Re: jpilot.0.99.2

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_linux.se)
Datum: 2002-10-05 07:45:32

Hej Johan!

Här kommer mina kommentarer. Generellt sett vore det intressant att 
fråga sig om inte aktivitet är ett bättre ord än händelse? Det passar ju 
på de oftast inlagda sakerna, möten, bokningar, handlande etc, men 
samtidigt är t ex födelsedagar snarare en händelse.
Min gissning är ändå att det är flest aktiviter man har inlagda i sin 
handdator — det är iaf sant för mig, som ändå inte är en otroligt flitig 
användare av den. För företagare som schemalägger hela veckor tror jag 
det är "ännu sannare".

Ok, nog om det. Här är kortare kommentarer.

Johan Hilding wrote, On 2002-10-04 19:56:

>#: address.c:239 datebook.c:217 memo.c:145 todo.c:253
>msgid "error"
>msgstr "error"
> 
>
kanske fel?

>#: address_gui.c:361 datebook_gui.c:331 memo_gui.c:240 todo_gui.c:372
>#, fuzzy, c-format
>msgid "Could not open file %s\n"
>msgstr "Kan inte öppna loggfil\n"
> 
>
Antar att du är säker på att det är loggfil som öppnas på samtliga 
ställen i c-filerna ovan?

>#: address_gui.c:570 datebook_gui.c:630 memo_gui.c:478 todo_gui.c:608
>msgid "Overwrite File?"
>msgstr "Skriv över filen?"
> 
>
Kanske [Vill du [att jag ska]] "Skriva över filen?"

>#: address_gui.c:571 datebook_gui.c:631 memo_gui.c:479 todo_gui.c:609
>msgid "Overwrite File"
>msgstr "Skriv över filen"
> 
>
Samma här.

>#: address_gui.c:1666
>msgid "Quick Find"
>msgstr "Snabb sök"
> 
>
Hmm, antingen "Snabb sökning" eller "Snabbsök" föreslås.

>#. Page 2
>#: address_gui.c:1756
>msgid "Address"
>msgstr "Adresser"
> 
>
Antar att du är säker på pluralformen här också?

>#: alarms.c:513
>msgid "Past Appointment"
>msgstr "Förbi möte"
> 
>
Den här verkar konstig. "Efter möte" kan jag tänka mig, men jag vet inte 
när jag skulle säga/skriva förbi möte.

>#: alarms.c:516
>msgid "Postponed Appointment"
>msgstr "Framflyttat möte"
> 
>
Fast, det kan tolkas som att man flyttat det framåt i tiden, medan 
postponed betyder just motsatsen.
Senarelagt eller uppskjutet möte föreslår jag.

># These days of the week are put in the buttons above the calendar and
># the little buttons in the repeat weekly window.
># They should be one letter if possible. The English ones get truncated to
># one letter.
> 
>
Du kanske skulle ange dem med en bokstav där det är möjligt (om det nu 
är riktigt trångt)?

>msgstr "Sö" -> "S"
>msgstr "Må" -> "M"
>msgstr "Ti" -> "Ti"
>msgstr "On" -> "O"
>msgstr "To" -> "To
>msgstr "Fr" -> "F"
>msgstr "Lö" -> "L"
> 
>

>#: datebook_gui.c:519
>msgid "File doesn't appear to be datebook.dat format\n"
>msgstr "Filen verkar inte vara i datebook.dat format\n"
> 
>
Om du översatte "address.dat" till adress.dat kanske du borde översätta 
detta filnamn också (eller inget av dem)?

>#. Label for instructions
>#: datebook_gui.c:855
>msgid "Export All Datebook Records"
>msgstr "Exportera alla "
> 
>
(kalender-)poster?

>#: datebook_gui.c:1185
>#, fuzzy
>msgid "Begin On Date"
>msgstr "Börjar på datum: "
> 
>
Hmm, fast här borde det inte vara något kolon, eller något börjar heller!
Kanske passar "startdatum"?

>#: datebook_gui.c:1190
>msgid "End On Date"
>msgstr "Slutar på datum"
> 
>
och "slutdatum"?

>#: datebook_gui.c:1295
>msgid "4th"
>msgstr "4.e"
> 
>
Fast, "4:e" brukar vi väl skriva på svenska?

