Re: Nyckel och ID var: Reviderad översättning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2002-12-13 11:07:50

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 10:51 2002-12-13 +0100, you wrote:
 >Per Tunedal writes:
 >> > > #: c:\oss\gpgoe\src\OEDlgVerify.c:66=20
 >> > > #, c-format=20
 >> > > msgid ""=20
 >> > > "Signature made %s using key ID %08X\r\n"=20
 >> > > "%s from \"%s\"\r\n"=20
 >> > > msgstr ""=20
 >> > > "Signerad %s med nyckel ID %08X\r\n"=20
 >> > > "%s fr=E5n \"%s\"\r\n"=20
 >> >
 >> >"nyckel-ID"
 >> >
 >> > > #: c:\oss\gpgoe\src\OEDlgVerify.c:157=20
 >> > > #, c-format=20
 >> > > msgid ""=20
 >> > > "Signature using key ID 0x%08X\r\n"=20
 >> > > "%s from \"%s\"\r\n"=20
 >> > > msgstr ""=20
 >> > > "Signatur gjord med nyckel ID 0x%08X\r\n"=20
 >> > > "%s from \"%s\"\r\n"=20
 >
 >Vid sidan av vad det här egentligen handlade om upptäckte jag just att
 >du glömt översätta "from" på andra raden i meddelandet.

Ja, någon annan har redan påpekat det! En miss!
Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.907

iD8DBQE9+bKxV+WjFXkFqqkRAuC2AKDIr8k9WElJ85639DtY+zVKK07TugCgjT8v
UjckF2CQL6g0txTl6jj5XOk=
=lnXO
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.