redhat-menus (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-09-09 21:45:48

Christian Rose writes:
> #: desktop-files/Accessibility.directory.in.h:1
> #: desktop-files/gnome-accessibility.desktop.in.h:1
> msgid "Accessibility"
> msgstr "Tillgänglighet"
> 
> #: desktop-files/Accessibility.directory.in.h:2
> msgid "Accessibility Settings"
> msgstr "Tillgänglighetsinställningar"

> #: desktop-files/gnome-accessibility.desktop.in.h:2
> msgid "Accessibility settings"
> msgstr "Tillgänglighetsinställningar"

Jag tycker fortfarande "Handikapphjälpmedel" vore den bästa
beskrivningen av vad det handlar om.

(Men det är ju en sådan där standardiserad rullstolssymbol bredvid, så
folk förstår antagligen vad det handlar om trots(!) formuleringen. :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.