Re: redhat-menus (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-09-09 23:25:29

mån 2002-09-09 klockan 21.45 skrev Göran Uddeborg:
> > #: desktop-files/Accessibility.directory.in.h:1
> > #: desktop-files/gnome-accessibility.desktop.in.h:1
> > msgid "Accessibility"
> > msgstr "Tillgänglighet"
> > 
> > #: desktop-files/Accessibility.directory.in.h:2
> > msgid "Accessibility Settings"
> > msgstr "Tillgänglighetsinställningar"
> 
> > #: desktop-files/gnome-accessibility.desktop.in.h:2
> > msgid "Accessibility settings"
> > msgstr "Tillgänglighetsinställningar"
> 
> Jag tycker fortfarande "Handikapphjälpmedel" vore den bästa
> beskrivningen av vad det handlar om.
> 
> (Men det är ju en sådan där standardiserad rullstolssymbol bredvid, så
> folk förstår antagligen vad det handlar om trots(!) formuleringen. :-)

Du ger dig inte? Huvudanledningen till att "handikapphjälpmedel" är en
dålig formulering (förutom att "tillgänglighet" är det uttryck som
normalt används på svenska i facksammanhang, vilket jag fick bekräftat
så sent som idag i kursen rehabiliteringsteknik) är att det inte
nödvändigtvis handlar om handikapp. Alla funktionsnedsättningar är inte
handikapp och alla med någon nedsatt funktion som kräver någon form av
artefakt eller förbättrad konstruktion är inte handikappade. Folk som är
närsynta som jag, eller som är färgblinda, vänsterhänta eller har dåligt
lokalsinne, betraktar sällan sig själva som "handikappade".

Dessutom handlar tillgänglighet såväl som engelska accessibility om att
göra saker och funktioner tillgängligare för alla, inte bara för de som
har ett visst handikapp. En rullstolsramp eller automatisk dörröppnare,
för att ta ett exempel ur verkliga livet, är bra och praktiska både för
rullstolsburna och folk med kundvagnar och barnvagnar. På samma sätt har
fler än handikappade nytta av bra tangentbordsnavigering i datorprogram.
Pekplattan på bärbara datorer brukar exempelvis sällan vara lika
lättanvänd som en ordinär mus. På små tangentbord för bärbara datorer är
det dessutom sällan lätt att komma åt "udda" tangenter, så möjlighet att
styra dessa udda tangenter med sekventiella tryckningar av andra mer
lättåtkomliga tangenter är också praktiskt för de flesta. Det här är
bara ett par exempel där tillgänglighetsfunktionalitet kan vara
praktiskt för fler än bara handikappade.

Att därför kategoriskt avföra alla dessa funktioner och funktionalitet
som hjälpmedel endast för handikappade vinner ingen på. Dels stämmer det
dåligt med verkligheten, dessa inställningar används av fler än bara
"handikappade" i den bokstavliga meningen, och dels avskräcker det
troligtvis mer än hjälper personer som kan ha nytta av vissa
tillgänglighetsinställningar då de inte nödvändigtvis klassar sig själva
som "handikappade".


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.