Re: redhat-config-samba (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-09-08 23:48:17

sön 2002-09-08 klockan 22.36 skrev Göran Uddeborg:
> > > > #: redhat-config-samba.gladestrings:17
> > > > msgid "Tuning"
> > > > msgstr "Finjustering"
> > > 
> > > Trimning?
> > 
> > Nä, det tycker jag låter lite väl moppeaktigt. Det handlar ju inte om
> > att man plockar bort inlagda spärrar för att dramatiskt förbättra
> > prestanda, utan snarare om att man justerar vissa parametrar för att
> > eventuellt få bättre prestanda beroende på hur den lokala situationen
> > ser ut. Eller?
> 
> :-)
> 
> Det är nog just att göra justeringar för att för att förbättra
> funktion som är den egentliga betydelsen hos ordet "trimma".  Om det
> sedan är en radiolänk, en värmepanna eller en mopedmotor spelar inte
> så stor roll.  Att det i det sista fallet kan utföras genom att man
> tar bort artificiellt inlagda begränsningar, det är nog det som är det
> avvikande i sammanhanget, egentligen.  Slå upp det i någon ordbok!
> 
> Men för all del, om ordet "trimma" är så hårt kopplat till mopeder för
> dig så behåll du finjustering om du vill.  Det är ingen viktig
> skillnad.

Jag har faktiskt aldrig ens ägt en moped, men jag upplever att
"trimning" i huvudsak används i allsköns motorsammanhang (möjligtvis
hårklippning också), inte nätverkssammanhang eller i samband med
nätverkstjänster.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.