Re: lifelines-3.0.21

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-10-20 14:15:47

sön 2002-10-20 klockan 11.26 skrev Jens Arvidsson:
> > ...eller kanske formulera om problemet från början. Är vad som visas i
> > programmets gränssnitt meddelanden av typen "Her Husband" eller "His
> > Wife" så kanske de meddelandena borde markeras för översättning på den
> > formen istället för de individuella beståndsdelarna "Her" och "His" vars
> > form kan variera beroende på genus och vars genus och sammanhang då blir
> > oklart.
> 
> Nej, det är inte så de används, det har inte med gränssnittet att
> göra, utan med en funktion till skriptspråket, där man väljer att
> sätta in pronomen att sättas in på något ställe i en rapport. Man
> kan alltså inte veta i vilket sammanhang pronomenet kommer att
> användas.

Ah, ok. Ja då är det knivigt. Gör som Göran säger :)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.