Re: redhat-config-xfree (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-09-08 23:49:43

sön 2002-09-08 klockan 23.10 skrev Göran Uddeborg:
> > #: src/xconf.py:1607
> > msgid ""
> > "Couldn't start X Server using the previous configuration file. Will continue "
> > "configuring from scratch."
> > msgstr ""
> > "Kunde inte starta X-servern med användning av den tidigare "
> > "konfigurationsfilen. Kommer att fortsätta att prova från början."
> 
> "prova från början"?  Inte "konfigurera från början"?

Oj! Tack.
Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-config-xfree.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.