Re: acme (GNOME2.2) (fwd)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-16 12:54:24

tor 2003-01-16 klockan 12.46 skrev Tomas Gradin:
>  > > #: src/eggcellrendererkeys.c:330 src/eggcellrendererkeys.c:564
>  > > msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
>  > > msgstr "Ange en ny snabbtangent, eller tryck Bak=E5tsteg f=F6r att
>  > >  t=F6mma"
>  > 
>  > Jag blev fundersam över "Bakåtsteg" som jag tyckte såg lite underligt ut,
>  > och ser nu att "backsteg" är den översättning som anmodas i TP-ordlistan.
> 
> Jepp, och inte ska det vara versal heller.

Ska korrigera detta.


>  > Dessutom är jag som vanligt missnöjd med "Töm"/"Tömma" som översättning av
>  > 'clear'. Föreslår "Nollställa" i det här fallet.
> 
> Då infinner sig den filosofiska frågan: kan man verkligen nollställa något som
> inte är ett tal? :)
> 
> Ett alternativ i detta sammanhang vore "rensa".

Vi har diskuterat detta tidigare, och får fortfarande associationer till
fiskrensning eller ogräsrensning av termen "rensa". Jag upplever i alla
fall att det inte är direkt vanligt att man talar om "rensa" när det
gäller fält (fält i datorvärlden då alltså). Jag tycker inte den termen
är lämplig.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.