redhat-config-xfree (Red Hat)

FŲrfattare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-13 19:57:20

Här är en ny översättning, redhat-config-xfree. Ta hemskt gärna en titt.
Hela filen finns även på
http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-config-xfree.sv.po.


Christian

# Swedish messages for redhat-config-xfree.
# Copyright 2000, 2001, 2002 Christian Rose <menthos@menthos.com>.
#
# $Id: sv.po,v 1.17 2002/08/09 21:59:54 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: redhat-config-xfree\n"
"POT-Creation-Date: 2002-08-09 14:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-08-10 00:00+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/xconf.py:92 src/xconf.py:1167
msgid "Unknown"
msgstr "Okänd"

#: src/xconf.py:96
#, c-format
msgid "%d by %d dots per inch"
msgstr "%d √ó %d punkter per tum"

#: src/xconf.py:150
msgid "Probing monitor"
msgstr "Undersöker bildskärm"

#: src/xconf.py:152
msgid "Probing videocard"
msgstr "Undersöker grafikkort"

#: src/xconf.py:729
msgid "Invalid hsync specification"
msgstr "Ogiltig hsync-specifikation"

#: src/xconf.py:736
msgid "Invalid vsync specification"
msgstr "Ogiltig vsync-specifikation"

#: src/xconf.py:798
msgid "Current resolution: "
msgstr "Aktuell upplösning: "

#: src/xconf.py:1010
#, c-format
msgid "Warning: Unknown videoram size %d!"
msgstr "Varning: %d är okänd storlek på grafikkortsminne!"

#: src/xconf.py:1034
msgid "<Option Name>"
msgstr "<Alternativnamn>"

#: src/xconf.py:1035
msgid "<Option Value, click to change>"
msgstr "<Alternativvärde, klicka för att ändra>"

#: src/xconf.py:1169
#, c-format
msgid "%d kilobytes"
msgstr "%d kilobyte"

#: src/xconf.py:1171
#, c-format
msgid "%d megabytes"
msgstr "%d megabyte"

#: src/xconf.py:1352
msgid ""
"Display settings changed\n"
"\n"
msgstr ""
"Skärminställningar ändrade\n"
"\n"

#: src/xconf.py:1354
msgid ""
"You need to log out and restart the X server for the changes to take "
"effect.\n"
msgstr ""
"Du måste logga ut och starta om X-servern för att ändringarna ska börja "
"gälla.\n"

#: src/xconf.py:1356
#, c-format
msgid "Configuration was written to %s, original configuration saved as %s.\n"
msgstr ""
"Konfigurationen skrevs till %s, originalkonfigurationen sparades som %s.\n"

#: src/xconf.py:1358
#, c-format
msgid "Configuration was written to %s.\n"
msgstr "Konfigurationen skrevs till %s.\n"

#: src/xconf.py:1360
msgid ""
"\n"
"Note: The file /etc/X11/XF86Config-4 has been deprecated and we now always "
"use /etc/X11/XF86Config. The XF86Config-4 file has been saved as XF86Config-"
"4.deprecated."
msgstr ""
"\n"
"Observera: Filen /etc/X11/XF86Config-4 har föråldrats och vi använder nu "
"alltid /etc/X11/XF86Config. Filen XF86Config-4 har sparats som XF86Config-4."
"deprecated."

#: src/xconf.py:1369
#, c-format
msgid "Writing temporary config file to %s"
msgstr "Skriver temporär konfigurationsfil till %s"

#: src/xconf.py:1372
msgid "Trying to start X server"
msgstr "Försöker starta X-servern"

#: src/xconf.py:1382
msgid "error opening /tmp/X.log\n"
msgstr "fel vid öppnande av /tmp/X.log\n"

#: src/xconf.py:1408 src/xconf.py:1433
msgid "X SERVER FAILED"
msgstr "X-SERVER MISSLYCKADES"

#: src/xconf.py:1414
msgid "Waiting for X server to start...log located in /tmp/X.log\n"
msgstr "Väntar på att X-servern ska starta... logg finns i /tmp/X.log\n"

#: src/xconf.py:1447
msgid "X server started successfully."
msgstr "X-servern startade utan problem."

#: src/xconf.py:1481
msgid "Usage: redhat-config-xfree86 [OPTIONS]"
msgstr "Användning: redhat-config-xfree86 [FLAGGOR]"

#: src/xconf.py:1565
#, c-format
msgid "Read configuration file %s"
msgstr "Läs konfigurationsfilen %s"

#: src/xconf.py:1567
msgid "Could not find existing X configuration"
msgstr "Kunde inte hitta befintlig X-konfiguration"

#: src/xconf.py:1590
msgid "Couldn't start X server, trying with a fresh configuration"
msgstr "Kunde inte starta X-servern, försöker med en ny konfiguration"

#: src/xconf.py:1593
msgid "Error, cannot start X server."
msgstr "Fel, kan inte starta X-servern."

