Re: redhat-logviewer (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-09-08 23:53:10

sön 2002-09-08 klockan 23.16 skrev Göran Uddeborg:
> > #: ../src/LogViewerGui.py:297
> > msgid ""
> > "The Apache access log records the transfer of data from the server to the "
> > "client."
> > msgstr ""
> > "Apache-åtkomstloggen registrerar överföringen av data från servern till "
> > "klienten."
> 
> Bindestreck i onödan igen.
> 
> > #: ../src/LogViewerGui.py:302
> > msgid ""
> > "The Apache error log records errors during server and client transactions."
> > msgstr ""
> > "Apache-felloggen registrerar fel under server- och klienttransaktioner."
> 
> Igen
> 
> > #: ../src/LogViewerGui.py:108
> > msgid "Apache Access Log"
> > msgstr "Apache-åtkomstlogg"
> 
> Igen

Fixat alla. Tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-logviewer.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.