Re: jpilot.0.99.2

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-10-06 16:43:19

Har tagit mig en titt på allt nu. Jag försökte anmärka på det som jag
normalt brukar anmärka på. Jag är särskilt känslig mot särskrivningar
;-)


fre 2002-10-04 klockan 19.56 skrev Johan Hilding:
> #: address.c:239 datebook.c:217 memo.c:145 todo.c:253
> msgid "error"
> msgstr "error"

Inte "fel"?


> #: address_gui.c:361 datebook_gui.c:331 memo_gui.c:240 todo_gui.c:372
> #, fuzzy, c-format
> msgid "Could not open file %s\n"
> msgstr "Kan inte öppna loggfil\n"

Varför är denna luddig? Jag föreslår "Kan inte öppna filen %s\n"


> #: address_gui.c:444
> msgid "File doesn't appear to be address.dat format\n"
> msgstr "Filen verkar inte vara i adress.dat format\n"

Särskrivning. Jag föreslår "adress.dat-format"


> #: address_gui.c:546 datebook_gui.c:614 memo_gui.c:460 todo_gui.c:590
> #: utils.c:1000
> #, fuzzy
> msgid "Yes"
> msgstr "Ja"

Varför är denna luddig?


> #: address_gui.c:546 datebook_gui.c:614 memo_gui.c:460 todo_gui.c:590
> #: utils.c:1000
> #, fuzzy
> msgid "No"
> msgstr "Nej"

Dito


> #: address_gui.c:564 address_gui.c:581 datebook_gui.c:624 datebook_gui.c:641
> #: memo_gui.c:472 memo_gui.c:489 todo_gui.c:602 todo_gui.c:619
> #, fuzzy
> msgid "Error Opening File"
> msgstr "Fel vid filöppning"

Varför är denna luddig?


> #: address_gui.c:1666
> msgid "Quick Find"
> msgstr "Snabb sök"

Särskrivning. Hellre "Snabbsök" men jag föreslår egentligen
"Snabbsökning".


> #. Delete Button
> #: Expense/expense.c:1223 KeyRing/keyring.c:1308 address_gui.c:1683
> #: datebook_gui.c:3370 memo_gui.c:1242 todo_gui.c:1571
> msgid "Delete"
> msgstr "Radera"

Vi brukar översätta "Delete" med "Ta bort".


> #. Create "apply changes" button
> #: Expense/expense.c:1249 KeyRing/keyring.c:1334 address_gui.c:1712
> #: datebook_gui.c:3400 memo_gui.c:1268 todo_gui.c:1597
> msgid "Apply Changes"
> msgstr "Genomför ändringar"

Hellre "Verkställ ändringar". "Verkställ" används som översättning av
"Apply" i andra sammanhang.


> #. Page 2
> #: address_gui.c:1756
> msgid "Address"
> msgstr "Adresser"

Nädu, ska nog vara singular.


> #. The Quickview page
> #: address_gui.c:1850
> msgid "Quick View"
> msgstr "Snabb överblick"

Inte "Snabbvisning"?


> #: alarms.c:513
> msgid "Past Appointment"
> msgstr "Förbi möte"

Inte "Gammalt möte"?


> #: datebook_gui.c:183
> #, fuzzy
> msgid "Th"
> msgstr "To"

Varför är denna luddig?


> #: datebook_gui.c:519
> msgid "File doesn't appear to be datebook.dat format\n"
> msgstr "Filen verkar inte vara i datebook.dat format\n"

Se tidigare kommentaren om ett liknande meddelande.


> #. Label for instructions
> #: datebook_gui.c:855
> msgid "Export All Datebook Records"
> msgstr "Exportera alla "

"Exportera alla databasposter" föreslår jag.


> #: datebook_gui.c:1185
> #, fuzzy
> msgid "Begin On Date"
> msgstr "Börjar på datum: "

Varför luddig? Jag föreslår att kolonet och det sista blanksteget tas
bort.


> #: datebook_gui.c:1295
> msgid "4th"
> msgstr "4.e"

Kolon istället för punkt!


> #. The No due date check box
> #: datebook_gui.c:2299 datebook_gui.c:3595 datebook_gui.c:3625
> #: datebook_gui.c:3681 datebook_gui.c:3730 todo_gui.c:120 todo_gui.c:1651
> msgid "No Date"
> msgstr "Inget Förfallodatum"

"Inget datum" föreslår jag. I alla fall inget stort F.


