Re: Reviderad översättning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Peter Karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Datum: 2002-12-12 20:56:18

Tomas Gradin:

> 3. Jag är inte säker på att standard är den optimala översättningen av
> "default" i detta sammanhang.

Jag skulle rekommendera "Inget förvald nyckel-id hittades."

(Och i frågan neutrum eller inte så är det nog för att man bokstaverar
som jag vill ha "ett id", på samma sätt som "ett I" och "ett D").

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.