Re: bug-buddy (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-20 11:50:39

Christian Rose writes:
> lör 2003-01-18 klockan 00.01 skrev Göran Uddeborg:
> > >   #: src/save-buddy.c:83
> > >   #, c-format
> > > N msgid "Could not read symbolic link information for %s"
> > > N msgstr "Kunde inte läsa symbolisk länkinformation för %s"
> > 
> > Syftningsfel misstänker jag.  Det handlar antagligen om information om
> > en symbolisk länk, inte symbolisk information om en länk som du
> > skrivit.
> 
> Jag ändrar till "information om symbolisk länk för". Antar att det var
> en sådan omskrivning du ville ha.

Ja, till exempel.  Jag hade inte tänkt ut något konkret, men det där
låter bra.

> Många tack för granskningen!

Skulle kanske passa på att berömma för alla översättningarna också.
Det gör jag kanske inte så ofta som jag borde.  Jag hinner inte med
mellan alla granskningar ... :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.