgid "Use category _defaults"
 #~ msgstr "AnvÀnd _kategoristandardvÀrden"
N 
 #~ msgid "_Protocol name"
 #~ msgstr "_Protokollnamn"
N 
 #~ msgid "Add file type"
 #~ msgstr "LĂ€gg till filtyp"
N 
 #~ msgid "Change the default fonts used by the desktop and applications"
 #~ msgstr "StÀll in de standardtypsnitt som anvÀnds av skrivbordet och program"
N 
 #~ msgid "Keyboard _Navigation scheme for use in applications:"
 #~ msgstr "Tangentbords_navigeringsschema att anvÀnda i program:"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "To assign a shortcut to an action, click in the shortcut column and press "
 #~ "the key combination you want to associate with it."
 #~ msgstr ""
 #~ "För att tilldela en genvÀg till en ÄtgÀrd klickar du i genvÀgskolumnen "
 #~ "och trycker tangentkombinationen du vill associera med den."
N 
 #~ msgid "Associate keyboard shortcuts with panel actions"
 #~ msgstr "Associera tangentborsgenvÀgar med panelÄtgÀrder"
N 
 #~ msgid "Keyboard Properties"
 #~ msgstr "TangentbordsinstÀllningar"
N 
 #~ msgid "Mouse Properties"
 #~ msgstr "Egenskaper för mus"
N 
 #~ msgid "Configure GNOME's use of sound"
 #~ msgstr "Konfigurera GNOME:s anvÀndning av ljud"
N 
 #~ msgid "Change the appearance of buttons, scrollbars, etc"
 #~ msgstr "Ändra utseendet pĂ„ knappar, rullningslister m.m."
N 
 #~ msgid "Change how toolbars and menus are displayed"
 #~ msgstr "Ändra hur verktygsrader och menyer visas"
N 
 #~ msgid "A MIME type with that name already exists, overwrite?"
 #~ msgstr "En MIME-typ med det namnet finns redan, skriva över?"
N 
 #~ msgid "<b>Test</b>"
 #~ msgstr "<b>Test</b>"
N 
 #~ msgid "_Keyboard"
 #~ msgstr "_Tangentbord"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha "_Övrigt"
 # Jag vill ha "_Diverse"
 #
 #~ msgid "_Misc"
 #~ msgstr "_Diverse"
N 
 #~ msgid "_Picture"
 #~ msgstr "_Bild"
N 
 #~ msgid "Bor_der the picture with a:"
 #~ msgstr "Gör _ram runt bilden med en:"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Invalid MIME type. Please enter a valid MIME type, or leave the field "
 #~ "blank to have one generated for you."
 #~ msgstr ""
 #~ "Ogiltig MIME-typ. Ange en giltig MIME-typ, eller lÀmna detta fÀlt tomt "
 #~ "för att fÄ en genererad Ät dig."
N 
 #~ msgid "There already exists a MIME type of that name."
 #~ msgstr "Det finns redan en MIME-typ med det namnet."
N 
 #~ msgid "E-Mail"
 #~ msgstr "E-post"
N 
 #~ msgid "radiobutton1"
 #~ msgstr "radioknapp1"
N 
 #~ msgid "radiobutton2"
 #~ msgstr "radioknapp2"
N 
 #~ msgid "radiobutton3"
 #~ msgstr "radioknapp3"
N 
 #~ msgid "radiobutton4"
 #~ msgstr "radioknapp4"
N 
 #~ msgid "radiobutton5"
 #~ msgstr "radioknapp5"
N 
 #~ msgid "CD Properties"
 #~ msgstr "CD-egenskaper"
N 
 #~ msgid "Configure handling of CD devices"
 #~ msgstr "Konfigurera hantering av cd-enheter"
N 
 #~ msgid "Global panel properties"
 #~ msgstr "Globala panelegenskaper"
N 
 #~ msgid "Panel"
 #~ msgstr "Panel"
N 
 #~ msgid "Configure which non-session aware programs are started up"
 #~ msgstr "Konfigurera vilka sessionsomedvetna program som startas upp"
N 
 #~ msgid "Select an icon..."
 #~ msgstr "VĂ€lj en ikon..."
N 
 #~ msgid "Mime Type: "
 #~ msgstr "Mime-typ: "
N 
 #~ msgid "Remove"
 #~ msgstr "Ta bort"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "First Regular Expression: "
 #~ msgstr "Första reguljÀra uttryck: "
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Second Regular Expression: "
 #~ msgstr "Andra reguljÀra uttryck: "
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha "ÅtgĂ€rder av mime-typ"
 # Jag vill ha "ÅtgĂ€rder för mime-typ"
 #
 #~ msgid "Mime Type Actions"
 #~ msgstr "ÅtgĂ€rder för mime-typ"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Example: emacs %f"
 #~ msgstr "Exempel: emacs %f"
N 
 #~ msgid "Select a file..."