#: src/xconf.py:1607
msgid ""
"Couldn't start X Server using the previous configuration file. Will continue "
"configuring from scratch."
msgstr ""
"Kunde inte starta X-servern med användning av den tidigare "
"konfigurationsfilen. Kommer att fortsätta att prova från början."

#: src/xconf.py:1634
msgid "Moving /etc/X11/XF86Config-4 to /etc/X11/XF86Config-4.deprecated"
msgstr "Flyttar /etc/X11/XF86Config-4 till /etc/X11/XF86Config-4.deprecated"

#: src/xconf.py:1641
#, c-format
msgid "Backing up %s to %s"
msgstr "Säkerhetskopierar %s till %s"

#: src/xconf.py:1644
#, c-format
msgid "Writing configuration to %s"
msgstr "Skriver konfiguration till %s"

#: src/xconf.py:1651
msgid "Kicking gdm"
msgstr "Sparkar gdm"

#: src/display.glade.h:1
msgid "<b>DPI (physical resolution):</b>"
msgstr "<b>Punkter/tum (fysisk upplösning):</b>"

#: src/display.glade.h:2
msgid "<b>Driver:</b>"
msgstr "<b>Drivrutin:</b>"

#: src/display.glade.h:3
msgid "<b>Horizontal Refresh Rates (kHz):</b>"
msgstr "<b>Horisontella uppdateringsfrekvenser (kHz):</b>"

#: src/display.glade.h:4
msgid "<b>Memory Size:</b>"
msgstr "<b>Minnesstorlek:</b>"

#: src/display.glade.h:5
msgid "<b>Monitor Type:</b>"
msgstr "<b>Bildskärmstyp:</b>"

#: src/display.glade.h:6
msgid "<b>Vertical Refresh Rates (Hz):</b>"
msgstr "<b>Vertikala uppdateringsfrekvenser (Hz):</b>"

#: src/display.glade.h:7
msgid "<b>Video Card Type:</b>"
msgstr "<b>Grafikkortstyp:</b>"

#: src/display.glade.h:8
msgid "<b>_Driver:</b>"
msgstr "<b>_Drivrutin:</b>"

#: src/display.glade.h:9
msgid "<b>_Horizontal Sync Range:</b>"
msgstr "<b>_Horisontellt synkintervall:</b>"

#: src/display.glade.h:10
msgid "<b>_Model Name:</b>"
msgstr "<b>_Modellnamn:</b>"

#: src/display.glade.h:11
msgid "<b>_Vertical Refresh Rate:</b>"
msgstr "<b>_Vertikal uppdateringsfrekvens:</b>"

#: src/display.glade.h:12
msgid "<b>_Video card type:</b>"
msgstr "<b>_Grafikkortstyp:</b>"

#: src/display.glade.h:13
msgid "Color Depth"
msgstr "Färgdjup"

#: src/display.glade.h:14
msgid "Display settings"
msgstr "Skärminställningar"

#: src/display.glade.h:15
msgid "Inch"
msgstr "tum"

#: src/display.glade.h:16
msgid "Millimeter"
msgstr "millimeter"

#: src/display.glade.h:17
msgid "Monitor"
msgstr "Bildskärm"

#: src/display.glade.h:18
msgid "Monitor DPI settings"
msgstr "DPI-inställningar för bildskärm"

#: src/display.glade.h:19
msgid "Monitor Information"
msgstr "Bildskärmsinformation"

#: src/display.glade.h:20
msgid "Monitor Settings"
msgstr "Bildskärmsinställningar"

#: src/display.glade.h:21
msgid "Monitor _Height:"
msgstr "Bildskärms_höjd:"

#: src/display.glade.h:22
msgid "Monitor _Width:"
msgstr "Bildskärms_bredd:"

#: src/display.glade.h:23
msgid "Resolution"
msgstr "Upplösning"

#: src/display.glade.h:24
msgid "Special Options:"
msgstr "Specialalternativ:"

#: src/display.glade.h:25
msgid "Thousands of colors (15 bit)"
msgstr "Tusentals färger (15 bitar)"

#: src/display.glade.h:26
msgid ""
"Use a ruler to measure the size of your monitor\n"
"display area and enter below"
msgstr ""
"Använd en linjal för att mäta storleken på din\n"
"bildskärms bildyta och ange den nedan"

