Re: Reviderad översättning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2002-12-12 22:14:13

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 19:33 2002-12-12 +0100, you wrote:
 >tor 2002-12-12 klockan 19.10 skrev Per Tunedal:
 >> > > #: c:\oss\gpgoe\src\OEDlgViewer.c:46=20
 >> > > msgid "Message Viewer"=20
 >> > > msgstr "Visare f=F6r meddelanden"=20
 >> >
 >> >Kanske "Meddelandevisare"?
 >>
 >> Nja.
 >
 >Varför inte?

Ska fundera på saken!

 >
 >
 >> > > #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:407 =
 >> > > c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:450=20
 >> > > msgid "No default Key ID was found!"=20
 >> > > msgstr "Ingen standard nyckel-ID hittades!"=20
 >> >
 >> >Njae...
 >> >
 >> >1. ID är neutrum. Ett ID, inte en ID.
 >>
 >> ID är en förkortning av identitet. En identitet!
 >
 >Oftast används det som en kortare form av "ID-nummer". Så också här, om
 >jag förstår meddelandet rätt. "Identitet" är ju något abstrakt som man
 >knappast enkelt kan hitta, medan däremot ett ID-nummer är något konkret
 >som enkelt kan hittas. Därav "ett ID".

Tja. Ungefär likadant kan man resonera om ID-kort. Men jag tycker det känns 
fel. Egentligen syftar meddelandet på nyckeln.

 >
 >
 >> > > #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:40=20
 >> > > msgid "Not implemented"=20
 >> > > msgstr "Ej inf=F6rd"=20
 >> >
 >> >Hmm, hur motiverar du det i stället för implementera? Är genus korrekt?
 >> >
 >>
 >> Implementerad låter lite krystad för folk som inte är programmerare.
 >
 >Jag tvivlar ganska mycket på att "ej införd" är klarare...
 >

Har du något annat förslag på något mera vardagligt alternativ till 
"implementerad"?

 >Christian

Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.907

iD8DBQE9+PxjV+WjFXkFqqkRAtWLAKCEM6YkiA3afDlWIu5nvx33ktDDFACg980R
6ML1MjHnJMpPcRr4LMA3t0U=
=HpXk
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.