>#. ---------------------------
>#: datebook_gui.c:1317
>msgid ""
>"This is a repeating event.\n"
>"Do you want to apply these\n"
>"changes to just the CURRENT\n"
>"event, or ALL of the\n"
>"occurrences of this event?"
>msgstr ""
>"Detta är en återkommande händelse.\n"
>"Vill du att ändringarna ska gälla alla\n"
>"händelser, eller bara den här händelsen?"
> 
>
Hmm, här finns utrymme för missförstånd, plus att ordningen är bakvänd 
också. (Iofs så skall knapparna som svarsalternativ vara "All", 
"Current" och "Cancel" — ja, jag har en Visor som borde kunna synka med 
jpilot — så det bör nog inte vara något problem.)
Jag föreslår dock att sista raden ändras till
"endast den AKTUELLA händelsen,"
"eller ALLA förekomster av denna händelse?"

>#: datebook_gui.c:1323
>msgid "Current"
>msgstr "Aktuell"
> 
>
Här skulle det därför kunna vara [den] Aktuella [händelsen].

>#: datebook_gui.c:1771
>#, c-format
>msgid "You cannot have an appointment that repeats every %d %s(s)\n"
>msgstr "Du kan inte ha ett möte som repeteras varje %d %s\n"
> 
>
Fast det borde kanske vara återkommer istället för repeteras (som du 
skrivit tidigare).
En (%s) har försvunnit här också!

>#: datebook_gui.c:1780
>msgid "You can not have a weekly repeating appointment that doesn't repeat on 
>any day of the week.\n"
>msgstr "Du kan inte ha ett möte med veckovis upprepning som inte upprepas på 
>någon veckodag.\n"
> 
>
Kanske "Du kan inte ha ett möte som återkommer veckovis, som inte 
återkommer på någon veckodag."?
Nej, hmm, det här var klurigare.

>#. The No due date check box
>#: datebook_gui.c:2299 datebook_gui.c:3595 datebook_gui.c:3625
>#: datebook_gui.c:3681 datebook_gui.c:3730 todo_gui.c:120 todo_gui.c:1651
>msgid "No Date"
>msgstr "Inget Förfallodatum"
> 
>
Tidigare har du inte haft stor initialbokstav i varje ord i rubriker...

>#: datebook_gui.c:3178
>msgid "RTh"
>msgstr "RTh"
> 
>
Ok, vad är detta?

>#. Make Category button
>#: datebook_gui.c:3276
>msgid "Cats"
>msgstr "Kataloger"
> 
>
Mnja, "Kategorier" snarare.

>#. no repeat page for notebook
>#: datebook_gui.c:3569
>msgid "This event will not repeat"
>msgstr "Denna händelse kommer inte upprepas"
> 
>
Återkommer låter ju trevligare...

>#: datebook_gui.c:3579 datebook_gui.c:3611 datebook_gui.c:3667
>#: datebook_gui.c:3714
>msgid "Frequency is Every"
>msgstr "Upprepning varje"
> 
>
"Återkommer varje"

>#. checkbutton
>#: datebook_gui.c:3587 datebook_gui.c:3619 datebook_gui.c:3675
>#: datebook_gui.c:3722
>msgid "End on"
>msgstr "Slutar på"
> 
>
eller "Sluta på"

>#: datebook_gui.c:3632
>msgid "Repeat on Days:"
>msgstr "Upprepning på följande dagar:"
> 
>
Föreslår "Återkommer följande dagar:"

>#: datebook_gui.c:3689
>msgid "Repeat by:"
>msgstr "Upprepa på:"
> 
>
Föreslår "Återkommer varje" [vecka, månad, år, ... ]

>#: datebook_gui.c:3719
>msgid "Year(s)"
>msgstr "År(e)"
> 
>
Hehehe. Skippa en parentes där kanske?

>#: export_gui.c:113
>msgid "File Browser"
>msgstr "Fil bläddrare"
> 
>
Sär skrivning.