#: src/display.glade.h:28
msgid "Video Card"
msgstr "Grafikkort"

#: src/display.glade.h:29
msgid "Video Card information"
msgstr "Grafikkortsinformation"

#: src/display.glade.h:30
msgid "Video card settings"
msgstr "Grafikkortsinställningar"

#: src/display.glade.h:31
msgid "_256 Colors"
msgstr "_256 färger"

#: src/display.glade.h:32
msgid "_Add option"
msgstr "_Lägg till alternativ"

#: src/display.glade.h:33
msgid "_Advanced"
msgstr "_Avancerat"

#: src/display.glade.h:34
msgid "_Configure..."
msgstr "_Konfigurera..."

#: src/display.glade.h:35
msgid "_Custom memory size"
msgstr "_Anpassad minnesstorlek"

#: src/display.glade.h:36
msgid "_Display"
msgstr "_Skärm"

#: src/display.glade.h:37
msgid "_Enable Hardware 3D Acceleration"
msgstr "_Aktivera 3D-acceleration i hårdvara"

#: src/display.glade.h:38
msgid "_Look up from monitor"
msgstr "_Slå upp från bildskärm"

#: src/display.glade.h:39
msgid "_Millions of colors (24 bit)"
msgstr "_Miljoner färger (24 bitar)"

#: src/display.glade.h:40
msgid "_Probe Monitor"
msgstr "_Undersök bildskärm"

#: src/display.glade.h:41
msgid "_Probe Videocard"
msgstr "_Undersök grafikkort"

#: src/display.glade.h:42
msgid "_Remove option"
msgstr "_Ta bort alternativ"

#: src/display.glade.h:43
msgid "_Set DPI..."
msgstr "_Ställ in punkter/tum..."

#: src/display.glade.h:44
msgid "_Thousands of colors (16 bit)"
msgstr "_Tusentals färger (16 bitar)"

#: redhat-config-xfree86.desktop.in.h:1
msgid "Configure resolution and colors"
msgstr "Konfigurera upplösning och färger"

#: redhat-config-xfree86.desktop.in.h:2
msgid "Display"
msgstr "Skärm"

#~ msgid "Configure the X server"
#~ msgstr "Konfigurera X-servern"

#~ msgid "Display Configuration"
#~ msgstr "Skärmkonfiguration"

#~ msgid "1024 by 768"
#~ msgstr "1024 √ó 768"

#~ msgid "1152 by 864"
#~ msgstr "1152 √ó 864"

#~ msgid "1280 by 1024"
#~ msgstr "1280 √ó 1024"

#~ msgid "1400 by 1050"
#~ msgstr "1400 √ó 1050"

#~ msgid "1600 by 1200"
#~ msgstr "1600 √ó 1200"

#~ msgid "800 by 600"
#~ msgstr "800 √ó 600"

#~ msgid "DPI (physical resolution):"
#~ msgstr "Punkter/tum (fysisk upplösning):"

#~ msgid "Driver:"
#~ msgstr "Drivrutin:"

#~ msgid "Horizontal Refresh Rates (kHz):"
#~ msgstr "Horisontella uppdateringsfrekvenser (kHz):"

#~ msgid "Memory Size:"
#~ msgstr "Minnesstorlek:"

#~ msgid "Monitor Type:"
#~ msgstr "Bildskärmstyp:"

#~ msgid "Vertical Refresh Rates (Hz):"
#~ msgstr "Vertikala uppdateringsfrekvenser (Hz):"

#~ msgid "Video Card Type:"
#~ msgstr "Grafikkortstyp:"

#~ msgid "_Driver:"
#~ msgstr "_Drivrutin:"

#~ msgid "_Horizontal Sync Range:"
#~ msgstr "_Horisontellt synkintervall:"

#~ msgid "_Model Name:"
#~ msgstr "_Modellnamn:"

#~ msgid "_Vertical Refresh Rate:"
#~ msgstr "_Vertikal uppdateringsfrekvens:"

#~ msgid "_Video card type:"
#~ msgstr "_Grafikkortstyp:"

#~ msgid "Thousands of colors (16 bit)"
#~ msgstr "Tusentals färger (16 bitar)"

#~ msgid "%s: cannot open /etc/inittab: %s\n"
#~ msgstr "%s: kan inte öppna /etc/inittab: %s\n"

#~ msgid "%s: cannot create /etc/inittab-: %s\n"
#~ msgstr "%s: kan inte skapa /etc/inittab-: %s\n"