> #: datebook_gui.c:3178
> msgid "RTh"
> msgstr "RTh"

Såg kommentaren om detta -- har du kollat i källkoden vad det kan vara
för något?


> #. Make Category button
> #: datebook_gui.c:3276
> msgid "Cats"
> msgstr "Kataloger"

Är det inte "Kategorier"? Jag tänker på kommentaren.


> #. no repeat page for notebook
> #: datebook_gui.c:3569
> msgid "This event will not repeat"
> msgstr "Denna händelse kommer inte upprepas"

"...kommer inte att upprepas" föreslår jag.


> #: export_gui.c:113
> msgid "File Browser"
> msgstr "Fil bläddrare"

Särskrivning! Usch! "Filbläddrare".


> #: export_gui.c:266
> msgid "Use Ctrl and Shift Keys"
> msgstr "Använd Ctrl och Shift knapparna"

Särskrivning! "Shift" tror jag heter "Skift" i översättningar.
"Använd Ctrl- och Skift-knapparna"


> #: import_gui.c:300 install_gui.c:269
> msgid "To change to a hidden directory type it below and hit TAB"
> msgstr "För att flytta till ett gömt bibliotek skriv det nedan och tryck TAB"

Jag föreslår:
"För att byta till en gömd katalog skriver du det nedan och trycker TAB"


> #: import_gui.c:326
> msgid "Import File Type"
> msgstr "Importera filtyper"

Singular!


> #. Quit button
> #: import_gui.c:486
> #, fuzzy
> msgid "Quit"
> msgstr "Avsluta"

Varför är denna luddig?


> #: jpilot.c:88
> msgid ""
> "\n"
> "jpilot [ [-v] || [-h] || [-d] || [-a] || [-A]\n"
> " -v displays version and exits.\n"
> " -h displays help and exits.\n"
> " -d displays debug info to stdout.\n"
> " -p do not load plugins.\n"
> " -a ignore missed alarms since the last time this program was run.\n"
> " -A ignore all alarms, past and future.\n"
> " The PILOTPORT, and PILOTRATE env variables are used to specify which\n"
> " port to sync on, and at what speed.\n"
> " If PILOTPORT is not set then it defaults to /dev/pilot.\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "jpilot [ [-v] || [-h] || [-d] || [-a] || [-A]\n"
> " -v visar versionsinformationen och avslutar.\n"
> " -h visar hjälptexten och avslutar.\n"
> " -d skriver felsökningsinformationen i stdout.\n"

"i stdout" -> "på standard ut" enligt vår ordlista.


> " -p laddar inte plugins.\n"

"läser inte in insticksmoduler" föreslår jag i likhet med många
befintliga översättningar.


> " -a ignorerar missade alarm sen senaste gången programmet kördes.\n"
> " -A ignorera alla alarm, gånga och kommande.\n"

gångNa


> " PILOTPORT och PILOTRATE är system variabler som bestämmer vilken\n"

Särskrivning! Dessutom översätter vi "environment variables" med
"miljövariabler".


> #: jpilot.c:492
> #, fuzzy
> msgid "There is no import support for this conduit."
> msgstr "Det finns inget importstöd för detta tillägg."

Varför är denna luddig?


> #: jpilot.c:534
> #, fuzzy
> msgid "There is no export support for this conduit."
> msgstr "Det finns inget skrivastöd för detta tillägg."

"exportstöd" föreslår jag.


> #. -------------------------------------------
> #: jpilot.c:871
> #, c-format
> msgid ""
> "%s was written by\n"
> "Judd Montgomery (c) 1999-2001.\n"
> "judd@jpilot.org\n"
> "http://jpilot.org\n"
> msgstr ""
> "%s är skriven av\n"
> "Judd Montgomery (c) 1999-2001.\n"
> "judd@jpilot.org\n"
> "http://jpilot.org\n"

Riktigt copyrighttecken: ©


> #: jpilot.c:971
> #, fuzzy
> msgid "/File/Import"
> msgstr "/Arkiv/Skriv ut"

"/Arkiv/Import" föreslår jag. Och att den avluddifieras efter den
ändringen.

 
> #: jpilot.c:972
> #, fuzzy
> msgid "/File/Export"
> msgstr "/Arkiv/Skriv ut"

"/Arkiv/Export" föreslår jag.


