Re: Insticksprogram var:Reviderad översättning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2002-12-12 20:21:45

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 13:56 2002-12-11 +0100, you wrote:


 >
 > > #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:531=20
 > > msgid "GPG Plug-in"=20
 > > msgstr "GPG Insticksprogram"=20
 >
 >Vill ha ett bindestreck här, men inte versalt "i".
 >
 > > #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:537 =
 > > c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:543=20
 > > msgid "GPG Plug-in Decrypt"=20
 > > msgstr "GPG Insticksprogram Dekryptera"=20
 >
 >Hu! T.ex. "Dekryptering med GPG-insticksprogram" låter bättre i mina

öron.
 >
 > > msgstr "GPG Insticksprogram Kryptera"=20
 >
 >Samma här.
 >
 > > #: c:\oss\gpgoe\src\OEProc.c:58 c:\oss\gpgoe\src\OEProc.c:98=20
 > > msgid "GPG Plug-in Error"=20
 > > msgstr "GPG Insticksprogram FEL"=20
 >
 >Och här, osv.
 >
 > > c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:567=20
 > > msgid "GPG Plug-in Verify"=20
 > > msgstr "GPG Insticksprogram Kontrollera signatur"=20
 >
 >En annan lösning vore något i stil med:
 >
 >"GPG-insticksprogram: kontrollera signatur"
 >
 >På detta vis behåller man mönstret från originalet men uppnår vettig
 >svenska.
 >

Jag tycker ditt sista förslag skulle fungera bra. Syftet med meddelandet är 
ju att tala om dels att det är GPGOE som jobbar, dels vad GPGOE gör.

Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.907

iD8DBQE9+OOIV+WjFXkFqqkRAgqyAJ9ETJzOjeE+ls/nIN6ois7I72vLwACgvAfm
8Lecs+ET/0VSYOmOrlVsMGY=
=KLPK
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.