file-roller (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-20 11:38:46

> #: src/file_roller_prop.glade.h:7
> msgid "Minimum (fast)"
> msgstr "Maximal (snabb)"

Titta noga! :-)

> #: src/menu-callbacks.c:109
> msgid "Jar (.jar)"
> msgstr "Jar (.jar"

Avslutande parentes saknas.

> #: src/menu-callbacks.c:116
> msgid "Tar compressed with lzop (.tar.lzo)"
> msgstr "Tar komprimerat med lzop (.tar.lzop)"

Suffixet bör nog inte ändras.

> #: src/menu-callbacks.c:117
> msgid "Tar compressed with compress (.tar.Z)"
> msgstr "Tar komprimerat med compress (tar.Z) "

D:o, även om det är mindre allvarligt den här gången.

> #: src/window.c:1730
> msgid ""
> "Do you want to add this file to the current archive or open it as a new "
> "archive?"
> msgstr ""
> "Vill du lägga till den här filen till det aktuella arkivet eller öppna det "
> "som ett nytt arkiv?"

Vad syftar "it" på?  Jag tolkar det som att det syftar på "this file",
och då skall det översättas med "den".  Men det är inte tydligt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.