redhat-menus (Red Hat)

FŲrfattare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-13 20:20:05

Här är en ny översättning, redhat-menus. Ta hemskt gärna en titt. Hela
filen finns även på http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-menus.sv.po.


Christian

# Swedish messages for redhat-menus.
# Copyright (C) 2002 Christian Rose
# This file is distributed under the same license as the redhat-menus package.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.5 2002/08/09 20:36:43 hp Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: redhat-menus\n"
"POT-Creation-Date: 2002-08-07 00:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2002-08-07 01:58+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: desktop-files/Accessibility.directory.in.h:1
#: desktop-files/gnome-accessibility.desktop.in.h:1
msgid "Accessibility"
msgstr "√Ötkomlighet"

#: desktop-files/Accessibility.directory.in.h:2
msgid "Accessibility Settings"
msgstr "Åtkomlighetsinställningar"

#: desktop-files/Accessories.directory.in.h:1
msgid "Accessories"
msgstr "Tillbehör"

#: desktop-files/Accessories.directory.in.h:2
msgid "Desktop accessories"
msgstr "Skrivbordstillbehör"

#: desktop-files/Advanced.directory.in.h:1
msgid "Advanced"
msgstr "Avancerat"

#: desktop-files/Advanced.directory.in.h:2
msgid "Advanced settings and preferences"
msgstr "Avancerade inställningar"

#: desktop-files/AllPrograms.directory.in.h:1
msgid "All Applications"
msgstr "Alla program"

#: desktop-files/Applications.directory.in.h:1
msgid "Applications"
msgstr "Program"

#: desktop-files/Development.directory.in.h:1
msgid "Programming"
msgstr "Programmering"

#: desktop-files/Development.directory.in.h:2
msgid "Tools for software development"
msgstr "Verktyg för programutveckling"

#: desktop-files/Games.directory.in.h:1
msgid "Games"
msgstr "Spel"

#: desktop-files/Games.directory.in.h:2
msgid "Games and amusements"
msgstr "Spel och underhållning"

#: desktop-files/Graphics.directory.in.h:1
msgid "Graphics"
msgstr "Grafik"

#: desktop-files/Graphics.directory.in.h:2
msgid "Graphics applications"
msgstr "Grafikprogram"

#: desktop-files/Internet.directory.in.h:1
msgid "Internet"
msgstr "Internet"

#: desktop-files/Internet.directory.in.h:2
msgid "Programs for Internet access such as web and email"
msgstr "Program för Internetåtkomst såsom webbläsare och e-post"

#: desktop-files/Multimedia.directory.in.h:1
msgid "Multimedia menu"
msgstr "Multimediameny"

#: desktop-files/Multimedia.directory.in.h:2
msgid "Sound & Video"
msgstr "Ljud och video"

#: desktop-files/Office.directory.in.h:1
msgid "Office"
msgstr "Kontor"

#: desktop-files/Office.directory.in.h:2
msgid "Office Applications"
msgstr "Kontorsprogram"

#: desktop-files/Other.directory.in.h:1
msgid "Applications that did not fit in other categories"
msgstr "Program som inte passade i några andra kategorier"

#: desktop-files/Other.directory.in.h:2
msgid "Other"
msgstr "√Ėvrigt"

#: desktop-files/Root.directory.in.h:1
msgid "Programs"
msgstr "Program"

#: desktop-files/Root.directory.in.h:2
msgid "Programs menu"
msgstr "Programmeny"

#: desktop-files/Sawfish.directory.in.h:1
msgid "Configure the Sawfish window manager"
msgstr "Konfigurera fönsterhanteraren Sawfish"

#: desktop-files/Sawfish.directory.in.h:2
msgid "Sawfish window manager"
msgstr "Fönsterhanteraren Sawfish"

#: desktop-files/ServerConfig.directory.in.h:1
msgid "Configure network services (web server, DNS server, etc.)"
msgstr "Konfigurera nätverkstjänster (webbserver, DNS-server, osv.)"

#: desktop-files/ServerConfig.directory.in.h:2
msgid "Server Settings"
msgstr "Serverinställningar"

#: desktop-files/System.directory.in.h:1
msgid "System Tools"
msgstr "Systemverktyg"

#: desktop-files/System.directory.in.h:2
msgid "System configuration and monitoring"
msgstr "Systemkonfigurering och -övervakning"

#: desktop-files/SystemConfig.directory.in.h:1
msgid "Change systemwide settings (affects all users)"
msgstr "√Ąndra globala systeminst√§llningar (p√•verkar alla anv√§ndare)"

#: desktop-files/SystemConfig.directory.in.h:2
msgid "System Settings"
msgstr "Systeminställningar"

#: desktop-files/Utilities.directory.in.h:1
msgid "Utilities"
msgstr "Verktyg"

#: desktop-files/Utilities.directory.in.h:2
msgid "Utilities "
msgstr "Verktyg "