>#. Label for instructions
>#: export_gui.c:264
>msgid "Select records to be exported"
>msgstr "Välj poster som ska exporteras"
>
>#: export_gui.c:266
>msgid "Use Ctrl and Shift Keys"
>msgstr "Använd Ctrl och Shift knapparna"
> 
>
"Använd Ctrl- och Shift-knapparna"

>#: import_gui.c:300 install_gui.c:269
>msgid "To change to a hidden directory type it below and hit TAB"
>msgstr "För att flytta till ett gömt bibliotek skriv det nedan och tryck TAB"
> 
>
Fast hidden brukar vi översätta dolt (efter som man bara inte vill visa 
det, men det skall gå att hitta).
Föreslår "För att flytta till ett dolt bibliotek, skriv in det nedan och 
tryck TAB"

>#: import_gui.c:326
>msgid "Import File Type"
>msgstr "Importera filtyper"
> 
>
Fast det kanske handlar om filtypen på den fil som man är på väg att 
importera?
T ex "Importfiltyp"
(Det skall iaf inte vara plural.)

>#: jpilot.c:88
><klipp>
>" -a ignorerar missade alarm sen senaste gången programmet kördes.\n"
>
sen kanske skall bytas ut mot sedan?

>" -A ignorera alla alarm, gånga och kommande.\n"
>
gånga -> gångna
passerade eller missade kanske passar bättre?

>" PILOTPORT och PILOTRATE är system variabler som bestämmer vilken\n"
>" port som ska synkroniseras och i vilken hastighet.\n"
>
system variabler -> miljövariabler (?)
Föreslår "port som synkronisering skall ske över och med vilken 
hastighet.\n"

>#: jpilot.c:534
>#, fuzzy
>msgid "There is no export support for this conduit."
>msgstr "Det finns inget skrivastöd för detta tillägg."
> 
>
skrivastöd? :)

>#. -------------------------------------------
>#: jpilot.c:871
>#, c-format
>msgid ""
>"%s was written by\n"
>"Judd Montgomery (c) 1999-2001.\n"
>"judd@jpilot.org\n"
>"http://jpilot.org\n"
>msgstr ""
>"%s är skriven av\n"
>"Judd Montgomery (c) 1999-2001.\n"
>"judd@jpilot.org\n"
>"http://jpilot.org\n"
> 
>
Föreslår:
skriven -> skrivet [programmet]
(c) -> ©

>#: jpilot.c:971
>#, fuzzy
>msgid "/File/Import"
>msgstr "/Arkiv/Skriv ut"
> 
>
Mnja, Importera låter mer logiskt men det kanske inte alls är bättre?

>#: jpilot.c:972
>#, fuzzy
>msgid "/File/Export"
>msgstr "/Arkiv/Skriv ut"
> 
>
Exportera, med kommentar enl ovan.

>#: jpilot.c:976
>msgid "/File/Restore Handheld"
>msgstr "/Arkiv/Återställ Handdatorn"
> 
>
Handdatorn -> handdatorn

>#: jpilot.c:980
>msgid "/View/Hide-Show Private Records"
>msgstr "/Visa/Göm-Visa privata poster"
>
Göm -> Dölj

>#: jpilot.c:983
>msgid "/View/Todos"
>msgstr "/Visa/Att-göra lista"
> 
>
Snarare "Att göra-lista"

>#. Create "Sync" button
>#: jpilot.c:1725
>msgid "Sync"
>msgstr "Synkronisera"
> 
>
Kanske "Synka". (Det står ju trots allt inte synchronize, utan en 
förkortning.) (Detta står någon annan stans också, men då tänkte jag 
inte på det...)

>#: jpilot.c:1732
>msgid "Sync your palm to the desktop"
>msgstr "Synkronisera din palm med datorn"
> 
>
motsv.
Här borde det påpekas för upphovsmännen att andra handdatorer än Palm:ar 
kan synkas med jPilot. (Det borde stå handheld istället tycker jag.)

>#: jpilot.c:1744
>msgid ""
>"Sync your palm to the desktop\n"
>"and then do a backup"
>msgstr ""
>"Synkronisera din palm med datorn\n"
>"gör sedan en backup"
> 
>
Dito.
Dito.

