redhat-config-xfree (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-09-08 23:10:10

Christian Rose writes:
> #: src/xconf.py:1607
> msgid ""
> "Couldn't start X Server using the previous configuration file. Will continue "
> "configuring from scratch."
> msgstr ""
> "Kunde inte starta X-servern med användning av den tidigare "
> "konfigurationsfilen. Kommer att fortsätta att prova från början."

"prova från början"?  Inte "konfigurera från början"?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.