Re: redhat-config-samba (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-09-08 22:36:08

Christian Rose writes:
> > > #: redhat-config-samba.gladestrings:17
> > > msgid "Tuning"
> > > msgstr "Finjustering"
> > 
> > Trimning?
> 
> Nä, det tycker jag låter lite väl moppeaktigt. Det handlar ju inte om
> att man plockar bort inlagda spärrar för att dramatiskt förbättra
> prestanda, utan snarare om att man justerar vissa parametrar för att
> eventuellt få bättre prestanda beroende på hur den lokala situationen
> ser ut. Eller?

:-)

Det är nog just att göra justeringar för att för att förbättra
funktion som är den egentliga betydelsen hos ordet "trimma".  Om det
sedan är en radiolänk, en värmepanna eller en mopedmotor spelar inte
så stor roll.  Att det i det sista fallet kan utföras genom att man
tar bort artificiellt inlagda begränsningar, det är nog det som är det
avvikande i sammanhanget, egentligen.  Slå upp det i någon ordbok!

Men för all del, om ordet "trimma" är så hårt kopplat till mopeder för
dig så behåll du finjustering om du vill.  Det är ingen viktig
skillnad.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.