Re: Reviderad översättning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-12-12 22:57:51

tor 2002-12-12 klockan 22.14 skrev Per Tunedal:
> >> > > #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:407 =
> >> > > c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:450=20
> >> > > msgid "No default Key ID was found!"=20
> >> > > msgstr "Ingen standard nyckel-ID hittades!"=20
> >> >
> >> >Njae...
> >> >
> >> >1. ID är neutrum. Ett ID, inte en ID.
> >>
> >> ID är en förkortning av identitet. En identitet!
> >
> >Oftast används det som en kortare form av "ID-nummer". Så också här, om
> >jag förstår meddelandet rätt. "Identitet" är ju något abstrakt som man
> >knappast enkelt kan hitta, medan däremot ett ID-nummer är något konkret
> >som enkelt kan hittas. Därav "ett ID".
> 
> Tja. Ungefär likadant kan man resonera om ID-kort.

Precis, det heter ju "ett id-kort". Genus kommer av huvudordet.


> Men jag tycker det känns 
> fel. Egentligen syftar meddelandet på nyckeln.

Då bör meddelandet skrivas om. Så som det är nu är det ganska
förvillande, tycker jag, om vad som avses.


> >> > > #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:40=20
> >> > > msgid "Not implemented"=20
> >> > > msgstr "Ej inf=F6rd"=20
> >> >
> >> >Hmm, hur motiverar du det i stället för implementera? Är genus korrekt?
> >>
> >> Implementerad låter lite krystad för folk som inte är programmerare.
> >
> >Jag tvivlar ganska mycket på att "ej införd" är klarare...
> 
> Har du något annat förslag på något mera vardagligt alternativ till 
> "implementerad"?

Nä, jag tycker det fungerar bra. Jag tror också att detta meddelande
dels inte är särskilt vanligt förekommande (förhoppningsvis :-) och dels
också av en temporär karaktär, och dels så måste nog användaren förstå
så pass mycket om programutveckling i vilket fall som helst för att
förstå vad meddelandet avser och har för funktion att det nog är ganska
osannolikt att denne användare inte känner till begreppet implementera.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.