 #~ msgstr "VĂ€lj en fil..."
N 
 #~ msgid "View"
 #~ msgstr "Visa"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Set actions for %s"
 #~ msgstr "Ange ÄtgÀrder för %s"
N 
 #~ msgid "Mime Type"
 #~ msgstr "Mime-typ"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "You must enter a mime-type"
 #~ msgstr "Du mÄste ange en mime-typ"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid ""
 #~ "You must add either a regular-expression or\n"
 #~ "a file-name extension"
 #~ msgstr ""
 #~ "Du mÄste ange antingen ett reguljÀrt uttryck eller\n"
 #~ "ett filsnamstillÀgg"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid ""
 #~ "Please put your mime-type in the format:\n"
 #~ "CATEGORY/TYPE\n"
 #~ "\n"
 #~ "For Example:\n"
 #~ "image/png"
 #~ msgstr ""
 #~ "Ange mime-typen i formatet:\n"
 #~ "KATEGORI/TYP\n"
 #~ "\n"
 #~ "Till exempel:\n"
 #~ "image/png"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "This mime-type already exists"
 #~ msgstr "Den hÀr mime-typen finns redan"
N 
 #~ msgid "Configure how files are associated and started"
 #~ msgstr "Konfigurera hur filer associeras och startas"
N 
 #~ msgid "Mime Types"
 #~ msgstr "Mime-typer"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid ""
 #~ "Add a new Mime Type\n"
 #~ "For example: image/tiff; text/x-scheme"
 #~ msgstr ""
 #~ "LĂ€gg till en ny mime-typ\n"
 #~ "Till exempel: image/tiff; text/x-scheme"
 
 
 # SUN NEW TRANSLATION
G msgid "twm"
G msgstr "twm"
 #~ msgid "twm"
 #~ msgstr "twm"
N 
 #~ msgid "Initialize session settings"
 #~ msgstr "Initiera sessionsinstÀllningar"
 
 
G msgid "Run Configuration Tool for %s"
G msgstr "Kör konfigurationsverktyg för %s"
 #~ msgid "Run Configuration Tool for %s"
 #~ msgstr "Kör konfigurationsverktyg för %s"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid " (Not found)"
 #~ msgstr " (Hittades inte)"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha
 # "Den aktuella fönsterhanteraren har Àndrats. För att spara\n"
 # "den hÀr Àndringen mÄste du spara den aktuella\n"
 # "sessionen. Det kan du göra genom att omedelbart markera \"Spara session\n"
 # "nu\" nedan eller spara sessionen senare. Det kan du\n"
 # "göra genom att antingen markera\"///Save Current Session//Spara aktuell "
 # "session///\" under \"InstÀllningar\"\n"
 # "pÄ huvudmenyn, eller genom att sÀtta pÄ \"///Save Current Setup//Spara "
 # "aktuell instÀllning///\" nÀr\n"
 # "du loggar ut.\n"
 #
 # Jag vill ha
 # "Den aktuella fönsterhanteraren har Àndrats. För att spara\n"
 # "den hÀr Àndringen mÄste du spara den aktuella sessionen. Det\n"
 # "kan du göra genom att omedelbart markera \"Spara session nu\"\n"
 # "nedan eller spara sessionen senare. Det kan du göra genom att\n"
 # "antingen markera \"Spara aktuell session\" under \"InstÀllningar\"\n"
 # "pÄ huvudmenyn, eller genom att sÀtta pÄ \"Spara aktuella\n"
 # "instÀllningar\" nÀr du loggar ut.\n"
 #
G msgid ""
G "Your current window manager has been changed. In order for\n"
G "this change to be saved, you will need to save your current\n"
G "session. You can do so immediately by selecting the \"Save session\n"
G "now\" below, or you can save your session later. This can be\n"
G "done either selecting \"Save Current Session\" under \"Settings\"\n"
G "in the main menu, or by turning on \"Save Current Setup\" when\n"
G "you log out.\n"
G msgstr ""
G "Den aktuella fönsterhanteraren har Àndrats. För att spara\n"
G "den hÀr Àndringen mÄste du spara den aktuella sessionen. Det\n"
G "kan du göra genom att omedelbart markera \"Spara session nu\"\n"
G "nedan eller spara sessionen senare. Det kan du göra genom att\n"
G "antingen markera \"Spara aktuell session\" under \"InstÀllningar\"\n"
G "pÄ huvudmenyn, eller genom att sÀtta pÄ \"Spara aktuella\n"
G "instÀllningar\" nÀr du loggar ut.\n"
G 
G msgid "Save Session Later"
G msgstr "Spara session senare"
G 
G msgid "Save Session Now"
G msgstr "Spara session nu"