#~ msgid ""
#~ "Select the video modes you would like to use. 8 bit modes allow for 256 "
#~ "colors, 16 bit modes allow for 64k colors, and 24 bit modes allow for "
#~ "true color. Performance will be slower, however, the higher you go. You "
#~ "should select at least one of the elements below."
#~ msgstr ""
#~ "Välj de grafiklägen du vill använda. 8-bitarslägen möjliggör 256 färger, "
#~ "16-bitarslägen möjliggör 64k färger och 24-bitarslägen möjliggör \"true "
#~ "color\". Prestanda kommer dock att försämras ju fler färger du väljer att "
#~ "kunna visa samtidigt. Du bör välja åtminstone ett av elementen nedan."

#~ msgid "8 bit:"
#~ msgstr "8 bitar:"

#~ msgid "16 bit:"
#~ msgstr "16 bitar:"

#~ msgid "24 bit:"
#~ msgstr "24 bitar:"

#~ msgid "Ok"
#~ msgstr "OK"

#~ msgid "Back"
#~ msgstr "Tillbaka"

#~ msgid "Select Video Modes"
#~ msgstr "Välj grafiklägen"

#~ msgid "%s: cannot open /etc/sysconfig/mouse: %s\n"
#~ msgstr "%s: kan inte öppna /etc/sysconfig/mouse: %s\n"

#~ msgid "%s: mismatched quotes on line %d in /etc/sysconfig/mouse\n"
#~ msgstr "%s: felaktigt antal citattecken på rad %d i /etc/sysconfig/mouse\n"

#~ msgid "%s: line %d unexpected in /etc/sysconfig/mouse\n"
#~ msgstr "%s: rad %d är oväntad i /etc/sysconfig/mouse\n"

#~ msgid "%s: cannot read /etc/sysconfig/mouse: %s\n"
#~ msgstr "%s: kan inte läsa /etc/sysconfig/mouse: %s\n"

#~ msgid "%s: Critical error reading /etc/sysconfig/mouse.\n"
#~ msgstr "%s: Kritiskt fel vid läsning av /etc/sysconfig/mouse.\n"

#~ msgid "%s: Check permissions of /etc/sysconfig/mouse.\n"
#~ msgstr "%s: Kontrollera rättigheterna på /etc/sysconfig/mouse.\n"

#~ msgid "%s: Also - make sure you are running this program as root\n"
#~ msgstr "%s: Dessutom - försäkra dig om att du kör detta program som root\n"

#~ msgid "%s: cannot open /etc/sysconfig/keyboard: %s\n"
#~ msgstr "%s: kan inte öppna /etc/sysconfig/keyboard: %s\n"

#~ msgid "%s: mismatched quotes on line %d in /etc/sysconfig/keyboard\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s: felaktigt antal citattecken på rad %d i /etc/sysconfig/keyboard\n"

#~ msgid "%s: line %d unexpected in /etc/sysconfig/keyboard\n"
#~ msgstr "%s: rad %d är oväntad i /etc/sysconfig/keyboard\n"

#~ msgid "%s: cannot read /etc/sysconfig/keyboard: %s\n"
#~ msgstr "%s: kan inte läsa /etc/sysconfig/keyboard: %s\n"

#~ msgid "%s: Critical error reading /etc/sysconfig/keyboard.\n"
#~ msgstr "%s: Kritiskt fel vid läsning av /etc/sysconfig/keyboard.\n"

#~ msgid "%s: Check permissions of /etc/sysconfig/keyboard.\n"
#~ msgstr "%s: Kontrollera rättigheterna på /etc/sysconfig/keyboard.\n"

#~ msgid "%s: Cannot find any keyboards\n"
#~ msgstr "%s: Kan inte hitta några tangentbord\n"

#~ msgid "%s: Xsun* servers don't support non-Sun keyboards\n"
#~ msgstr "%s: Xsun*-servrar stöder inte annat än Sun-tangentbord\n"

#~ msgid "Custom"
#~ msgstr "Anpassad"

#~ msgid "Standard VGA, 640x480 @ 60 Hz"
#~ msgstr "Standard VGA, 640√ó480 vid 60 Hz"

#~ msgid "Super VGA, 800x600 @ 56 Hz"
#~ msgstr "Super-VGA, 800√ó600 vid 56 Hz"

#~ msgid "Super VGA, 1024x768 @ 87 Hz interlaced, 800x600 @ 56 Hz"
#~ msgstr "Super-VGA, 1024×768 vid 87 Hz sammanflätat, 800×600 vid 56 Hz"

