Re: jpilot.0.99.2

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-10-06 23:09:03

Fredrik Wendt writes:
> Generellt sett vore det intressant att 
> fråga sig om inte aktivitet är ett bättre ord än händelse? Det passar ju 
> på de oftast inlagda sakerna, möten, bokningar, handlande etc, men 
> samtidigt är t ex födelsedagar snarare en händelse.

Bra frågeställning. Själv skulle jag nog dock rekommendera att
behålla "händelse". Möten och liknande är ju även händelser. De
flesta händelserna är även aktiviteter. Men eftersom inte alla är
aktiviteter, men alla nog är händelser, så tycker jag det är ett
bättre ord.

Jag misstänker att man resonerat på liknande sätt när man använt
"event" snarare än "activity".

> >#: alarms.c:513
> >msgid "Past Appointment"
> >msgstr "Förbi möte"
> > 
> >
> Den här verkar konstig. "Efter möte" kan jag tänka mig, men jag vet inte 
> när jag skulle säga/skriva förbi möte.

Kanske "tidigare möte"?


> >#: datebook_gui.c:1771
> >#, c-format
> >msgid "You cannot have an appointment that repeats every %d %s(s)\n"
> >msgstr "Du kan inte ha ett möte som repeteras varje %d %s\n"
> > 
> >
> Fast det borde kanske vara återkommer istället för repeteras (som du 
> skrivit tidigare).
> En (%s) har försvunnit här också!

Snarare "var %d %s" enligt tidigare brev.

> >" -A ignorera alla alarm, gånga och kommande.\n"
> >
> gånga -> gångna
> passerade eller missade kanske passar bättre?

Det finns inget i engelskan som säger att man skulle ha missat
larmet. Men det är kanske det det handlar om?

> >#. Shell warning
> >#: prefs_gui.c:645
> >msgid "WARNING: executing arbitrary shell commands can be dangerous!!!"
> >msgstr "VARNING: att köra skal kommandon kan vara farligt"
> > 
> >
> skalkommandon

Du har missat det där med "arbitrary". Det tycker jag du skall ha
med, annars blir det lite väl skrämmande.


> >#: restore_gui.c:168
> >#, fuzzy
> >msgid "3. Press the OK button."
> >msgstr "Tryck på HotSync-knappen nu\n"
> > 
> >
> Hehe, 3. fick inte vara med? ("nu\n" tycker jag du kan ta bort, om du 
> inte är helt säker på att stegen visas först när de skall utföras, och 
> inte tillsammans som en slags manual.)

Dessutom heter knappen "OK" i den engelska versionen.


> >#: sync.c:761 sync.c:1761 sync.c:2221
> >#, fuzzy, c-format
> >msgid "Deleted a %s record."
> >msgstr "Tog bort %s av %s poster."
> > 
> >
> %s-poster

Det skall bara vara ett "%s".

> >#: Expense/expense.c:365 Expense/expense.c:1030
> >msgid "BusinessMeals"
> >msgstr "Företagsluncher"
> > 
> >
> eller "Företagsmåltider"

Man säger nog snarare "affärsmåltider (affärsluncher)" eller
"representationsmåltider".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.