> #: jpilot.c:974
> msgid "/File/_Print"
> msgstr "/Arkiv/Skriv ut"

"/Arkiv/Skriv _ut" föreslår jag.


> #: jpilot.c:976
> msgid "/File/Restore Handheld"
> msgstr "/Arkiv/Återställ Handdatorn"

Litet h.


> #: jpilot.c:980
> msgid "/View/Hide-Show Private Records"
> msgstr "/Visa/Göm-Visa privata poster"

"Göm" -> "Dölj"


> #: jpilot.c:983
> msgid "/View/Todos"
> msgstr "/Visa/Att-göra lista"

"Att göra-listor" föreslår jag.


> #: jpilot.c:985 jpilot.c:1061
> msgid "/Plugins"
> msgstr "/Tillägg"

Inte "/Insticksmoduler" som vi använder i andra översättningar?
Förekommer på fler ställen i po-filen.


> #. Create "Backup" button in left column
> #: jpilot.c:1736
> msgid "Backup"
> msgstr "Ta backup"

"Ta säkerhetskopia" föreslår jag.


> #: jpilot.c:1744
> msgid ""
> "Sync your palm to the desktop\n"
> "and then do a backup"
> msgstr ""
> "Synkronisera din palm med datorn\n"
> "gör sedan en backup"

"...och gör sedan en säkerhetskopia" föreslår jag. Glöm inte "och".


> #: jpilot.c:1829
> msgid "ToDo List"
> msgstr "Att-göra lista"

"Att göra-lista" föreslår jag.


> #: memo_gui.c:352
> msgid "File doesn't appear to be memopad.dat format\n"
> msgstr "Filen verkar inte vara i memopad.dat format\n"

Enligt tidigare kommentar om liknande meddelande.


> #: monthview_gui.c:382
> msgid "Monthly View"
> msgstr "Månatlig Överblick"

"Månadsvisning"? Inget stort Ö i alla fall.


> #: password.c:241
> msgid "Palm Password"
> msgstr "Palm lösenord"

Särskrivning. Byt ut blanksteget mot bindestreck.


> #. Label
> #: password.c:263
> msgid "Enter PalmOS Password"
> msgstr "Skriv PalmOS lösenord"

Dito. "PalmOS-lösenord".


> #: prefs_gui.c:329
> msgid "Locale"
> msgstr "Lokalt"

Nä, snarare "lokal".


> #: prefs_gui.c:335
> msgid "Conduits"
> msgstr "Tillägg"

Huh, det här blev rörigt. "Conduits" kallar du för "Tillägg", då kan
inte gärna "Plugins" översättas med samma sak. Jag föreslår
"Insticksmoduler" för "Plugins".


> #  Lite svårt att översätta, hjälp kan behövas.
> #. Character Set
> #: prefs_gui.c:346
> msgid "Character Set "
> msgstr "Karaktärsuppsättning"

Haha! :)
Nä, snarare "Teckentabell ". Ordet karaktär har lite annan betydelse på
svenska.


> #. Shortdate
> #: prefs_gui.c:359
> msgid "Short date format "
> msgstr "Kort datum format "

Särskrivning. "Datumformat".


> #. Longdate
> #: prefs_gui.c:372
> msgid "Long date format "
> msgstr "Långt datum format "

Dito.


> #. GTK colors file
> #: prefs_gui.c:420
> msgid "My GTK colors file is "
> msgstr "Min GTK-Färgfil är "

Litet f.


> #. Port
> #: prefs_gui.c:434
> msgid "Serial Port (/dev/ttyS0, /dev/pilot)"
> msgstr "Seriell port (/dev/ttyS0, /dev/pilot)"

Eller kanske "Serieport".


> #. Number of backups
> #: prefs_gui.c:462
> msgid "Number of backups to be archived"
> msgstr "Antal backupper som skall arkiveras?"

Usch! "Säkerhetskopior". Inget frågetecken.


> #: prefs_gui.c:478
> msgid "Show deleted records (default NO)"
> msgstr "Visa raderade poster? (Standard: Nej)"

Jag föreslår "borttagna". Inget frågetecken. Inget stort S i standard
heller tycker jag.


> #: prefs_gui.c:491
> msgid "Show modified deleted records (default NO)"
> msgstr "Visa modifierade raderade poster? (Standard: Nej)"

Dito.


> #: prefs_gui.c:505
> msgid "Highlight calendar days with appointments"
> msgstr "Markera kalenderdagar med händelser"

Möten väl?


