Re: bug-buddy (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-20 01:02:58

lör 2003-01-18 klockan 00.01 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: src/bug-buddy.glade.h:26
> > N msgid "Please make any final corrections to the bug report."
> > N msgstr "Gör slutgiltiga rättelser i felrapporten."
> 
> Jag tycker "justeringar" passar bättre än "rättelser" i det här
> sammanhanget.

Ok, jag ändrar.


> >  #: src/bugzilla.c:915
> >  msgid ""
> > N "Bug Buddy could not find any information on where to submit bugs.\n"
> > N "\n"
> > N "Please make sure Bug Buddy was installed correctly.\n"
> > N "\n"
> > N "Bug Buddy will now quit."
> >  msgstr ""
> > N "Bug Buddy kunde inte hitta någon information om var felrapporter ska "
> > N "skickas.\n"
> > N "\n"
> > N "Försäkra dig om att Bug Buddy installerats korrekt.\n"
> > N "\n"
> > N "Bug Buddy kommer nu att avslutas."
> 
> "... om VART felrapporter ..." bör det väl vara?

Javisst. Tack!


> >  #: src/gdb-buddy.c:206
> >  #, c-format
> >  msgid ""
> > N "GDB was unable to determine which binary created\n"
> >  "'%s'"
> >  msgstr ""
> > N "GDB kunde inte bestämma vilken körbar fil som\n"
> >  "skapade \"%s\""
> 
> Jag skulle nog valt "avgöra" istället för "bestämma", även om det inte
> är fel som du skrivit.

Låter definitivt bättre även i mina öron. Tack.


> >  #: src/save-buddy.c:83
> >  #, c-format
> > N msgid "Could not read symbolic link information for %s"
> > N msgstr "Kunde inte läsa symbolisk länkinformation för %s"
> 
> Syftningsfel misstänker jag. Det handlar antagligen om information om
> en symbolisk länk, inte symbolisk information om en länk som du
> skrivit.

Jag ändrar till "information om symbolisk länk för". Antar att det var
en sådan omskrivning du ville ha.


> >  #: src/united-states-of-bug-buddy.c:57
> > N msgid "Frequently Reported Bugs"
> > N msgstr "Oftast rapporterade fel"
> 
> Egentligen "ofta" snarare än "oftast".

Visst.

Många tack för granskningen!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.