Re: acme (GNOME2.2) (fwd)

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-01-16 13:23:56

 > >  > > #: src/eggcellrendererkeys.c:330 src/eggcellrendererkeys.c:564
 > >  > > msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
 > >  > > msgstr "Ange en ny snabbtangent, eller tryck Bak=E5tsteg f=F6r att
 > >  > >  t=F6mma"

 > > Ett alternativ i detta sammanhang vore "rensa".
 > 
 > Vi har diskuterat detta tidigare, och får fortfarande associationer till
 > fiskrensning eller ogräsrensning av termen "rensa". Jag upplever i alla
 > fall att det inte är direkt vanligt att man talar om "rensa" när det
 > gäller fält (fält i datorvärlden då alltså). Jag tycker inte den termen
 > är lämplig.

Nä, man brukar prata om att tömma fält :) Men jag håller med om att det är
inte helt lyckat här.

Det är ju inte ett fält utan ett val av snabbtangent. Kanske "ta bort" är mer
logiskt just i detta fall?

"Ange en ny snabbtangent, eller tryck backsteg för att ta bort [förekomsten av
snabbtangent]"

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.