Re: acme (GNOME2.2) (fwd)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-16 13:20:40

tor 2003-01-16 klockan 02.43 skrev Per Larsson:
> > #: src/eggcellrendererkeys.c:330 src/eggcellrendererkeys.c:564
> > msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
> > msgstr "Ange en ny snabbtangent, eller tryck Bak=E5tsteg f=F6r att t=F6mma"
> 
> Jag blev fundersam över "Bakåtsteg" som jag tyckte såg lite underligt ut,
> och ser nu att "backsteg" är den översättning som anmodas i TP-ordlistan.

Ah! Har fixat nu. Tack.


> Dessutom är jag som vanligt missnöjd med "Töm"/"Tömma" som översättning av
> 'clear'. Föreslår "Nollställa" i det här fallet.

Ja, det funkar nog i detta fall. Jag ändrar. Tack.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.