Re: Accessibility

Författare: Daniel Jensen (daniel_at_bigwalter.net)
Datum: 2002-09-09 00:12:37

On Sun, Sep 08, 2002 at 10:28:52PM +0200, Göran Uddeborg wrote:

> Daniel Jensen writes:
> > Jag tycker att 'åtkomlighet' är ett bra alternativ. Det ordet
> > fokuserar mer på användarens försök att använda datorn än
> > programvarans eller gränssnittets försök att vara tillgängliga,
> 
> Det tycker jag mitt "handikappanpassning" också gör.  Det har dessutom
> fördelen att vara ett ord som redan används i den betydelsen.

Vilket "åtkomlighet" tydligen också gör. Därmed inte sagt att
"handikappanpassning" passar bättre i just detta sammanhang.

> > och
> > går i samma språkliga linje som det engelska 'accessibility'.
> 
> Vi skall ha ett ord med samma betydelse, det är det viktigaste.  Om
> det har samma "språkliga linje" (grammatiskt och så) är underordnat
> det första målet.

Har det inte samma betydelse? Du gör mig förvirrad.

-- 
Daniel Jensen (daniel@bigwalter.net)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.