Re: lifelines-3.0.21

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-10-20 16:21:57

Jens Arvidsson writes:
> Christian Rose <menthos@menthos.com> writes:
> > fre 2002-10-18 klockan 18.53 skrev Jens Arvidsson:
> > >  #: src/gedlib/init.c:526
> > > N msgid "creation of new database failed."
> > > N msgstr "misslyckades att skapa ny databas."
> > 
> > misslyckades MED att?
> 
> Självklart, ändrar.

Nej, inte självklart. Båda är rätt. Man kan "misslyckas med <något>"
eller "misslyckas att <infinitiv>". "<Något>" i första fallet kan
naturligtvis som specialfall vara just "att <infinitiv>".

Så här är det en smaksak. Jag föredrar ditt orginal, och Chrisitan
rimligen sitt förslag. Du Jens avgör naturligtivis.

> > >  #: src/interp/interp.c:350
> > > N msgid "was not run because of errors."
> > > N msgstr "kördes inte p. g. a. fel."
> > 
> > "p.g.a." skrivs det, eller bara "pga".
> 
> Jo, jag vet att det är de vanligaste skrivsätten för förkortningar
> numera. Tycker mer om den gamla stilen för förkortningar.
> 
> Men om det är oacceptabelt, så ändrar jag.

Om man skall läsa lite noggrannare med vad språknämnden säger så
rekommenderar de att ha med punkterna. Vidare säger de att man inte
"behöver" ha mellanrum när man använder punkter. Vilket åtminstone i
mina ögon/öron är svagare än Christians formulering att det är
"onödigt".

Så att säga att det vore "oacceptabelt" vore fel. Om du föredrar
formen med både punkter och mellanrum så kan du visst använda den,
även om den kanske är något mer ålderdomlig än "p.g.a.". (Själv
brukar jag skriva "p.g.a.". Men det hör egentligen inte hit.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.