#~ msgid "Extended Super VGA, 800x600 @ 60 Hz, 640x480 @ 72 Hz"
#~ msgstr "Utökad Super-VGA, 800×600 vid 60 Hz, 640×480 vid 72 Hz"

#~ msgid "Non-Interlaced SVGA, 1024x768 @ 60 Hz, 800x600 @ 72 Hz"
#~ msgstr "Ej sammanflätad SVGA, 1024×768 vid 60 Hz, 800×600 vid 72 Hz"

#~ msgid "High Frequency SVGA, 1024x768 @ 70 Hz"
#~ msgstr "Högfrekvens-SVGA, 1024×768 vid 70 Hz"

#~ msgid "Monitor that can do 1280x1024 @ 60 Hz"
#~ msgstr "Bildskärm som klarar av 1280×1024 vid 60 Hz"

#~ msgid "Monitor that can do 1280x1024 @ 74 Hz"
#~ msgstr "Bildskärm som klarar av 1280×1024 vid 74 Hz"

#~ msgid "Monitor that can do 1280x1024 @ 76 Hz"
#~ msgstr "Bildskärm som klarar av 1280×1024 vid 76 Hz"

#~ msgid "Monitor that can do 1600x1200 @ 70 Hz"
#~ msgstr "Bildskärm som klarar av 1600×1200 vid 70 Hz"

#~ msgid "Monitor that can do 1600x1200 @ 76 Hz"
#~ msgstr "Bildskärm som klarar av 1600×1200 vid 76 Hz"

#~ msgid "8514 Compatible, 1024x768 @ 87 Hz interlaced (no 800x600)"
#~ msgstr "8514-kompatibel, 1024×768 vid 87 Hz sammanflätat (inte 800×600)"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "\n"
#~ "Monitor database was not found!\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "\n"
#~ "Bildskärmsdatabasen kunde inte hittas!\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Yes"
#~ msgstr "Ja"

#~ msgid "No"
#~ msgstr "Nej"

#~ msgid "Monitor probing found a:"
#~ msgstr "Bildskärmsundersökningen hittade en:"

#~ msgid "Do you want to use these settings?"
#~ msgstr "Vill du använda dessa inställningar?"

#~ msgid "Monitor Name     :"
#~ msgstr "Bildskärmsnamn      :"

#~ msgid "Vertical Sync Range :"
#~ msgstr "Vertikalt synkintervall  :"

#~ msgid "Horizontal Sync:"
#~ msgstr "Horisontell synkronisering:"

#~ msgid "Vertical Sync:"
#~ msgstr "Vertikal synkronisering:"

#~ msgid "kHz"
#~ msgstr "kHz"

#~ msgid "Hz"
#~ msgstr "Hz"

#~ msgid "OK"
#~ msgstr "OK"

#~ msgid "Custom Monitor Setup"
#~ msgstr "Anpassad bildskärmskonfiguration"

#~ msgid "Custom Monitor Setup (Continued)"
#~ msgstr "Anpassad bildskärmskonfiguration (fortsättning)"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "\n"
#~ "Can't read card database. \n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "\n"
#~ "Kan inte läsa grafikkortsdatabas. \n"
#~ "\n"

#~ msgid "Somehow in continue mode an unknown server type exists."
#~ msgstr "På något sätt finns det i fortsättningsläget en okänd servertyp."

#~ msgid " Monitor type %d\n"
#~ msgstr " Bildskärmstyp %d\n"

#~ msgid "SBUS probing found a:"
#~ msgstr "SBUS-undersökningen hittade ett:"

#~ msgid "PCI probing found a:"
#~ msgstr "PCI-undersökningen hittade ett:"

#~ msgid "SBUS Entry  :"
#~ msgstr "SBUS-post    :"

#~ msgid "PCI Entry  :"
#~ msgstr "PCI-post    :"

#~ msgid "X Server   :"
#~ msgstr "X-server    :"

#~ msgid "XFree4 driver:"
#~ msgstr "XFree4-drivrutin:"

#~ msgid "No match"
#~ msgstr "Ingen träff"

#~ msgid " (Not used by default)"
#~ msgstr " (Används inte som standard)"

#~ msgid "(default)"
#~ msgstr "(standard)"

#~ msgid "SBUS Probe"
#~ msgstr "SBUS-undersökning"

#~ msgid "PCI Probe"
#~ msgstr "PCI-undersökning"

#~ msgid "Unlisted Card"
#~ msgstr "Olistat kort"

#~ msgid "Choose a Card"
#~ msgstr "Välj ett kort"

#~ msgid ""
#~ "Pick a Card from the list below (Or choose \"Unlisted Card\" at the "
#~ "bottom of the list if your card isn't listed):"
#~ msgstr ""
#~ "Välj ett kort från listan nedan (eller välj \"Olistat kort\" nederst i "
#~ "listan om ditt kort inte finns med i listan):"

#~ msgid "Pick a Server"
#~ msgstr "Välj en server"

#~ msgid "Which server do you need?"
#~ msgstr "Vilken server behöver du?"

