Att "rippa" en CD

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-21 11:10:43

Finns det något svenskt ord som motsvarar "rippa" när det gäller att
läsa av en CD?  Eller säger alla "rippa" på svenska också?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.