> #: prefs_gui.c:518
> msgid "Use DateBk3/4 note tags"
> msgstr "Använd DateBk3/4 anteckningstaggar"

Särskrivning. "DateBk3/4-anteckningstaggar".


> #: prefs_gui.c:532
> msgid "Sync datebook"
> msgstr "Synkronisera "

"Synkronisera kalender" väl?


> #: prefs_gui.c:544
> msgid "Sync address"
> msgstr "Synkronisera adresser"

Singular!


> #: prefs_gui.c:556
> msgid "Sync todo"
> msgstr "Synkronisera att-göra"

Jag skulle skrivit ut "att göra-lista".


> #: prefs_gui.c:568
> msgid "Sync memo"
> msgstr "Synkronisera "

"Synkronisera minnesanteckning" väl? Eller vad översatte du "memo" med
på andra ställen?


> #: prefs_gui.c:622
> msgid "Open alarm windows for appointment reminders"
> msgstr "Öppna alarmfönster för mötes påminnelser"

Särskrivning! "Mötespåminnelser".


> #: prefs_gui.c:634
> msgid "Execute this command"
> msgstr "Kör det här kommandot"

Kanske "detta kommando". Smaksak.


> #. Shell warning
> #: prefs_gui.c:645
> msgid "WARNING: executing arbitrary shell commands can be dangerous!!!"
> msgstr "VARNING: att köra skal kommandon kan vara farligt"

Särskrivning. "skalkommandon". Och åtminstone ett utropstecken kan du
väl kosta på dig?


> #: prefs_gui.c:653
> msgid "Alarm Command"
> msgstr "Alarm Kommando"

Ick! Särskrivning!


> #: prefs_gui.c:663
> msgid "%t is replaced with the alarm time"
> msgstr "%t är ersatt med alarm tiden"

Dito med särskrivning. "är ersatt" -> "ersätts" skulle jag föreslå.


> #: prefs_gui.c:667
> #, c-format
> msgid "%d is replaced with the alarm date"
> msgstr "%d är ersatt med alarm datumet"

Dito.


> #: prefs_gui.c:672
> msgid "%D is replaced with the alarm description"
> msgstr "%D är ersatt med alarm beskrivningen"

Dito.


> #: prefs_gui.c:676
> msgid "%N is replaced with the alarm note"
> msgstr "%N är ersatt med alarm anteckningen"

Dito.


> #: print_gui.c:175
> msgid "Print Options"
> msgstr "Skrivarinställningar"

Eller kanske snarare "Utskriftsinställningar".


> #: restore_gui.c:162
> msgid "1. Choose all the applications you wish to restore.  The default is 
> all."
> msgstr "1. Välj alla applikationer du vill återställa. Standard är att 
> återställa alla."

"applications" brukar vi översätta med "tillämpningar" eller helt enkelt
"program". Jag brukar använda det senare.


> #: restore_gui.c:168
> #, fuzzy
> msgid "3. Press the OK button."
> msgstr "Tryck på HotSync-knappen nu\n"

Varför är denna luddig? Du har glömt "3.", pubkt på slutet och att ta
bort radbrytningen.


> #: restore_gui.c:171
> msgid "This will overwrite data that is currently on the handheld."
> msgstr "Det här kommer att skriva över all data som just nu finns på 
> handdatorn"

Glömt punkt på slutet. Det står inget om *all* data i originalet.


> #: restore_gui.c:192
> #, fuzzy
> msgid "User Name"
> msgstr "Användarnamn"

Varför är denna luddig?


> #: search_gui.c:547
> msgid "Case Sensitive"
> msgstr "Skilj gemener/versaler"

Jag skulle vilja ha in ett "på": "Skilj på..."


> #: sync.c:739 sync.c:2199
> #, fuzzy, c-format
> msgid "Syncing %s\n"
> msgstr "Synkroniserar %s\n"

Varför är denna luddig?


> #: sync.c:746 sync.c:1746 sync.c:2206
> #, fuzzy, c-format
> msgid "Wrote an %s record."
> msgstr "Skriv ut alla poster"

Varför är denna luddig? Du har glömt uppdatera meddelandet.


> #: sync.c:748 sync.c:1748 sync.c:2208
> #, c-format
> msgid "Writing an %s record failed."
> msgstr "Skrivandet av en %s post misslyckades."