#~ msgid "No RAMDAC Setting (recommended)"
#~ msgstr "Ingen RAMDAC-inställning (rekommenderas)"

#~ msgid "AT&T 20C490 (S3 and AGX servers, ARK driver)"
#~ msgstr "AT&T 20C490 (S3- och AGX-servrar, ARK-drivrutin)"

#~ msgid "AT&T 20C498/21C498/22C498 (S3, autodetected)"
#~ msgstr "AT&T 20C498/21C498/22C498 (S3, autodetekterad)"

#~ msgid "AT&T 20C409/20C499 (S3, autodetected)"
#~ msgstr "AT&T 20C409/20C499 (S3, autodetekterad)"

#~ msgid "AT&T 20C505 (S3)"
#~ msgstr "AT&T 20C505 (S3)"

#~ msgid "BrookTree BT481 (AGX)"
#~ msgstr "BrookTree BT481 (AGX)"

#~ msgid "BrookTree BT482 (AGX)"
#~ msgstr "BrookTree BT482 (AGX)"

#~ msgid "BrookTree BT485/9485 (S3)"
#~ msgstr "BrookTree BT485/9485 (S3)"

#~ msgid "Sierra SC15025 (S3, AGX)"
#~ msgstr "Sierra SC15025 (S3, AGX)"

#~ msgid "S3 GenDAC (86C708) (autodetected)"
#~ msgstr "S3 GenDAC (86C708) (autodetekterad)"

#~ msgid "S3 SDAC (86C716) (autodetected)"
#~ msgstr "S3 SDAC (86C716) (autodetekterad)"

#~ msgid "S3 GenDAC (86C708)"
#~ msgstr "S3 GenDAC (86C708)"

#~ msgid "S3 SDAC (86C716)"
#~ msgstr "S3 SDAC (86C716)"

#~ msgid "STG-1700 (S3, autodetected)"
#~ msgstr "STG-1700 (S3, autodetekterad)"

#~ msgid "STG-1703 (S3, autodetected)"
#~ msgstr "STG-1703 (S3, autodetekterad)"

#~ msgid "TI 3020 (S3)"
#~ msgstr "TI 3020 (S3)"

#~ msgid "TI 3025 (S3, autodetected)"
#~ msgstr "TI 3025 (S3, autodetekterad)"

#~ msgid "TI 3026 (S3, autodetected)"
#~ msgstr "TI 3026 (S3, autodetekterad)"

#~ msgid "IBM RGB 514 (S3, autodetected)"
#~ msgstr "IBM RGB 514 (S3, autodetekterad)"

#~ msgid "IBM RGB 524 (S3, autodetected)"
#~ msgstr "IBM RGB 524 (S3, autodetekterad)"

#~ msgid "IBM RGB 525 (S3, autodetected)"
#~ msgstr "IBM RGB 525 (S3, autodetekterad)"

#~ msgid "IBM RGB 526 (S3)"
#~ msgstr "IBM RGB 526 (S3)"

#~ msgid "IBM RGB 528 (S3, autodetected)"
#~ msgstr "IBM RGB 528 (S3, autodetekterad)"

#~ msgid "ICS5342 (S3, ARK)"
#~ msgstr "ICS5342 (S3, ARK)"

#~ msgid "ICS5341 (W32)"
#~ msgstr "ICS5341 (W32)"

#~ msgid "IC Works w30C516 ZoomDac (ARK)"
#~ msgstr "IC Works w30C516 ZoomDac (ARK)"

#~ msgid "Normal DAC"
#~ msgstr "Normal DAC"

#~ msgid "No Clockchip Setting (recommended)"
#~ msgstr "Ingen klockkretsinställning (rekommenderas)"

#~ msgid "Chrontel 8391"
#~ msgstr "Chrontel 8391"

#~ msgid "ICD2061A and compatibles (ICS9161A, DCS2824)"
#~ msgstr "ICD2061A och kompatibla (ICS9161A, DCS2824)"

#~ msgid "ICS2595"
#~ msgstr "ICS2595"

