Re: lifelines-3.0.21

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-10-20 14:36:13

sön 2002-10-20 klockan 11.26 skrev Jens Arvidsson:
> > >  #: src/gedlib/messages.c:158
> > > N msgid ""
> > > N "Do you want to edit the person again? (Otherwise changes will be discarded.)"
> > > N msgstr "Vill du redigera personen igen? (Om inte, så kommer ändringar att kastas.)"
> > 
> > Både kommat och "så" känns onödiga.
> 
> Jag håller inte med där, jag tycker att formuleringen blir tydligare
> och mindre abrupt. Men det är väl i och för sig en smaksak?

Nja, jag vill minnas att min gamla svenskalärare lärde mig att "så" i
nästan alla sammanhang var helt onödigt och att sådana utfyllnadsord bör
tas bort om man inte vill ha en talspråksaktig ton i en text. Jag är
benägen att hålla med. Jfr "om du drar i handtaget så öppnas luckan" med
"om du drar i handtaget öppnas luckan". "Så":et är helt onödigt.

Kommat envisas jag fortfarande med att det inte passar riktigt. Får jag
föreslå en omformulering:

"(Annars kommer ändringar att..."

Motsvarande på alla andra liknande ställen.


> > >  #: src/gedlib/messages.c:281
> > >  #, c-format
> > > N msgid "Person %s is referred to but not defined."
> > > N msgstr "Referens till personen %s, som inte är definierad."
> > 
> > Kommat känns onödigt. Satsen är inte så lång att den behöver delas in i
> > två.
> 
> Hm. Håller inte riktigt med här heller. Också en smaksak?

Nja. Använd bara komma bara om det behövs för att satsen inte ska bli
för tung. Jag tycker att denna knappast är för tung. Eller som boken
"Svenska skrivregler" formulerar det (s. 100):

"Huvudregel
Kommateringen skall underlätta läsningen. Det innebär att komma sätts
mellan led som är förhållandevis fristående från varandra, medan led som
hör nära ihop inte skiljs åt med komma."


> > >  #: src/gedlib/messages.c:298
> > > N msgid "Unsupported file encoding (no multibyte encodings except UTF-8)."
> > > N msgstr "Ostödd filkodning (inga multibytekodningar utom UTF-8)."
> > 
> > "Ostödd" är ett ganska knepigt ord. Jag föredrar "... stöds inte".
> 
> [...]
> > Dito.
> 
> Det är mycket bättre, jag ändrar.

"Filkodningen stöds inte", om det var oklart vad jag menade :)


> > >  #: src/interp/interp.c:350
> > > N msgid "was not run because of errors."
> > > N msgstr "kördes inte p. g. a. fel."
> > 
> > "p.g.a." skrivs det, eller bara "pga".
> 
> Jo, jag vet att det är de vanligaste skrivsätten för förkortningar
> numera. Tycker mer om den gamla stilen för förkortningar.
> 
> Men om det är oacceptabelt, så ändrar jag.

Antingen skriver man "p g a" eller "p.g.a." (kollade i "Svenska
skrivregler"). Att både använda blanksteg och punkter är onödigt. Av de
två förut nämnda formerna är "p.g.a." nog vanligast idag.


> > >  #: src/liflines/menuitem.c:129
> > >  msgid "# Toggle childnos"
> > > G msgstr "# Slå på/av barnnr"
> > > N msgstr "# Slå på/av barnno"
> > 
> > Varför "no"?
> 
> Varför inte? Det är väl synonyma förkortningsalternativ (och jag hade
> "no" på andra ställen i filen)?

"Nummer" förkortas "nr" på svenska. Inte "no". Se Svenska skivregler.
"No" är en förkortning av latinets motsvarande ord, men det används inte
på svenska. Använder du "no" på andra ställen skulle jag föreslå att du
ändrar det.


> > >  #: src/liflines/valgdcom.c:84
> > >  #, c-format
> > > N msgid "Record %s is referred to but not defined."
> > > N msgstr "Referens till posten %s, som inte är definierad."
> > 
> > Kommat tycker jag är onödigt.
> 
> Smaksak, väl?

Se ovan.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.