Re: Reviderad översättning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Peter Karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Datum: 2002-12-13 07:18:22

Christian Rose:

> "Inget förvalT nyckel-id"  :-)

Jo, självklart.

-- 
\\//
Peter - *ställer sig i skamvrån*

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.