Re: redhat-config-securitylevel (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-09-09 23:35:51

mån 2002-09-09 klockan 21.24 skrev Göran Uddeborg:
> > #: ../src/securitylevel.py:73
> > msgid "Trusted devices:"
> > msgstr "Pålitliga enheter:"
> 
> Egentligen snarare "betrodda".  Vi säger att vi litar på dem, inte att
> de faktiskt är pålitliga.

Men hörrudu... någon måtta får det väl faktiskt vara på hur många gånger
vi plockar fram gamla diskussioner på nytt och drar om samma
argumentering om och om igen. Sist vi återigen hade diskussionen om
"trusted" var i maj (se bifogat brev). Gillade du inte "pålitliga" då så
undrar jag varför du inte svarade då, istället för att återigen ta upp
samma diskussion (som jag trodde var lagd på hyllan) nu. Jag säger inte
att "pålitliga" är bättre eller sämre, men det var det vi bestämde oss
för vill jag minnas, och jag önskar inte att ha samma diskussioner om
samma termer med samma argumentation med jämna intervall i oändlighet.


Christian

attached mail follows:


mån 2002-05-13 klockan 17.30 skrev Fredrik Wendt:
> >>>>>#~ msgid ""
> >>>>>#~ "Kerberos is a trusted third-party authentication system which is commonly "
> >>>>>#~ "used in medium to large networks."
> >>>>>#~ msgstr ""
> >>>>>#~ "Kerberos är autentiseringssystem för betrodda tredjeparter som vanligen "
> >>>>>#~ "används i mellanstora till stora nätverk."
> >>>>
> >>>>Visserligen en fuzzy-markerad översättning, men jag tycker att "trusted" 
> >>>>skall översättas med pålitliga eller tillförlitliga. Betrodd känns mer 
> >>>>som att man tror på vad någon säger, vilket skulle kunna vara lögn. 
> >>>        
> >>>Men är det inte precis det som avses? Att jag anger någon som "trusted"
> >>>innebär ju att jag tror på denne, men denne behöver ju faktiskt inte
> >>>tala sanning...
> >>>
> >>>>Kanske även anförtrodda.
> >>>
> >>>Om jag ändrar denna måste jag även ändra en del andra översättningar.
> >>>Jag ser därför gärna mer diskussion kring detta. Vad tycker andra?
> >>
> >>Min första reaktion är att jag tycker som Christian.  Men eftersom det
> >>här meddelandet är föråldrat (inte fuzzy/luddigt), så tycker jag vi
> >>kan vänta med att fördjupa oss tills det behövs, om det gör det någon
> >>gång.
> >
> >Jag har för mig att det förekommer i fler översättningar, och då även på
> >ställen där det inte är föråldrat, utan verkligen används. Därför tycker
> >jag att nu är en tid så god som någon att ha en debatt om detta.
> >
> Japp. Vi diskuterade detta tidigare. Då godtogs mitt förslag om att ändra:

Okidok.


> >> >#: src/newt.c:355
> >> >msgid "Trusted Devices:"
> >> >msgstr "Betrodda enheter:"
> >>
> >> Hmm, vet inte om det är värt att nämna men betrodd låter som om man tror 
> >> på vad de säger (t ex en lögn eller saga). Orden "tillförlitliga" eller 
> >> "pålitliga" känns mer naturliga för mig i detta sammanhang (även 
> >> anförtrodda). (Detta återkommer på flera ställen.)
> >
> >"Pålitliga" får det bli. Tack!
> 
> Saxat från http://www.softwolves.pp.se/misc/arkiv/sv/10/5000.html
> 
> Mina argument kan kanske utökas med att man litar på dem innan de sagt 
> något och inte blir betrodda för vad de säger. (Skillnaden mellan "Jag 
> tror på vad du [än] kommer säga" och "Jag tror på vad du säger (eller 
> nyss har sagt)".)
> I ett vidare perspektiv handlar "trust" för mig om tillför- och 
> pålitlighet, inte på huruvida någon eller vad någon säger är "betrott".

Okej, jag ändrar. Tack!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/redhat/authconfig.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.