Re: eel (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-20 01:33:41

lör 2003-01-18 klockan 21.52 skrev Göran Uddeborg:
> > #. localizers: These strings are part of the strftime
> > #. * self-check code and must be changed to match what strtfime
> > #. * yields. The first one is "%m/%d/%y, %I:%M %p".
> > #.
> > #: eel/eel-glib-extensions.c:1128
> > msgid "01/01/00, 01:00 AM"
> > msgstr "01/01/00, 01:00"
> 
> %p blir inget på slutet, det är riktigt, men det blir fortfarande ett
> blanktecken efter tiden.

Sant. Jag ändrar.


> > #. The second one is "%-m/%-d/%-y, %-I:%M %p".
> > #: eel/eel-glib-extensions.c:1130
> > msgid "1/1/00, 1:00 AM"
> > msgstr "1/1/00, 1:00"
> 
> När jag provar med "date" blir det bara en nolla för årtalet.  Och
> blanktecken igen.

Sant, jag ändrar.


> > #. The third one is "%_m/%_d/%_y, %_I:%M %p".
> > #: eel/eel-glib-extensions.c:1132
> > msgid " 1/ 1/00,  1:00 AM"
> > msgstr " 1/ 1/00,  1:00"
> 
> Och här får jag blanktecken-noll för årtalet.  Samt ett blanktecken på
> slutet förståss.

Samma här. Jag fixar.


> Sedan kan man kanske ifrågasätta vad syftet med den här testen
> egentligen är, och hur pålitlig den är.  Antag att man har
> LC_TIME=sv_SE och LC_MESSAGES=en_US eller tvärtom.  Jag undrar om den
> fungerar då.  Har du tittat något i koden?  Har du någon kontakt med
> författaren?

Inte direkt med de ursprungliga författarna. Men du får gärna maila och
fråga (cc:a då gärna mig) de som underhåller eel just nu:

Alex Larsson <alexl@redhat.com>
Darin Adler <darin@bentspoon.com>
Dave Camp <dave@ximian.com>

Darin är ganska upptagen på annat håll i dessa dagar, men Alex eller
Dave bör du få svar från.


Tack för hjälpen,
Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.