>#: jpilot.c:1829
>msgid "ToDo List"
>msgstr "Att-göra lista"
> 
>
Föreslår "Att göra-lista"

>#: jpilot.c:1831
>msgid "Memo Pad"
>msgstr "Anteckningar"
> 
>
Föreslår "Anteckningsblock"

>#: monthview_gui.c:382
>msgid "Monthly View"
>msgstr "Månatlig Överblick"
> 
>
"Månadsvy" tror jag passar bättre, det är en månads 
aktiviteter/händelser man ser.

>#: password.c:241
>msgid "Palm Password"
>msgstr "Palm lösenord"
> 
>
Grr, jag vill ha "Visorlösenord" :)
Sär skrivning iaf (kanske bindestreck).

>#. Label
>#: password.c:263
>msgid "Enter PalmOS Password"
>msgstr "Skriv PalmOS lösenord"
> 
>
Bindestreck eller skriv ihop.

>#: prefs_gui.c:329
>msgid "Locale"
>msgstr "Lokalt"
> 
>
Fast jag tror man menar "Lokal" här (t ex sv_SE).

># Lite svårt att översätta, hjälp kan behövas.
>#. Character Set
>#: prefs_gui.c:346
>msgid "Character Set "
>msgstr "Karaktärsuppsättning"
> 
>
Teckenuppsättning.

>#. Shortdate
>#: prefs_gui.c:359
>msgid "Short date format "
>msgstr "Kort datum format "
> 
>
"Kort datumformat"

>#. Longdate
>#: prefs_gui.c:372
>msgid "Long date format "
>msgstr "Långt datum format "
> 
>
"Lång datumformat"

>#. GTK colors file
>#: prefs_gui.c:420
>msgid "My GTK colors file is "
>msgstr "Min GTK-Färgfil är "
> 
>
Jag ser gärna "GTK-färgfil".

>#: prefs_gui.c:505
>msgid "Highlight calendar days with appointments"
>msgstr "Markera kalenderdagar med händelser"
> 
>
Kanske "med möten"

>#: prefs_gui.c:532
>msgid "Sync datebook"
>msgstr "Synkronisera "
>
>#: prefs_gui.c:544
>msgid "Sync address"
>msgstr "Synkronisera adresser"
>
>#: prefs_gui.c:556
>msgid "Sync todo"
>msgstr "Synkronisera att-göra"
>
>#: prefs_gui.c:568
>msgid "Sync memo"
>msgstr "Synkronisera "
>
>#: prefs_gui.c:580
>msgid "Sync memo32 (pedit32)"
>msgstr "Synkronisera memo32 (pedit32)"
> 
>
"Synka x"

>#: prefs_gui.c:622
>msgid "Open alarm windows for appointment reminders"
>msgstr "Öppna alarmfönster för mötes påminnelser"
>
mötespåminnelser

>#. Shell warning
>#: prefs_gui.c:645
>msgid "WARNING: executing arbitrary shell commands can be dangerous!!!"
>msgstr "VARNING: att köra skal kommandon kan vara farligt"
> 
>
skalkommandon

>#: prefs_gui.c:653
>msgid "Alarm Command"
>msgstr "Alarm Kommando"
> 
>
Alarmkommando

>#: prefs_gui.c:663
>msgid "%t is replaced with the alarm time"
>msgstr "%t är ersatt med alarm tiden"
> 
>
alarmtiden
Dessutom tror jag man menar att "%t ersätts med alarmtiden"

>#: prefs_gui.c:667
>#, c-format
>msgid "%d is replaced with the alarm date"
>msgstr "%d är ersatt med alarm datumet"
> 
>
alarmdatumet
dito

>#: prefs_gui.c:672
>msgid "%D is replaced with the alarm description"
>msgstr "%D är ersatt med alarm beskrivningen"
> 
>
alarmbeskrivningen
dito

>#: prefs_gui.c:676
>msgid "%N is replaced with the alarm note"
>msgstr "%N är ersatt med alarm anteckningen"
> 
>
alarmanteckningen
dito

>#: print_gui.c:190
>msgid "Paper Size"
>msgstr "Pappersstorlek"
> 
>
Ett s för mycket! :)

>#: print_gui.c:207
>msgid "Daily Printout"
>msgstr "Daglig utskrift"
> 
>
Kanske "Dag för dag-utskrift" eller Dagsutskrift?