#~ msgid "ICS5342 (similar to SDAC, but not completely compatible)"
#~ msgstr "ICS5342 (liknar SDAC men är inte fullt kompatibel)"

#~ msgid "ICS5341"
#~ msgstr "ICS5341"

#~ msgid "S3 GenDAC (86C708) and ICS5300 (autodetected)"
#~ msgstr "S3 GenDAC (86C708) och ICS5300 (autodetekterad)"

#~ msgid "STG 1703 (autodetected)"
#~ msgstr "STG 1703 (autodetekterad)"

#~ msgid "Sierra SC11412"
#~ msgstr "Sierra SC11412"

#~ msgid "TI 3025 (autodetected)"
#~ msgstr "TI 3025 (autodetekterad)"

#~ msgid "TI 3026 (autodetected)"
#~ msgstr "TI 3026 (autodetekterad)"

#~ msgid "IBM RGB 51x/52x (autodetected)"
#~ msgstr "IBM RGB 51x/52x (autodetekterad)"

#~ msgid ""
#~ "It is possible that the hardware detection routines in the server somehow "
#~ "cause the system to crash and the screen to remain blank. If this is the "
#~ "case, skip this step the next time. The server may need a Ramdac, "
#~ "ClockChip or special option (e.g. \"nolinear\" for S3) to probe and start-"
#~ "up correctly."
#~ msgstr ""
#~ "Det är möjligt att hårdvarudetekteringsrutinerna i servern på något sätt "
#~ "orsakar att systemet kraschar och att skärmen förblir blank. Om detta "
#~ "inträffar bör du hoppa över detta steg nästa gång. Servern kan behöva en "
#~ "RAMDAC-inställning, klockkretsinställning eller en speciell flagga "
#~ "(exempelvis \"nolinear\" för S3) för att kunna undersökas och startas "
#~ "korrekt."

#~ msgid "X Error"
#~ msgstr "X-fel"

#~ msgid ""
#~ "There was an error detecting the video ram on your card. You should try "
#~ "configuring the video card manually."
#~ msgstr ""
#~ "Det inträffade ett fel vid detekteringen av minnesmängden på ditt kort. "
#~ "Du bör prova att konfigurera kortet manuellt."

#~ msgid "Fatal error: Invalid amount of video memory.\n"
#~ msgstr "Allvarligt fel: Ogiltig mängd grafikminne.\n"

#~ msgid "How much video memory do you have?"
#~ msgstr "Hur mycket grafikminne har du?"

#~ msgid "Which RAMDAC do you have?"
#~ msgstr "Vilken RAMDAC har du?"

#~ msgid "Clockchip Configuration"
#~ msgstr "Klockkretskonfiguration"

#~ msgid "Which Clockchip do you have?"
#~ msgstr "Vilken klockkrets har du?"

#~ msgid "Probe"
#~ msgstr "Undersök"

#~ msgid "Skip"
#~ msgstr "Hoppa över"

#~ msgid "Do you want to run 'X -probeonly' now?"
#~ msgstr "Vill du köra \"X -probeonly\" nu?"

#~ msgid "Probe for Clocks"
#~ msgstr "Undersök klockor"

#~ msgid "Clock Probe Failed"
#~ msgstr "Klockundersökning misslyckades"

#~ msgid "Configuration will proceed using default values."
#~ msgstr "Konfigurationen kommer att fortsätta med standardvärden."

#~ msgid "Unable to probe card - error running X\n"
#~ msgstr "Kunde inte undersöka kort - fel vid körning av X\n"

#~ msgid "Couldn't grep mode lines from probe output.\n"
#~ msgstr "Kunde inte plocka lägesrader från undersökningsutdatan.\n"

#~ msgid "Failed to create tempfile in kickstart mode\n"
#~ msgstr "Misslyckades att skapa temporär fil i kickstart-läge\n"

#~ msgid "Probing to begin"
#~ msgstr "Undersökning startar"

#~ msgid ""
#~ "There was an error executing the X server in a probing mode. You should "
#~ "try configuring the video card manually."
#~ msgstr ""
#~ "Det uppstod ett fel vid körning av X-servern i ett undersökningsläge. Du "
#~ "bör prova att konfigurera ditt kort manuellt."

#~ msgid ""
#~ "There was an error probing the clocks on your video card. You should try "
#~ "configuring the video card manually."
#~ msgstr ""
#~ "Det uppstod ett fel vid undersökningen av klockorna på ditt grafikkort. "
#~ "Du bör prova att konfigurera grafikkortet manuellt."