 #~ msgid ""
 #~ "Your current window manager has been changed. In order for\n"
 #~ "this change to be saved, you will need to save your current\n"
 #~ "session. You can do so immediately by selecting the \"Save session\n"
 #~ "now\" below, or you can save your session later. This can be\n"
 #~ "done either selecting \"Save Current Session\" under \"Settings\"\n"
 #~ "in the main menu, or by turning on \"Save Current Setup\" when\n"
 #~ "you log out.\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Den aktuella fönsterhanteraren har Àndrats. För att spara\n"
 #~ "den hÀr Àndringen mÄste du spara den aktuella sessionen. Det\n"
 #~ "kan du göra genom att omedelbart markera \"Spara session nu\"\n"
 #~ "nedan eller spara sessionen senare. Det kan du göra genom att\n"
 #~ "antingen markera \"Spara aktuell session\" under \"InstÀllningar\"\n"
 #~ "pÄ huvudmenyn, eller genom att sÀtta pÄ \"Spara aktuella\n"
 #~ "instÀllningar\" nÀr du loggar ut.\n"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Save Session Later"
 #~ msgstr "Spara session senare"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Save Session Now"
 #~ msgstr "Spara session nu"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha
 # "Den aktuella fönsterhanteraren har Àndrats. För att spara\n"
 # "den hÀr Àndringen mÄste du spara den aktuella\n"
 # "sessionen. Det kan du\n"
 # "göra genom att antingen markera\"\n"
 # "///Save Current Session//Spara aktuell session///\n"
 # "\" under \"InstÀllningar\"pÄ huvudmenyn, eller genom att sÀtta pÄ \"///Save "
 # "Current Setup//Spara aktuell instÀllning///\" nÀr\n"
 # "du loggar ut.\n"
 #
 # Jag vill ha
 # "Den aktuella fönsterhanteraren har Àndrats. För att spara\n"
 # "den hÀr Àndringen mÄste du spara den aktuella sessionen. Det\n"
 # "kan du göra genom att antingen markera \"Spara aktuell session\"\n"
 # "under \"InstÀllningar\" pÄ huvudmenyn, eller genom att sÀtta pÄ\n"
 # "\"Spara aktuell instÀllning\" nÀr du loggar ut.\n"
 #
G msgid ""
G "Your current window manager has been changed. In order for\n"
G "this change to be saved, you will need to save your current\n"
G "session. This can be done by either selecting \"Save Current Session\"\n"
G "under \"Settings\" in the main menu, or by turning on\n"
G "\"Save Current Setup\" when you log out.\n"
G msgstr ""
G "Den aktuella fönsterhanteraren har Àndrats. För att spara\n"
G "den hÀr Àndringen mÄste du spara den aktuella sessionen. Det\n"
G "kan du göra genom att antingen markera \"Spara aktuell session\"\n"
G "under \"InstÀllningar\" pÄ huvudmenyn, eller genom att sÀtta pÄ\n"
G "\"Spara aktuell instÀllning\" nÀr du loggar ut.\n"
G 
G msgid "Add New Window Manager"
G msgstr "LÀgg till ny fönsterhanterare"
G 
G msgid "Cancel"
G msgstr "Avbryt"
G 
G msgid "Name:"
G msgstr "Namn:"
G 
G msgid "Command:"
G msgstr "Kommando:"
G 
G msgid "Configuration Command:"
G msgstr "Konfigurationskommando:"
 #~ msgid ""
 #~ "Your current window manager has been changed. In order for\n"
 #~ "this change to be saved, you will need to save your current\n"
 #~ "session. This can be done by either selecting \"Save Current Session\"\n"
 #~ "under \"Settings\" in the main menu, or by turning on\n"
 #~ "\"Save Current Setup\" when you log out.\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Den aktuella fönsterhanteraren har Àndrats. För att spara\n"
 #~ "den hÀr Àndringen mÄste du spara den aktuella sessionen. Det\n"
 #~ "kan du göra genom att antingen markera \"Spara aktuell session\"\n"
 #~ "under \"InstÀllningar\" pÄ huvudmenyn, eller genom att sÀtta pÄ\n"
 #~ "\"Spara aktuell instÀllning\" nÀr du loggar ut.\n"
N 
 #~ msgid "Add New Window Manager"
 #~ msgstr "LÀgg till ny fönsterhanterare"
N 
 #~ msgid "Cancel"
 #~ msgstr "Avbryt"
N 
 #~ msgid "Name:"
 #~ msgstr "Namn:"
N 
 #~ msgid "Command:"
 #~ msgstr "Kommando:"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.