>#: print_gui.c:213
>msgid "Weekly Printout"
>msgstr "Veckoutskrift"
>
>#: print_gui.c:219
>msgid "Monthly Printout"
>msgstr "Månatlig utskrift"
> 
>
eller Månadsutskrift?

>#. Print Command
>#: print_gui.c:316
>msgid "Print Command (e.g. lpr, or cat > file.ps)"
>msgstr "Utskriftskomando (tex. lpr, eller cat > fil.ps)"
> 
>
saknar ett m i kommando?

>#: restore_gui.c:168
>#, fuzzy
>msgid "3. Press the OK button."
>msgstr "Tryck på HotSync-knappen nu\n"
> 
>
Hehe, 3. fick inte vara med? ("nu\n" tycker jag du kan ta bort, om du 
inte är helt säker på att stegen visas först när de skall utföras, och 
inte tillsammans som en slags manual.)

>#: restore_gui.c:171
>msgid "This will overwrite data that is currently on the handheld."
>msgstr "Det här kommer att skriva över all data som just nu finns på 
>handdatorn"
> 
>
Fast "all data" framgår väl inte av engelskan?

>#: sync.c:446
>msgid "Check your serial port and settings\n"
>msgstr "Kontrollera din serieport och inställningarna\n"
> 
>
"och inställningar"

>#: sync.c:583
>msgid "Doing a fast sync.\n"
>msgstr "En snabb synkronisering utförs\n"
> 
>
En punkt har försvunnit.

>#: sync.c:601
>msgid "Doing a slow sync.\n"
>msgstr "En långsam synkronisering utförs\n"
> 
>
Här också.

>#: sync.c:746 sync.c:1746 sync.c:2206
>#, fuzzy, c-format
>msgid "Wrote an %s record."
>msgstr "Skriv ut alla poster"
> 
>
Hmm, snarare "Skrev en %s-post."

>#: sync.c:748 sync.c:1748 sync.c:2208
>#, c-format
>msgid "Writing an %s record failed."
>msgstr "Skrivandet av en %s post misslyckades."
> 
>
%s-post
Återkommer fem ggr till.

>#: sync.c:761 sync.c:1761 sync.c:2221
>#, fuzzy, c-format
>msgid "Deleted a %s record."
>msgstr "Tog bort %s av %s poster."
> 
>
%s-poster

>#: sync.c:781
>#, c-format
>msgid "number of records = %d\n"
>msgstr "antalet poster = %d\n"
> 
>
Jag hade föredragit obestämd form på antal.

>#: sync.c:795 sync.c:1781
>msgid "PC file corrupt?\n"
>msgstr "PC fil korrupt?\n"
> 
>
PC-fil

>#: sync.c:977 sync.c:1315
>#, fuzzy, c-format
>msgid "%s (Creator ID '%s') is up to date, fetch skipped.\n"
>msgstr "%s är redan uppdaterad, hoppar över nerladdning\n"
>
>#: sync.c:981 sync.c:1319
>#, fuzzy, c-format
>msgid "Fetching '%s' (Creator ID '%s')... "
>msgstr "Laddar new '%s'... "
> 
>
"Laddar ner" eller ned antar jag.
Det ser skumt ut at du hoppar över ett %s!

>#: sync.c:1232
>#, c-format
>msgid "Skipping %s (Creator ID '%s')\n"
>msgstr "Skippar %s\n"
> 
>
Här likaså.

>#: sync.c:1382
>#, fuzzy, c-format
>msgid "Installing %s "
>msgstr "Installerar %s... "
> 
>
Egna punkter?

>#: sync.c:1385
>#, c-format
>msgid "\nUnable to open '%s'!\n"
>msgstr "\nKan inte öppna '%s'!\n"
> 
>
Fast på svenska brukar vi använda dubbelfnuttar 
(citationstecken/citattecken):
"\nKan inte öppna \"%s\"!\n"
Detta gäller på ett flertal ställen.

>#: sync.c:1436
>#, c-format
>msgid "Install %s failed"
>msgstr "Installering av %s misslyckad"
> 
>
Kanske "misslyckades", jfr nedan?

