Re: X-Keep-Alive

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2002-12-13 11:12:44

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 10:58 2002-12-13 +0100, you wrote:
 >> Hur översätter jag följande alternativruta i inställningarna för
 >> GPGgrelay:  "X-keep-alive for client every xxx" ? Andreas, programmeraren,
 >> förklarar vad X-Keep-Alive är så här:
 >
 >X-keep-alive är uppenbarligen en ordagrann text, så den tycker jag
 >inte skall översättas.  Resten är väl ganska rättframt, t.ex.
 >
 >    X-keep-alive till klienten var xxx

Det verkar vara en framkomlig väg. I första versionen hoppade jag över det 
helt.

Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.907

iD8DBQE9+bKyV+WjFXkFqqkRApxuAKCaLKacqIdrXPomUumjov7vOmOEHACfZLLu
nnzMAUXqeSe4/ye9tqvll28=
=joLf
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.