Vad blir %s här? "%s post" lutar åt en särskrivning. Borde vara
"%s-post" om det sätts samman med en förkortning eller engelsk term.


> #: sync.c:750 sync.c:1750 sync.c:2210
> #, c-format
> msgid "Deleting an %s record failed."
> msgstr "Borttagandet av en %s post misslyckades."

Dito.


> #: sync.c:752 sync.c:1752 sync.c:2212
> #, c-format
> msgid "Deleted an %s record."
> msgstr "Tog bort en %s post."

Dito.


> #: sync.c:755 sync.c:1755 sync.c:2215
> #, fuzzy, c-format
> msgid "Wrote a %s record."
> msgstr "Skrev en %s post."

Dito. Och varför är den luddig?


> #: sync.c:757 sync.c:1757 sync.c:2217
> #, c-format
> msgid "Writing a %s record failed."
> msgstr "Skrivandet av en %s post misslyckades."

Samma sak om det där med "%s post".


> #: sync.c:759 sync.c:1759 sync.c:2219
> #, c-format
> msgid "Deleting a %s record failed."
> msgstr "Borttagandet av en %s post misslyckades."

Dito.


> #: sync.c:761 sync.c:1761 sync.c:2221
> #, fuzzy, c-format
> msgid "Deleted a %s record."
> msgstr "Tog bort %s av %s poster."

Varför är denna luddig och inte uppdaterad?


> #: sync.c:795 sync.c:1781
> msgid "PC file corrupt?\n"
> msgstr "PC fil korrupt?\n"

Särskrivning!


> #: sync.c:832 sync.c:887 sync.c:897 sync.c:1829 sync.c:1849 sync.c:1888
> #: sync.c:1898
> msgid "fseek failed - fatal error\n"
> msgstr "fseek misslyckades - fatalt fel\n"

"fatal" brukar vi översätta med "ödesdigert".


> #: sync.c:977 sync.c:1315
> #, fuzzy, c-format
> msgid "%s (Creator ID '%s') is up to date, fetch skipped.\n"
> msgstr "%s är redan uppdaterad, hoppar över nerladdning\n"

Varför är denna luddig och inte uppdaterad?


> #: sync.c:981 sync.c:1319
> #, fuzzy, c-format
> msgid "Fetching '%s' (Creator ID '%s')... "
> msgstr "Laddar new '%s'... "

Dito.


> #: sync.c:1232
> #, c-format
> msgid "Skipping %s (Creator ID '%s')\n"
> msgstr "Skippar %s\n"

Sista delen har du glömt översätta. "to skip" brukar vi översätta med
"att hoppa över".


> #: sync.c:1382
> #, fuzzy, c-format
> msgid "Installing %s "
> msgstr "Installerar %s... "

Varför är denna luddig och inte uppdaterad?


> #: sync.c:1385
> #, c-format
> msgid "\nUnable to open '%s'!\n"
> msgstr "\nKan inte öppna '%s'!\n"

'' brukar vi byta ut mot \"\" på svenska, dvs riktiga dubbla
citattecken.


> #: sync.c:1395
> #, c-format
> msgid "(Creator ID is '%s')..."
> msgstr "(Skapar ID är '%s')..."

Särskrivning; "Skapar-ID" föreslår jag.


> #: sync.c:1436
> #, c-format
> msgid "Install %s failed"
> msgstr "Installering av %s misslyckad"

misslyckadES tycker jag.


> #: sync.c:1441
> #, fuzzy
> msgid "Failed.\n"
> msgstr "Misslyckades.\n"

Varför är denna luddig?


> #. the space after the %s is a hack, the last char gets cut off
> #: sync.c:1447
> #, c-format
> msgid "Installed %s "
> msgstr "Har installerat %s "

Inte "Installerade %s "?


> #: sync.c:1472
> #, fuzzy
> msgid "Cannot open jpilot_to_install file\n"
> msgstr "Kan inte öppna jpilot_to_install filen\n"

Om det är en typ av fil som öppnas så är det en särskrivning:
"jpilot_to_install-filen". Glöm inte avluddifiera efter det att du
uppdaterat.


> #: sync.c:1478
> #, fuzzy
> msgid "Cannot open jpilot_to_install.tmp file\n"
> msgstr "Kan inte öppna jpilot_to_install.tmp filen\n"

Dito.


