Re: acme (GNOME2.2) (fwd)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-16 13:30:54

tor 2003-01-16 klockan 13.23 skrev Tomas Gradin:
> > > > > #: src/eggcellrendererkeys.c:330 src/eggcellrendererkeys.c:564
> > > > > msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
> > > > > msgstr "Ange en ny snabbtangent, eller tryck Bak=E5tsteg f=F6r att
> > > > > t=F6mma"
> 
> > > Ett alternativ i detta sammanhang vore "rensa".
> > 
> > Vi har diskuterat detta tidigare, och får fortfarande associationer till
> > fiskrensning eller ogräsrensning av termen "rensa". Jag upplever i alla
> > fall att det inte är direkt vanligt att man talar om "rensa" när det
> > gäller fält (fält i datorvärlden då alltså). Jag tycker inte den termen
> > är lämplig.
> 
> Nä, man brukar prata om att tömma fält :) Men jag håller med om att det är
> inte helt lyckat här.
> 
> Det är ju inte ett fält utan ett val av snabbtangent. Kanske "ta bort" är mer
> logiskt just i detta fall?

Okej, har ändrat detta nu ännu en gång.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.