Re: Nyckel och ID var: Reviderad översättning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-13 10:51:02

Per Tunedal writes:
> > > #: c:\oss\gpgoe\src\OEDlgVerify.c:66=20
> > > #, c-format=20
> > > msgid ""=20
> > > "Signature made %s using key ID %08X\r\n"=20
> > > "%s from \"%s\"\r\n"=20
> > > msgstr ""=20
> > > "Signerad %s med nyckel ID %08X\r\n"=20
> > > "%s fr=E5n \"%s\"\r\n"=20
> >
> >"nyckel-ID"
> >
> > > #: c:\oss\gpgoe\src\OEDlgVerify.c:157=20
> > > #, c-format=20
> > > msgid ""=20
> > > "Signature using key ID 0x%08X\r\n"=20
> > > "%s from \"%s\"\r\n"=20
> > > msgstr ""=20
> > > "Signatur gjord med nyckel ID 0x%08X\r\n"=20
> > > "%s from \"%s\"\r\n"=20

Vid sidan av vad det här egentligen handlade om upptäckte jag just att
du glömt översätta "from" på andra raden i meddelandet.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.