> #: todo_gui.c:489
> msgid "File doesn't appear to be todo.dat format\n"
> msgstr "Filen verkar inte var i todo.dat format\n"

Särskrivning: "todo.dat-format".


> #: todo_gui.c:1244
> msgid "No date"
> msgstr "Inget förfallodatum"

"Inget datum" väl?


> #. The hide completed check box
> #: todo_gui.c:1519
> msgid "Hide Completed ToDos"
> msgstr "Göm avklarade attgöra poster?"

"Dölj avklarade att göra-poster" förslår jag. Inget frågetecken.


> #: utils.c:1013
> msgid "Do you want to save the changes to this record?"
> msgstr "Vill du spara ändringarna i den här posten?"
> 
> #: utils.c:1018
> #, fuzzy
> msgid "Save New Record?"
> msgstr "Spara den nya posten?"

Varför är denna luddig och inte uppdaterad?


> #: utils.c:1347
> msgid "Couldn't find empty DB file.\n"
> msgstr "Kunde inte hitta en tom DB fil.\n"

Särskrivning. "DB" brukar jag skriva ut (om det då inte rör sig om
namnet IBM DB): "databasfil".


> #: utils.c:1348
> #, fuzzy
> msgid "jpilot may not be installed.\n"
> msgstr "jpilot är kanske inte installerat\n"

Varför är denna luddig och inte uppdaterad? Glöm inte punkten på slutet.


> #: utils.c:2043
> msgid "PC ID is 0.\n"
> msgstr "PC ID är 0.\n"

PC-ID?


> #: utils.c:2044
> #, fuzzy, c-format
> msgid "I generated a new PC ID.  It is %lu\n"
> msgstr "Ett nytt PC ID genererat.  Det är %lu\n"

Dito. Du har bytt stil gentemot originalet. Var det meningen? Jag
förslår "Jag genererade ett nytt PC-ID. Det är %lu\n".


> #: Expense/expense.c:327
> msgid "Expense"
> msgstr "Expense"

Inte "Utgift"? Eller är det ett programnamn?


> #: Expense/expense.c:338
> #, fuzzy
> msgid "About Expense"
> msgstr "Om Expense"

Varför är denna luddig?


> #: Expense/expense.c:369 Expense/expense.c:1032
> #, fuzzy
> msgid "Dinner"
> msgstr "Middag"

Dito.


> #: Expense/expense.c:379 Expense/expense.c:1037
> #, fuzzy
> msgid "Hotel"
> msgstr "Hotell"

Dito.


> #: Expense/expense.c:383 Expense/expense.c:1039
> #, fuzzy
> msgid "Laundry"
> msgstr "Tvätt"

Dito.


> #: Expense/expense.c:395 Expense/expense.c:1045
> #, fuzzy
> msgid "Parking"
> msgstr "Parkering"

Dito.


> #: Expense/expense.c:401 Expense/expense.c:1048
> #, fuzzy
> msgid "Subway"
> msgstr "Tunnelbana"

Dito.


> #: Expense/expense.c:413 Expense/expense.c:1054
> #, fuzzy
> msgid "Train"
> msgstr "Träna"

Varför är denna luddig och inte uppdaterad?


> #: Expense/expense.c:1336
> #, fuzzy
> msgid "Amount: "
> msgstr "Mängd: "

"Summa" kanske? Varför är den inte uppdaterad?


> #: Expense/expense.c:1345
> #, fuzzy
> msgid "Vendor: "
> msgstr "Försäljare: "

Varför är denna luddig?


> #: Expense/expense.c:1354
> #, fuzzy
> msgid "City: "
> msgstr "Stad: "

Dito.


> #. Label
> #: KeyRing/keyring.c:1080
> msgid "Enter KeyRing Password"
> msgstr "Skriv KeyRing lösenord"

Särskrivning! "Ange KeyRing-lösenord" föreslår jag.


> #: KeyRing/keyring.c:1198
> msgid "Account"
> msgstr "Användarnamn"

Nej, "Konto" är det väl?


> #. name Entry
> #: KeyRing/keyring.c:1355
> #, fuzzy
> msgid "name: "
> msgstr "namn: "

Varför är denna luddig?


> #. account Entry
> #: KeyRing/keyring.c:1362
> msgid "account: "
> msgstr "användarnamn: "

"konto: " är det väl?

Bra jobbat! Det är en stor översättning, så det är mycket jobb kan jag
tänka mig.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.