#: desktop-files/gnome-accessibility.desktop.in.h:2
msgid "Accessibility settings"
msgstr "Åtkomlighetsinställningar"

#: desktop-files/openoffice-printeradmin.desktop.in.h:1
msgid "OpenOffice.org Printer Setup"
msgstr "Skrivarkonfiguration för OpenOffice.org"

#: desktop-files/openoffice-printeradmin.desktop.in.h:2
msgid "Set up printers for OpenOffice.org applications"
msgstr "Konfigurera skrivare för OpenOffice.org-program"

# Programnamn
#: desktop-files/openoffice-setup.desktop.in.h:1
msgid "OpenOffice.org Repair"
msgstr "OpenOffice.org Repair"

#: desktop-files/openoffice-setup.desktop.in.h:2
msgid "Repair your installation of OpenOffice.org"
msgstr "Reparera din installation av OpenOffice.org"

#: desktop-files/redhat-drawing.desktop.in.h:1
msgid "Draw diagrams and figures"
msgstr "Rita diagram och figurer"

# Programnamn
#: desktop-files/redhat-drawing.desktop.in.h:2
msgid "OpenOffice.org Draw"
msgstr "OpenOffice.org Draw"

#: desktop-files/redhat-email.desktop.in.h:1
msgid "Email"
msgstr "E-post"

#: desktop-files/redhat-email.desktop.in.h:2
msgid "Evolution email and calendaring"
msgstr "E-postprogrammet och kalenderverktyget Evolution"

#: desktop-files/redhat-gnomemeeting.desktop.in.h:1
msgid "Talk to people over the internet"
msgstr "Prata med andra människor över nätet"

#: desktop-files/redhat-gnomemeeting.desktop.in.h:2
msgid "Video Conferencing"
msgstr "Videokonferens"

#: desktop-files/redhat-math.desktop.in.h:1
msgid "Formula editor"
msgstr "Formelredigerare"

# Programnamn
#: desktop-files/redhat-math.desktop.in.h:2
msgid "OpenOffice.org Math"
msgstr "OpenOffice.org Math"

#: desktop-files/redhat-presentations.desktop.in.h:1
msgid "Create presentations"
msgstr "Skapa presentationer"

# Programnamn
#: desktop-files/redhat-presentations.desktop.in.h:2
msgid "OpenOffice.org Impress"
msgstr "OpenOffice.org Impress"

# Programnamn
#: desktop-files/redhat-spreadsheet.desktop.in.h:1
msgid "OpenOffice.org Calc"
msgstr "OpenOffice.org Calc"

#: desktop-files/redhat-spreadsheet.desktop.in.h:2
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Kalkylblad"

#: desktop-files/redhat-web.desktop.in.h:1
msgid "Browse the Internet"
msgstr "Surfa på Internet"

#: desktop-files/redhat-web.desktop.in.h:2
msgid "Web Browser"
msgstr "Webbläsare"

# Programnamn
#: desktop-files/redhat-word-processor.desktop.in.h:1
msgid "OpenOffice.org Writer"
msgstr "OpenOffice.org Writer"

#: desktop-files/redhat-word-processor.desktop.in.h:2
msgid "Word processor"
msgstr "Ordbehandlare"

#: desktop-files/Documentation.directory.in.h:1
msgid "Documentation"
msgstr "Dokumentation"

#: desktop-files/Documentation.directory.in.h:2
msgid "Manuals and help documents"
msgstr "Manualer och hjälpdokument"

#: desktop-files/gnome-control-center.desktop.in.h:1
msgid "Control Center"
msgstr "Kontrollpanel"

#: desktop-files/gnome-control-center.desktop.in.h:2
msgid "Personal preferences and settings"
msgstr "Personliga inställningar"

#: desktop-files/redhat-diagrams.desktop.in.h:1
msgid "Create diagrams"
msgstr "Skapa diagram"

#: desktop-files/redhat-diagrams.desktop.in.h:2
msgid "Diagrams"
msgstr "Diagram"

#: desktop-files/gnome-gdmsetup.desktop.in.h:1
msgid "Configure the login screen"
msgstr "Konfigurera inloggningsskärmen"

#: desktop-files/gnome-gdmsetup.desktop.in.h:2
msgid "Login Screen"
msgstr "Inloggningsskärm"

#: desktop-files/Extras.directory.in.h:1
msgid "Extras"
msgstr "Extraprogram"

#: desktop-files/Extras.directory.in.h:2
msgid "Less-commonly-used applications"
msgstr "Mer sällan använda program"

#: desktop-files/redhat-audio-player.desktop.in.h:1
msgid "Audio Player"
msgstr "Ljudspelare"

#: desktop-files/redhat-audio-player.desktop.in.h:2
msgid "Play MP3, Ogg Vorbis, and other audio files"
msgstr "Spela MP3-filer, Ogg Vorbis-filer och andra ljudfiler"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.