Re: eel (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-20 12:17:01

Christian Rose writes:
> lör 2003-01-18 klockan 21.52 skrev Göran Uddeborg:
> > Sedan kan man kanske ifrågasätta vad syftet med den här testen
> > egentligen är, och hur pålitlig den är.  Antag att man har
> > LC_TIME=sv_SE och LC_MESSAGES=en_US eller tvärtom.  Jag undrar om den
> > fungerar då.  Har du tittat något i koden?  Har du någon kontakt med
> > författaren?
> 
> Inte direkt med de ursprungliga författarna. Men du får gärna maila och
> fråga (cc:a då gärna mig) de som underhåller eel just nu:

Jag lade in det i bugzilla, så får de fundera på saken:
http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=103964

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.