redhat-config-securitylevel (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-09-09 21:24:05

Christian Rose writes:
> #: ../src/securitylevel.py:73
> msgid "Trusted devices:"
> msgstr "Pålitliga enheter:"

Egentligen snarare "betrodda".  Vi säger att vi litar på dem, inte att
de faktiskt är pålitliga.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.