Re: redhat-switchmail (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-09-09 23:36:45

mån 2002-09-09 klockan 21.56 skrev Göran Uddeborg:
> > #: ../functions.py:59
> > msgid ""
> > "The Mail Transport Agent Switcher is a tool which enables users to easily "
> > "switch between various Mail Transport Agent that they have installed.\n"
> > "\n"
> > "Please choose your Mail transport agent."
> > msgstr ""
> > "Bytaren av e-posttransportagent är ett verktyg som låter användare enkelt "
> > "byta mellan diverse e-posttransportagenter som finns installerade.\n"
> > "\n"
> > "Välj din e-posttransportagent."
> 
> "diverse" på det sättet låter nästan lite nedsättande.  Jag tycker
> "olika" vore något bättre.

Jag instämmer helt och fullt. Tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-switchmail.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.