redhat-logviewer (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-09-08 23:16:04

Christian Rose writes:
> #: ../src/LogViewerGui.py:297
> msgid ""
> "The Apache access log records the transfer of data from the server to the "
> "client."
> msgstr ""
> "Apache-åtkomstloggen registrerar överföringen av data från servern till "
> "klienten."

Bindestreck i onödan igen.

> #: ../src/LogViewerGui.py:302
> msgid ""
> "The Apache error log records errors during server and client transactions."
> msgstr ""
> "Apache-felloggen registrerar fel under server- och klienttransaktioner."

Igen

> #: ../src/LogViewerGui.py:108
> msgid "Apache Access Log"
> msgstr "Apache-åtkomstlogg"

Igen

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.