redhat-switchmail (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-09-09 21:56:19

Christian Rose writes:
> #: ../functions.py:59
> msgid ""
> "The Mail Transport Agent Switcher is a tool which enables users to easily "
> "switch between various Mail Transport Agent that they have installed.\n"
> "\n"
> "Please choose your Mail transport agent."
> msgstr ""
> "Bytaren av e-posttransportagent är ett verktyg som låter användare enkelt "
> "byta mellan diverse e-posttransportagenter som finns installerade.\n"
> "\n"
> "Välj din e-posttransportagent."

"diverse" på det sättet låter nästan lite nedsättande.  Jag tycker
"olika" vore något bättre.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.