Re: gnome-desktop (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-26 23:19:15

Janne Morén writes:
> On Sun, 2003-01-26 at 20:50, Göran Uddeborg wrote:
> > Christian Rose writes:
> > >   #: gnome-about/gnome-about.c:287
> > > N msgid "GNOME Logo Image"
> > > N msgstr "GNOME-logotypbild"
> > 
> > Är det inte mer rätt med GNOME-logotyp-bild eftersom det (väl) är en
> > bild på GNOME-logotypen, inte en logotypbild till GNOME.
> 
> Varför inte bara "GNOME-logotyp"? Betydelsen är väl nära nog att ursäkta
> den lilla glidningen.

Det finns ett annat meddelande:

  #: gnome-about/gnome-about.c:297
N msgid "GNOME Logo"
N msgstr "GNOME-logotyp"

Jag vet inte om det verkligen är viktigt att dessa är olika.  Men
innan man "slår ihop" dem skall man nog kolla det.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.