>#: sync.c:1441
>#, fuzzy
>msgid "Failed.\n"
>msgstr "Misslyckades.\n"
>
>#. the space after the %s is a hack, the last char gets cut off
>#: sync.c:1447
>#, c-format
>msgid "Installed %s "
>msgstr "Har installerat %s "
> 
>
Eller bara "Installerade %s "

>#: sync.c:1472
>#, fuzzy
>msgid "Cannot open jpilot_to_install file\n"
>msgstr "Kan inte öppna jpilot_to_install filen\n"
>
>#: sync.c:1478
>#, fuzzy
>msgid "Cannot open jpilot_to_install.tmp file\n"
>msgstr "Kan inte öppna jpilot_to_install.tmp filen\n"
> 
>
bla-filen.

>#: todo_gui.c:489
>msgid "File doesn't appear to be todo.dat format\n"
>msgstr "Filen verkar inte var i todo.dat format\n"
> 
>
-format.

>#. The hide completed check box
>#: todo_gui.c:1519
>msgid "Hide Completed ToDos"
>msgstr "Göm avklarade attgöra poster?"
> 
>
Föreslår "att göra-poster"

>#: todo_gui.c:1537
>msgid "Due"
>msgstr "Förfallen"
>
>#. The completed check box
>#: todo_gui.c:1612
>msgid "Completed"
>msgstr "Avslutat"
> 
>
Avslutad (eller Förfallet)

>#: utils.c:1019
>msgid "Do you want to save this new record?"
>msgstr "Vill du spara den nya posten?"
> 
>
(eller "denna nya post" för att vara mer lik originalet)

>#: utils.c:1347
>msgid "Couldn't find empty DB file.\n"
>msgstr "Kunde inte hitta en tom DB fil.\n"
> 
>
-fil

>#: utils.c:1348
>#, fuzzy
>msgid "jpilot may not be installed.\n"
>msgstr "jpilot är kanske inte installerat\n"
> 
>
Här försvann en punkt.

>#: utils.c:2044
>#, fuzzy, c-format
>msgid "I generated a new PC ID. It is %lu\n"
>msgstr "Ett nytt PC ID genererat. Det är %lu\n"
> 
>
PC-ID

>#: weekview_gui.c:269
>msgid "Weekly View"
>msgstr "Veckoöverblick"
> 
>
eller "Veckovy"

>#: Expense/expense.c:327
>msgid "Expense"
>msgstr "Expense"
> 
>
"Utgifter"?

>#: Expense/expense.c:338
>#, fuzzy
>msgid "About Expense"
>msgstr "Om Expense"
> 
>
Här också isf.

>#: Expense/expense.c:365 Expense/expense.c:1030
>msgid "BusinessMeals"
>msgstr "Företagsluncher"
> 
>
eller "Företagsmåltider"

>#: Expense/expense.c:391 Expense/expense.c:1043
>msgid "Mileage"
>msgstr "Kostnad per mil"
> 
>
Jag tror inte mellanslag funkar så bra, "Milkostnad" är kanske bättre.

>#: Expense/expense.c:413 Expense/expense.c:1054
>#, fuzzy
>msgid "Train"
>msgstr "Träna"
> 
>
Snarare "Tåg" :)

>#: Expense/expense.c:427
>msgid "AmEx"
>msgstr "AmEx"
> 
>
Humm. Är detta motsvarighet för telegram?

>#. Label
>#: KeyRing/keyring.c:1080
>msgid "Enter KeyRing Password"
>msgstr "Skriv KeyRing lösenord"
> 
>
-lösenord

>#: KeyRing/keyring.c:1198
>msgid "Account"
>msgstr "Användarnamn"
> 
>
För "Konto" passar inte så bra här kanske?

>#. account Entry
>#: KeyRing/keyring.c:1362
>msgid "account: "
>msgstr "användarnamn: "
> 
>
dito


Så, sedan kommer ~-markerade meddelanden, men jag kommenterar dem också 
(inte så många).

>#~ msgid "Finished.\n"
>#~ msgstr "Färdig\n"
> 
>
Här saknas en punkt.

>#~ msgid "/_Help/About %s"
>#~ msgstr "/Hjälp/Om J-Pilot"
> 
>
Kanske "/_Hjälp/Om %s"

>#~ msgid "Hide this window"
>#~ msgstr "Göm detta fönster"
> 
>
Kanske "Dölj detta fönster."

Det blidde en del!

Hälsn,
Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.