#~ msgid "No Valid Modes"
#~ msgstr "Inga giltiga lägen"

#~ msgid "Use Default"
#~ msgstr "Använd standardvärde"

#~ msgid "Let Me Choose"
#~ msgstr "Låt mig välja"

#~ msgid ""
#~ "An error occured during probing; please start over.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Ett fel inträffade vid undersökning; var vänlig och börja om.\n"
#~ "\n"

#~ msgid "The error occured trying to exec X."
#~ msgstr "Felet inträffade vid försök att köra X."

#~ msgid "The error occured trying to exec grep."
#~ msgstr "Felet inträffade vid försök att köra grep."

#~ msgid "Error"
#~ msgstr "Fel"

#~ msgid "Can't open file for writing. Perhaps you aren't root?"
#~ msgstr "Kan inte öppna filen för skrivning. Du kanske inte är root?"

#~ msgid "Undetermined error number %d"
#~ msgstr "Obestämt fel nummer %d"

#~ msgid "Fatal Error"
#~ msgstr "√Ėdesdigert fel"

#~ msgid "Error with existing XF86Config"
#~ msgstr "Fel med existerande XF86Config"

#~ msgid "Warning"
#~ msgstr "Varning"

#~ msgid ""
#~ "    --kickstart - try to automatically probe card.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "    --kickstart - försök att automatiskt testa kortet.\n"
#~ "\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "    Run 'mouseconfig --help' for info about --mouse and --"
#~ "mousedevice.\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "    Kör \"mouseconfig --help\" för info om --mouse och --mousedevice.\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "    Just one of --card and --server needs to be specified. If neither "
#~ "given\n"
#~ "    the PCI bus will be scanned for a video card.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "    Endast en av --card och --server får anges. Om ingen anges kommer\n"
#~ "    PCI-bussen att genomsökas efter ett grafikkort.\n"
#~ "\n"

#~ msgid "    Specify either --monitor, or --hsync and --vsync.\n"
#~ msgstr "    Ange antingen --monitor, eller --hsync och --vsync.\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "    If --kickstart is NOT specified, the user will be interactively "
#~ "queried\n"
#~ "    for card type and monitor type.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "    Om --kickstart INTE anges kommer användaren att frågas "
#~ "interaktivt\n"
#~ "    efter korttyp och bildskärmstyp.\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Don't Probe"
#~ msgstr "Undersök inte"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "\n"
#~ "Can't read card database. Exiting.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "\n"
#~ "Kan inte läsa grafikkortsdatabas. Avslutar.\n"
#~ "\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "\n"
#~ "Can't both enable and disable DRI. Exiting.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "\n"
#~ "Kan inte både aktivera och inaktivera DRI. Avslutar.\n"
#~ "\n"

#~ msgid "unexpected argument %s -- use --help for usage information\n"
#~ msgstr "oväntat argument: %s -- använd --help för användningsinformation\n"

#~ msgid ""
#~ " <Tab>/<Alt-Tab> between elements | <Space> selects | <F12> next "
#~ "screen"
#~ msgstr ""
#~ " <Tab>/<Alt-Tab> mellan element | <Blanksteg> väljer | <F12> nästa "
#~ "skärm"

#~ msgid "Welcome"
#~ msgstr "Välkommen"

#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Avbryt"

#~ msgid "No card determined in kickstart - bailing\n"
#~ msgstr "Inget kort bestämt i kickstart - ger upp\n"

#~ msgid "tried to use %s\n"
#~ msgstr "försökte att använda %s\n"

#~ msgid "Starting X"
#~ msgstr "Startar X"

#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Avsluta"

#~ msgid ""
#~ "There is a problem with your X configuration. You may go back and modify "
#~ "your configuration or exit now."
#~ msgstr ""
#~ "Det finns ett problem med din X-konfiguration. Du kan gå tillbaka och "
#~ "ändra din konfiguration eller avsluta nu."

#~ msgid "You're Done!"
#~ msgstr "Du är färdig!"

#~ msgid ""
#~ "Can you see this message?\n"
#~ "\n"
#~ "Automatic timeout in: %d seconds"
#~ msgstr ""
#~ "Kan du se detta meddelande?\n"
#~ "\n"
#~ "Automatisk time-out om: %d sekunder"

#~ msgid "Testing graphic mode %dx%d pixels with %d bits per pixel\n"
#~ msgstr "Testar grafikläget %d×%d bildpunkter med %d bitar per bildpunkt\n"

#~ msgid "_Yes"
#~ msgstr "_Ja"

#~ msgid "_No"
#~ msgstr "_Nej"

#~ msgid "_OK"
#~ msgstr "_OK"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.